A belső Föld elveszett civilizációja

2016. február 8., hétfő
Egyes elméletek szerint a Föld valójában üreges, és egy belső világ létezik a mi világunkkal párhuzamosan. A bolygónk belső oldalán több dimenzió is létezhet, és élhet ott egy rég elveszett civilizáció, akik talán az Atlantisziak leszármazottjai.

Bár elég merész teória, mégis számtalan közvetett bizonyíték mutat afelé, hogy van valami a Föld mélyén. Vagy inkább a Föld belsejében. A Föld belső geofizikai modellje épp annyira rejtély a mai tudomány számára, mint az óceánok mélyén megbújó árnyék-ökoszisztémák.

Van valami a mélyben

Földünk belső összetételének meghatározása tehát még ma sem egyszerű feladat. Sőt. Voltaképpen alig tudunk valamit arról, hogy mi lapul bolygónk mélyén. Ennek több oka van, az egyik az, hogy a Föld legmélyére még sohasem volt képes senki lefúrni. Jelenlegi ismereteink szerint a legmélyebb ember által fúrt lyuk.

Mélyfúrások alkalmával állítólag többször számoltak be különös hangokról, melyek a földkéreg alól jöttek.

1983-ban Japánban 6000 méter mélyen egy mélyfúrás során rádióadásokat fogtak, melyek forrása a Föld mélyéből érkezett. Az adások később soha nem ismétlődtek meg, a tudósok pedig nem tartották fontosnak az eset megmagyarázását. Letudták annyival, hogy talán a Föld mélyén heverő kőzetek és ércek okozta jelvisszaverődés eredménye tréfálta meg a mélyfúrókat.

alagutak-a-fold-melyen

1979-ben az oklahomai Bertha Rogers mélyfúrás tartotta a világrekordot 9583 m-rel. 1983-ban a Kola-félszigeti fúrólyuk elérte a 12 000 méteres mélységet, ekkor a fúrást leállították egy évre az 1984-ben Moszkvában megrendezett Nemzetközi Geológiai Kongresszusig.

alagut-a-pokolbaA hivatalos történet szerint a fúrást 1984. szeptember 27-én folytatták, azonban 12 066 m-nél a fúrócső elcsavarodott és egy 5000 m-es darabja leszakadt bennmaradva a fúrólyukban. A fúrást később újra kezdték 7000 m-ről, 1989-ben a fúrófej 12 262 méteres mélységet ért el. Úgy számoltak, hogy még 1990-ben elérik a 13 000 métert és 1993-ban a tervezett 15 000 métert.

Ezzel szemben, mivel a hőmérséklet a várt 100 °C helyett 180 °C értékre emelkedett, a további mélyítést megvalósíthatatlannak ítélték és a munkát leállították 1992-ben.

Számítások szerint a tervezett 15 000 méteren a hőmérséklet 300 °C-ra nőtt volna, ezen a hőmérsékleten pedig a fúrófej már nem működött volna.

Hangok a föld alól

A hivatalos teória bár hihető volt, tudományosan nem bizonyított. Az akkori fúrófejek nagyobb terhelést is elbírtak volna, ráadásul azóta a technika rengeteget fejlődött, de nem történtek további mélyítések a járatban.

A fúrás során ugyanis valami olyasmire bukkantak, amire nem lett volna szabad.

A fúrófej ugyanis egy adott mélységnél valami nagyon kemény tárgyba ütközött, majd mikor már majdnem megadta magát az egész fúrófej, hirtelen megszűnt az ellenhatás. Úgy tűnt, hogy a fúróval egy hatalmas földalatti üregbe futottak bele.

Miután a hangfelvételeket meghallgatták, teljesen meghűlt az ereikben a vér: a felvételeken ugyanis ezernyi ember fájdalmas üvöltése hallatszott.

Jól kivehető az emberi fül számára is, hogy férfiak és nők sokasága sikoltozik (a videón körülbelül 1 perctől). A felvétel végig visszhangos, ami nem annak köszönhető, hogy az 1977-es technika ennyire torzított volna, hanem valószínűleg az üreg falairól visszaverődő valódi visszhangok miatt. Aki csak meghallgatta a geológusok közül, mind mély megdöbbenéssel és tanácstalansággal viszonyultak a felvételhez. Izgalom uralkodott el a táboron.

Mindenki meghallgatta és sokan ki is mondták, hogy szerintük a pokolban kínlódó emberek tömegének hangját hallják a felvételen.

Azon az éjjelen a furatból, hirtelen nagy nyomással füst tört fel a magasba. Pár másodpercig tartott a jelenség és a füstből egy denevérszárnnyal rendelkező több méteres lény csapott hirtelen a táborra. Körözött a megzavarodott emberek felett és élvezte, hogy félnek tőle. Majd elrepült az éjszakában.

Hasonló esetek

Egy angliai faluban már évszázadok óta hallanak az ott lakók különös hangokat, melyek egyértelműen a Föld mélyéből jönnek. Próbáltak már a helyiek is leásni a talajba, hátha meglelik a rejtély kulcsát, de az ügy megoldatlan maradt.

nagy-buggy

A hidrofonok - az óceánok, tengerek mélyébe dobott apró kis mikrofonok - szintén rögzítenek megmagyarázhatatlan hangokat, amelyeknek különös neveket is adnak. Ezeket rendszerint hangutánzó szavakkal jelölik. Ezek közül a zajok közül az egyik leghíresebb az 1997-ben észlelt Bloop ("Nagy Buggy"). A hang a mai napig nem ismétlődött meg, és az eredetével kapcsolatban is csak találgatások léteznek.

A belső Föld

Számos fizikus, csillagász, matematikusok és magas rangú katonatiszt osztja ugyanazt a nézetet. Az üreges, belső Föld elmélete nem ördögtől való dolog, és több összefüggés mutat rá, mint gondolnánk.

belso-fold

A ma fennálló legnépszerűbb elmélet, hogy a Föld egy szilárd belső vasmaggal, és egy külső olvadt réteggel rendelkezik. Eszerint a belső tér gömbhéjakra tagolódik, a belső magra, a külső magra, merevebb köpenyre és kéregre, ahogy a felszín felé haladunk.

Ez azonban valójában nincs így, és a Föld mélyén egy hatalmas üreg található, ahol egy másik, a miénkkel párhuzamos világ működik.

Több vallásban is szó van különféle utalásokról arra vonatkozóan, hogy a Föld mélyén rég elveszett civilizációk élnek, vagy éltek. A Buddhisták szerint a belső Földet szuper emberek lakják, és óriási technológiai fejlettséggel rendelkeznek. Szerintük a lámák a föld mélyébe vezető alagutak őrzői voltak. Ugyanis csak a kiválasztottaknak adatott meg, hogy lejussanak, és kapcsolatba léphessenek az ottani civilizációval.

Az indiai ősi szövegek is rengeteg utalást tesznek földalatti városokra, letűnt népekre, akik a mélybe menekültek, vagy mélybe taszíttattak.

Agharta, a belső világ

A belső világot Aghartanak hívják. Hatalmas óceánokkal, és a mieinkhez hasonló tagolt kontinensekkel rendelkezik. Csupán annyi a különbség, hogy a szárazföld aránya jóval nagyobb, mint az óceánoké.

agharta

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon koromsötét van-e a föld mélyében szunnyadó másik világban? A válasz az hogy nem, ugyanis

Agartha rendelkezik egy belső, központi nappal, mely állandó fénnyel és meleggel látja el a Belső birodalmat.

Ő  tulajdonképpen nem más, mint a Földszellem, Gaia, a benn élő Krisztus, a Logosz, maga a mindenütt jelenvaló Isten emanációja. Ez egy magasztos és mindenek felett álló lény, de egyben élettér is, a Szabadok birodalma, Elohim földje, Új Jeruzsálem. Természetesen nincs semmi köze a zsidósághoz, ez a kifejezés a beavatottak nyelvén a magasztosak jelölése.

Már a nácik is kutattak utána

Annak idején a világháborúk alatt is kutattak az elveszett civilizációk után. Az effajta okkult kutatások iránt leginkább érdeklődő Adolf Hitler is hitt abban, hogy a Föld mélye üreges lehet, és esetleg egy másik faj, vagy nép élhet "odaát".

Olyan hivatalos, hamisítatlan náci térképek kerültek elő, melyek bizonyítják Agharta létezését.

nacik-agharta Titkos dokumentum írta le a preferált utazósebességet, a mélységeket és protokollokat annak érdekében, hogy elérjék a belső világot, Aghartát.

A földkéregről alkotott korához képest feltűnően részletes térképek, titkos földalatti alagutak térképei láttak napvilágot. Egy olyan dokumentum is a történészek kezébe került, mely pontos instrukciókat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy hogyan is érjék el Aghartát.

Az 1986-os észlelés aztán mindent megváltoztatott. Ekkor készült ugyanis az a legendás, és máig megmagyarázhatatlan fotó és felvétel, melyen egy hatalmas, több ezer kilométeres lyuk tátong bolygónkon valahol az északi sark környékén.

Többen esküsznek - még neves kutatók is - hogy a MIR űrállomásról valóban Agharta bejáratát lehetett látni, és a szokatlan vibrálás nem más, mint az ötödik dimenzió eredménye.

Agharta ugyanis nem három, hanem öt dimenzióval rendelkező világ, részben ezért is nem érzékelhető számunkra szinte soha.

Aghartanak több feltételezett be - vagy inkább le -járata van. Ezek közül néhány sejtett járat:

 • Kentucky, Mommoth Cave, Kentucky, US.
 • Shasta hegy Kalifornia, US – az Agarthai civilizáció és Télosz városa állítólag a hegy alatt van merőlegesen
 • Manaus, Brazília
 • Mato Grosso, Brazília – Posid városa itt helyezkedik el
 • Iguacu Falls, Brazília és Argentína határán
 • Mount Epomeo, Olaszország
 • Tibet - Shonshe városához vezető bejárat
 • Mongólia - Shingwa földalatti városának állítólagos helye, melyhez a kínai-mongol határon található Góbi végtelen kopár vidékén elrejtett bejáraton keresztül lehet eljutni
 • Rama, India - egy régen elveszett földalatti város lehet itt, melyet szintén Rama-nak hívnak
 • Gízai piramisok Egyiptomban, közvetlen lejárat az Amenti csarnokába
 • Salamon Király bányái
 •  Dero Caves
 • Északi és Déli Sarkok poláris lejárói

A lenti civilizáció

Egy bizonyos Olaf Jansen norvég tengerész azt állította, hogy hajójuk egy vihar alkalmával bejutott az északi sarkon egy különös bejáraton keresztül ebbe a világba. Leírása egyezik az óindiai és más szent iratok híradásaival. Agartha Shamballa fővárosa, ahol egy központi nap, az élő és ható Vulkánusz gondoskodik az örök fényről. Shamballa pedig a kormánya a Föld alatti hálózatnak, a szeretet és erő megtestesülése. Lakói a megdicsőültek.

Annak, hogy miért mentek a civilizációk a Föld alá az elmélet szerint az a legfőbb oka, hogy

sok-sok katasztrófa és háború lezajlott a Földön, aminek eredményeképpen elhagyták a felszínt, miután az eredeti természet megromlott.

atlantisz-az-elveszett-civilizacio

Az atlantiszi-lemúriai háború termonukleáris katasztrófával végződött és mindkét civilizáció elpusztult. túlélők új világot építettek a Föld alatt, hogy biztonságban legyenek a további viszálytól és háborúskodásoktól.

Más elképzelések szerint a lent élő civilizáció nem más, mint az atlantiszi civilizáció.

Talán Atlantisz nem is süllyedt a tenger mélyére, hanem a lakói egyszerűen csak elmenekültek földalatti járataikon át a belső világba.

Az idegenek a belső Föld lakói

Születtek olyan elképzelések is, miszerint az idegenek származnak a belső Földről. Ez megmagyarázná, hogy miért képesek úgy meglátogatni minket, hogy mi sohasem vesszük észre, hogy pontosan honnan is jöttek. Előtűnnek, majd váratlanul kámforrá válnak.

Nagy valószínűséggel azért, mert a titkos földalatti járatokban közlekednek, a miénknél jóval fejlettebb technikát használva, ezáltal láthatatlanok számunkra.

idegenek-a-fold-alatt

Kézenfekvő lehetne a logika, hiszen az álca adott lenne. Senki sem keresi őket a Föld alatt, ez lenne az utolsó gondolata a SETI program vezetőinek, vagy a NASA-nak.

De ne legyünk túl naivak. A kormányok valószínűleg tudnak a belső Földön élő idegenekről. éppen ezért hallgatnak annyira mélyen. Ha kiderülne, hogy végig itt voltak az orrunk előtt - vagy inkább alatta - az óriási presztízs veszteséggel járna a számukra.

idegenek-es-a-bolygo

Évmilliókon át úgy létezett a két világ egymással párhuzamosan, hogy azok nem interferáltak egymással. Nem volt közöttük számottevő kapcsolat, noha időnként lejártak oda emberek, és időnként ma is jönnek fel onnan idegenek. Valószínűleg nem akarnak direkt kapcsolatba kezdeni a Földlakókkal, mert egy jóval magasabb szinten élnek már.

Az üreges Föld elmélete még sokáig a köztudatban lesz, amíg valaki meg nem cáfolja,  vagy be nem bizonyítja, hogy tényleg van egy belső világ a miénk alatt. Ha azonban igazuk lesz, az az emberi történelmet alapjaiban változtatja meg.

rejtély rejtélyek elveszett civilizáció


Megtekintések száma: 23888

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet