A Bibliából kihagyott evangéliumok ellent mondanak a Vatikánnak és mindennek amit tudunk Jézusról?

2022. november 15., kedd
Talán nem véletlen, hogy annak idején úgy döntöttek, hogy apokrif iratként fogják kezelni, és örökre elfeledik, mert a kereszténységet megbonthatta volna!

A Biblia mindig is rengeteg különféle legenda, rejtély és megérthetetlen kérdés főszereplője volt.

Egészen arról kezdve tekintenek megosztottan rá az emberek, hogy a hírhedt niceai zsinaton kiválogatták, mik kerüljenek bele a végleges Bibliába, és melyek azok az elbeszélések, melyeknek veszniük kell.

Arról most nem tárgyalnánk külön, hogy mennyire lehet hitelesnek tekinteni egy írott történelmi dokumentumot, mely az aktuális kor - a niceai zsinat - képviselőinek, hittudósainak nézete szerint lett összeválogatva.

Ellenben az nagyon érdekes, hogy ezen a zsinaton rengeteg apokrif irat, evangélium született.

Ezeknek az evangéliumoknak a nagy része ugyanis azért került ki a Bibliából, mert olyan információkat tartalmazott Jézusról, ami nem illett bele a poraiból megszülető majd megújuló egyház nézeteibe, világképébe.

Mivel napjainkig Jézust mindenki egy makulátlan szellemnek ismeri, egy örök életű, csodatévő prófétának, így azon evangéliumok, melyek nem ezt állították, és sokkal inkább emberinek, mi több, halandónak írták le, el kellett tűnniük a Szent Könyvből.

Istenről, és Jézusról egységes képet kellett, hogy alkossanak az emberek, kereszthalála pedig nem szabadott, hogy hiábavaló legyen. Éppen ezért már akkor is tűzzel-vassal irtották azokat a tanokat, melyek azt merték állítani, hogy Jézus nem volt más, mint egy földi halandó, nem csodatévő.

Az egyik leghíresebb ilyen evangélium Barnabás és Júdás evangéliumai.

A Júdás evangéliuma megtalálásáról a National Geographic mutatott be exkluzív dokumentumfilmet annak idején.

A niceai zsinaton dőlt el az egyház és a kereszténység sorsa...

Az evangélium szerint a szerző Júdás, a 12. apostol, aki nagycsütörtökön elárulja Jézust. Ez eddig is ismeretes volt, azonban egyes feltételezések szerint a szövegben egyértelmű utalás van arra vonatkozóan, hogy Jézus saját kérésére lett elárulva Júdás által.

Vagyis a Bibliai kereszthalál és az odavezető út szándékosan lett előkészítve, hogy egy vallás születése bontakozzon ki belőle?

Nyilvánvaló, hogy Jézusról rengeteg történet, legenda maradt fent, és már az evangéliumok eltérő Jézus-ábrázolása is azt mutatja, hogy a korabeli kereszténység Jézushoz való viszonya semmiképpen nem volt homogén.

Ezt kívánták a niceai zsinat után, egy egységes Bibliával egyesíteni.

Nem véletlen, hogy a kanonizált evangéliumokban nem lehet túl sokat olvasni Jézus életéről. mi több, a teljes fiatalkora, és fiatal felnőtt időszaka teljes mértékben hiányzik.

Jézus személyes életéről alig-alig lehet benne olvasni.

Ez persze lehet annak az eredménye is, hogy Jézus élete a keresztre feszítés és a bűnk megváltása szempontjából nem volt fontos. Azonban az mégis nagyon furcsa, hogy a világ egyik legvitatottabb, és egyben legérdekesebb történelmi személyének közel bő három évtizedéről alig van információja az emberiségnek...

Júdás evangéliuma abban is szembe megy a Bibliában állítottakkal, hogy azt mondja, hogy Jézus olyan tanító volt, aki elrejtette a tudást a tanítványok elől, és csak ara arra érdemeseket avatta be nagy tervébe.

Ezzel szemben Jézus kanonikus tanítása éppen arról szól, hogy közkinccsé teszi Isten országának titkait.

Ebből következhet a mostanra már igen nyilvánvaló kérdés, illetve feltételezés: Vagy a Júdás evangéliuma, vagy a kanonikus evangéliumok Jézus-képe hamis.

Ráadásul Júdás evangéliuma szerint Jézus ki is nevette a tanítványokat, ha azok butaságot mondtak. Felsőbbrendű, kioktató hangneme volt. Ez nem igazán fért össze az egyház azon tanításaival, melyek ara törekedtek, hogy Jézust és a történetét elfogadtassák, megkedveltessék az emberekkel, és elkezdjék egy egységes világvallás tanait terjeszteni.

A Júdás evangéliumában Jézus olyan birodalomról beszél, amely senki halandó számára nincs nyitva.

Gondoljunk csak bele, hogy hatott volna akkoriban az emberek erkölcsére ez az információ, és hogy hatna ma is. Nem létezne, és nem is létezett volna soha a hit, mint erkölcsi fék, és a társadalom talán teljesen más formában létezne ma.

Tehát vagy a Júdás evangéliuma hiteles, és akkor az Újszövetség teljes egészében kitaláció, tisztán a tanítványok szellemi terméke. Sokan pedig éppen ez utóbbit gondolják, már csak azért is, mert a egyház önkényesen kicenzúrázott minden olyat a Bibliából, ami nem illeszkedett az általuk kreált Jézus képbe.

A Biblia tehát könnyen elképzelhető, hogy egy hamis Jézus képet fest le, és a Messiás talán nem volt olyan patyolat tiszta egyáltalán, mint ahogy állítják.

Nem volt feltétlenül gonosz, vagy rossz ember, de meglehetett a maga gyarlósága, sok tekintetben nagyon is emberi volt.

Ha pedig ez kiderült volna, talán a kereszténység sohasem terjedt volna el ilyen széles körben, hihetetlen befolyást szerezve az egyháznak...

OSZD MEG másokkal is!

rejtély rejtélyek vallás jézus bizarr isten biblia apokrif iratok


Megtekintések száma: 279443

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet