A Habsburgok akarták elvenni az ősmagyarság múltját? A történelem legördögibb tette

2021. július 8., csütörtök
Vajon ha a Habsburgoknak kezdettől az volt a célja, hogy a magyar múltat ellopják, akkor nem világos, hogy Mária Terézia miért építette fel – pénzt, energiát nem kímélve – Szent István kultuszát, és miért vezette be augusztus 20-a ünnepét?

A magyar önbecsülés szempontjából a passzív származás ténye mégsem nyomhat annyit a latban, mint Szent István és az ő középkori birodalma.

Kérdés az is, hogy oktatásügyi rendeletével (1777) miért vezette be a történelem iskolai tanítását, és miért szinte kizárólag éppen a magyar történelmét? Továbbá miért erősítette meg mindezt később (1806) Ferenc császár-király is?

És ha a bécsi császárnak már 1851-től a finnugor származás kimutatása volt a fontos, akkor miért ragaszkodott 1864-ben ahhoz, hogy Vámbéry Ármin – aki a magyar-török nyelvrokonság zászlóvivője volt – a rektor akarata ellenére is kapjon katedrát a pesti egyetemen?

Sokan ma is hisznek még a finnugor hazugságban, és vannak olyan fizetett tollnokok és zsoldos kutatók, akik minden elkövetnek azért hogy ez a jól felépített hazugság fennmaradjon.

Köztudomású, hogy a török és finnugor rokonságot valló nyelvészek közötti vita java része a dualizmus korában zajlott, és akkor is dőlt el.

Bécs egyszerűen el akarta venni a múltat.

A nyugat ebben szövetségese volt.

A teljes nyugati világ benne volt. Egy gyökereitől megfosztott nemzet ugyanis lassú haldoklásra van ítélve…

A nemzetünk ugyanis olyan múlttal rendelkezett, melyet ha teljes egészében megismertünk volna, talán teljesen máshogyan alakul a történelem…

Mindne bizonyíték arra utal, hogy becsaptak minket.

Véget ért az a nemzetközi genetikai kutatás, amelyet egymillió-négyszázezer emberen végeztek el. A kutatás vezetői, a méltán világhírű antropológusunk, Kiszely István professzor, valamint az Utrechti-, a Varsói Orvostudományi Egyetem rektorai és a Német Tudományos Akadémia elnöke a Világhálóra tették, és közölték a Science, és Nature tudományos lapokban is: A mitokondriális DNS-vizsgálat bizonyította: a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnekhez, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. A finnek ennek ismeretében és az újabb nyelvészeti kutatásoknak köszönhetően már 2003-ban átírták a tankönyveiket.

A mai vezető nyelvészek, mint Dr. Marácz László, J. Pokorny, Prof Richard Kayne, H. Krahe, G. Solta, N. S. Trubetzkoy, és a római, valamint a londoni egyetemi professzora, Angela Marcantonio is azon az állásponton vannak -és ezt a tudományos médiumokban közölték is-, hogy a finnugor elmélet immár tarthatatlan és a bizonyítása lehetetlen. Bizonyítékaink vannak rá, hogy a finnugorizmust politikai, hatalmi érdekekből erőltették rá a magyar tudományra, annak ellenére, hogy a magyarság írott és íratlan kútfői, és a régészeti leletek is, belső ázsiai, hun-szkíta származást, és a török népekkel való rokonságot bizonyítanak.

Napóleon 1805-ben, amikor Bécsbe érkezett, megkérdezte tanácsadójától, Talleyrand-tól: -Mit tegyek a magyarokkal?

A magyarok becsülik nagyjaikat, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük, amit csak akarsz!

Nos, ezt alkalmazta Bécs, amikor az igazi, heves támadást származásunk eltörlésére 1821-ben megindította. Utasítást adott a bécsi kancellária, hogy ,,a rebellis magyaroknak írjanak az osztrák történészek egy olyan őstörténetet, amelyre nem lehetnek büszkék”. Ezt az utasítást Dr. Kiszely István találta meg.

1841-ben helyezték az Akadémiánkra a szász Paul Hunsdorfer jogászt, és Joseph Budenzet, akik hihetetlen erővel a magyar nyelv finnugor származását kezdték erőltetni. Ellenük a kiváló tudósunk, Mátyás Flórián, és Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvtudós léptett fel kritikus és bátor hangnemben. Őket elűzték Magyarországról, mert nem voltak hajlandóak átvenni az alaptalan és máig bizonyítatlan, hatalmi érdekekből kreált finnugorizmus elméletét.

Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapítója koronatanúja volt ezeknek az eseményeknek, 1851-ben a következőket írja:

“S most még talán ezen utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkából forgatva? Fájdalom, igen! Mert hiszen az akadémiai alapszabályok minap leérkezett megváltoztatása, legalább saját lelki szemem előtt nem egyéb és nem kevesebb, mint olyan döfés, mely könnyen halálra vezet.”

Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1877-ben így nyilatkozott:

“…én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. a kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát.”

Ezekből a történelmi tényekből is kiviláglik, hogy a finnugorizmus elsősorban politikai érdekekből született, mivel ellenségeink deheroizálni akarták a magyarságot.

A hivatalos magyar történetírás mind máig támogatja az ötvenes évek kommunista ideológusának, Molnár Eriknek a “hittételét”, aki azt hirdette, hogy Európába érve a magyaroknak kezdetleges műveltségük volt, és jószerivel csak halászattal és vadászattal foglalkoztak.

Ez azonban nem igaz, hazugság, mivel a magyarság őstörténelmével foglalkozó kutatások bizonyították a fenti állítás ellenkezőjét: a magyarság magas kultúrával érkezett ide, és a török népekkel rokon nyelvében, genetikájában is.

OSZD MEG másokkal is!

rejtély érdekes magyarsag


Megtekintések száma: 23317

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet