A Nap mögött keringő rejtélyes bolygó lehet Földünk tükörképe, maga a mennyország

2016. június 24., péntek
Lehet, hogy a Földről a kilencedik bolygóra kerül minden ember a halál után? Elméleti kutatók azt állítják, hogy a rejtélyes bolygó lehet az a test, mely velünk szimmetrikusan a nap körül kering, ezért nem sikerült még soha megfigyelni.

Alaposan felborzolta a kedélyeket egy új elméleti eszmefuttatás, melynek alapjául a kilencedik bolygó, és a felfedezését övező misztikum szült.

Azonban az elmélet nem is annyira hihetetlen, mint elsőre gondolnánk, ugyanis csillagászatilag nem lehetetlen, és még megcáfolni sem sikerült. Joggal gondolhatjuk tehát azt, hogy ez is egy lehetséges interpretációja lehet az X bolygó övező rejtélynek.

A nap mögött kering a Föld tükörképe

Sokan sokfélét állítottak már a rejtélyes bolygóról. Egyes kutatások alátámasztani vélik azt, hogy egy bolygó kering a naprendszerünkben. Az elmúlt hónapokban ugyanis biztossá vált, hogy

egy eddig fel nem fedezett bolygó keringhet a naprendszerünk külső peremén.

Erre pedig csillagászati bizonyítékok vannak. A kilencedik bolygó jelenlétére a Kuiper-öv érdekes objektum mozgása utalnak egyértelműen. Az adatokból egy bolygóra tippeltek egyöntetűen a tudósok.

A pályáját csak részben sikerült meghatározni, ha azonban sikerrel járnak majd a csillagászok, akkor előre lehet vetíteni, hogy hol jár, és talán meg sikerül majd figyelni, mi több: felvételeket lehet majd róla készíteni.

parhuzamos-vilagok-2

Ugyanakkor többen arra gyanakodnak, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy nem sikerült a bolyg nyomára akadni az ezredforduló óta sem.

Szerintük ugyanis a bolygó nem más, mint az a titokzatos égitest, melyről azt beszélik, hogy a Föld tükörképe, és a nap mögött velünk szemben kering, azonos pályán. Emiatt voltaképp sohasem lesz lehetőségünk megpillantani, vagy megfigyelni.

Egyes ókori görög legendák is beszámolnak egy olyan naprendszerben helyet foglaló égitestről, mely egyfajta ellenpontként a Földdel egyensúlyt alkotva létezett, kvázi tükörképként, mint egy fordított, alternatív univerzum.

A halál után mi is odakerülünk?

A halál utáni élet ott fog folytatódni. – vetették már korábban is többen fel a témát az égitesttel kapcsolatban.

Valójában ez az egész egy körforgás. Meghalunk a Földön, majd a Föld tükörképén születünk újjá, más időben, más helyen más testben, emlékek nélkül.

A bolygón máshogy folyhat az idő is, és lehet, hogy a fizika törvényei is eltérnek egy kicsit. A Biblia mennyország fizikai manifesztáció lehet. Egy olyan hely, mely elérhetetlen az emberiség számára, és csak a halálon keresztül vezet oda az út.

mennyorszag-2

Hogy valaha képes lesz-e odajutni civilizációnk? Szinte biztos, hogy nem. Az univerzum törvényei ezt soha nem fogják lehetővé tenni.

Ha mégis megtörténne valamilyen oknál fogva, akkor az utópisztikus bolygó megsemmisülne, megszűnne létezni.

Titkos űrmissziók a nap mögé

Napjainkban is időnként észlelhető a csillagunk mögött rejtőző bolygó. Egy nem túl régen megesett alkalommal például a nap mögött sejlett fel a bolygó sziluettje.

ellentetes-fold-a-nap-mogott

A nap körül már számtalan azonosítatlan jelenséget figyeltek meg.

Több ízben megmagyarázhatatlan fényjelenségeket, vagy azonosítatlan repülő tárgyakat, melyek nem voltak se meteorok, sem üstökösök.

Egy ízben még egy komplett hadiflottát is sikerült megörökíteni, melynek célja ismeretlen volt, de annyi biztosnak látszott, hogy mesterséges, nem ember alkotta szerkezetek voltak.

Talán a nap túloldalán keringő bolygón élő civilizáció csillagközi őrei lennének?

Valószínűleg ők is épp ugyanabban a tudatban vannak, mint mi. Ugyanazokkal a kételyekkel és bizonytalansággal töltve, mint mi. Kíváncsian próbálnak átlesni csillagunk túloldalára, hátha meg tudják lesni Földünket.

parhuzamos-fold

Mi sem tettünk másképp az utóbbi évtizedekben. A Pentagon elindított egy szigorúan titkos hadműveletet, melynek során megfigyelő berendezéseket, szondákat küldtek volna a nap mögé, hogy ezt a bizonyosan létező égitestet, és a rajta élő civilizációt megfigyelje.

Akármilyen hihetetlen, de ezt az elméletet még a US Air Force is kutatta, legalábbis különböző anyagi támogatásokat nyújtottak olyan kutatóintézeteknek, amik ezzel a kérdéssel foglalkoztak.

Rengeteg elköltött dollár milliárd és több sikertelen próbálkozás után a Pentagon eme titkos hadművelete kiszivárgott, ugyanis a projektben résztvevő egyik kutató több erre vonatkozó és utaló dokumentumot is kiszivárogtatott.

Rejtélyes körülmények között némult el egy űrszonda, amikor a nap mögé került. Az eset még az elmúlt években történt. A hiba az amerikai napkutató űrszondapáros, a STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) B jelű tagjánál következett be. A 2006-ban indított két űreszköz feladata központi csillagunk aktivitásának figyelemmel kísérése.

urszonda-a-nap-korul

Pályájuk közel azonos a Földével, de az egyik szonda kicsit beljebb keringett a Nap körül, így keringési periódusa 1 évnél rövidebb volt. 2009 elejére már látták a Nap túlsó oldalának egy részét, 2011-re pedig elérték azt a helyzetet, amikor – a Föld irányából végzett megfigyelésekkel együtt – először tudtuk egyszerre a teljes Napot megfigyelni.

A STEREO-B-vel szeptember 27-én kezdték a tesztelési műveleteket, de a szonda október 1-jén váratlanul, rövid idő alatt elhallgatott.

A hadműveletet leállították, majd eltusolták az ügyet, nehogy bárki megtudja, hogy létezik a nap mögött valami, ami nagyon hasonlít a Földre, vagy ki tudja, talán azonos is vele…

A Föld múltbéli kivetülése

Akadnak olyan elméletek is a rejtélyes bolygóval kapcsolatban, hogy a hely nem más, mint a Föld múltbéli kivetülése. A kozmikus háttérsugárzásból az ősrobbanás után nem sokkal manifesztálódott időhurok, mely nem is ténylegesen egy bolygó, hanem egy átjáró, melyben egy bolygó csillagközi délibábja látható.

Ezen az időhurkon átjutva az univerzum egy másik korába juthatunk el, a Föld egy távoli múltjába.

Ez a hurok tenné lehetővé az időutazást. A hurkot feltehetőleg antianyag és sötét energia tartja egyben, és ezek kölcsönhatása akadályozza meg, hogy az időhurok önmagába omoljon.

parhuzamos-fold-2

A jövő és a múlt?

Vagyis az időhurokban ragadt múltbéli Föld délibábja a Föld egy több száz, vagy több ezer évvel ezelőtti állapotába vezetne vissza. Ezen az időhurkon át egyesek már az ős és ókorban képesek voltak átlátni a Földünk jelenben lévő állapotába.

Voltaképp így képesek jósolni a jósok, és így voltak képesek korunk nagy rejtély övezte prófétái is belelátni a jövőbe, mint amilyen Nostradamus is volt.

Hogy ez az időhurok ténylegesen létezik-e vagy bezárul-e valaha, arra nincsen válasz. A válaszokat ugyanis az emberiségnek, nekünk kell majd felkutatni a jövőnkben…

rejtély rejtélyek összeesküvés nibiru


Megtekintések száma: 16901

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet