A Nibiru visszatér, és elpusztítja majd a teljes Naprendszert?

2016. szeptember 1., csütörtök
A rejtélyes kilencedik bolygó - melyről sok jóslat azt tartja, hogy maga a legendás Nibiru lehet - valószínűleg el fogja pusztítani visszatérésekor a naprendszert. A jelek szerint ez a visszatérés már közeleg, de hogy pontosan mikor következik be, azt senki sem tudja. vajon Marduk csillaga megpecsételi az emberiség sorsát, és beteljesíti a sötét próféciát? És a rajta élő idegen faj hozza el végzetünket? A rejtélyes kilencedik bolygója elpusztíthatja a Naprendszert is azok után, hogy a Nap már felrobbant – közölte a The Independent. Arról a feltételezhetően

a Naprendszer peremvidékén keringő óriásbolygóról van szó, amelynek létezését a múlt században kezdték el sejteni.

Elméleti módszerekkel jutottak erre: a kilencedik bolygó tömegvonzása lehet az, ami zavarja a Külső-Naprendszer égitestjeinek, a Neptunuszon túli kisbolygóknak és üstökösöknek a mozgását. nibiru-kataklizma A Kaliforniai Technológiai Intézet kutatói idén számoltak be róla, hogy számítógépes szimulációk szerint a transzneptun-övezetben egy óriásbolygó helyezkedhet el. Az új kutatásban a Warwicki Egyetem munkatársa, Dimitri Veras arra jutott:

a Naprendszer sorsa attól függhet tőle, illetve attól milyen tömegű ez a bolygó, és mi jellemző a pályájára.

Bár a várható kozmikus katasztrófa legvalószínűbben úgy hétmilliárd év múlva következhet be, sokan úgy vélik, hogy ez sokkal hamarabb is meg fog történni, akár belátható időn belül.  

A Nibiru visszaér

A halálhozó bolygóval szokták azonosítani a kilencedik bolygót,

úgy tartják, hogy az égitest lehet a legendás Nibiru, mely egy napon visszatérve a Naprendszerbe össze fog ütközni a  Földünkkel, ezzel kiirtva az emberiséget.

Egy ilyen bizonyíték a Naprendszer égitestjeinek felszínén található kráterek, becsapódási nyomok sokasága. emberiseg-kihalasa A kráterekkel borított égitestek felszínét elemezve egyértelművé vált, a becsapódásos kráterek nem folyamatosan és alkalomszerűen keletkeztek, ellenkezőleg,

voltak időszakok amikor nagyszámú kráter jött létre, míg hosszabb időszakokon át szinte egy sem.

Mindezek a megfigyelések csak úgy magyarázhatók, hogy valamilyen nagy tömegű égitest rendszeresen megzavarta a kisbolygó öv, és más égitestek mozgását. Ilyen szóba jöhető égitest lehet erősen elnyúlt ellipszis pályán keringő egy vagy több bolygó, barna törpe vagy vörös törpecsillag, maga a Nibiru. nibiru-utkozes-a-folddel

A halál csillagaként vagy a halál bolygójaként is szokták emlegetni. Ha ismét belép majd a Naprendszerbe, valószínűleg tönkreteszi, megsemmisíti azt, míg végül a Földünkhöz érve összeütközik majd vele.

A kataklizmát semmi sem fogja túlélni, a Földbolygó apró darabokra fog szakadni, míg a masszívabb Nibiru valószínűleg vagy egyben fog maradni, vagy pedig kisebb-nagyobb törmelékek fognak lemorzsolódni róla.  

Egyre közelebb van a Nibiru

A francia csoport kimutatta, hogy a pályamenti pozíciójától (ún. valódi anomália) függően a feltételezett kilencedik bolygó - vagyis a Nibiru - olyan perturbációkat okozhat a Szaturnusz pályájában, amelyek az óriásbolygó körül 2004 óta keringő Cassini űrszonda rádiójeleinek elemzésével detektálhatók. Kiderült hogy néhány irány esetében a kilencedik bolygó hozzáadása csökkenti az eltérést a kis égitestek megfigyelt eloszlása és az ezt magyarázni próbáló modell között.

Ez alapján a keresett planéta tartózkodási helye a perihéliumtól 108° és 129° távolság között lehet, legvalószínűbb a 117-118°-os irány.

Egyes űrbéli felvételeken már korábban is látni vélték a Nibirut, noha a kilencedik bolygóról - mely szinte biztos, hogy azonos lehet vele - még nincs hivatalos felvétel. [caption id="attachment_12922" align="aligncenter" width="740"]nibiru-felvetel-google-earth 2015 júniusi felvétel a Google Sky - Sokak szerint a Nibiru látható rajta[/caption] Ugyanakkor sokan azt gyanítják, hogy már régóta tudják, hogyan nézhet kis, és már meg is találták, de ezeket a tényeket eltitkolják a világ elől, méghozzá azért,

mert sejtéseik szerint a Nibirun idegen lények élnek.

De hogyan képes túlélni egy idegen faj egy olyan bolygón, mely ennyire iszonyatos távolságokban kering, egy irtózatosan hosszú, elnyújtott pályán? Valószínűleg sokkal fejlettebbek mint mi, így a technológiájuk lehetővé teszi a csillagközi térben való túlélést a bolygó felszíne alatti rétegekben. A Nibiru sumer eredetű szó, Marduk főisten égi otthonát jelöli. Marduk főisten, miután megölte az Anunnakikat - akik a legenda szerint ők az égből érkezett megszállók voltak -, felköltözött égi otthonába, a Nibirura.  

Tömeges fejkihalásokat okozott a múltban

Az ősmaradványok által jelzett periodikus tömeges kihalások kapcsolatban állhatnak a feltételezett kilencedik bolygóval.  Három magyarázatot vetettek fel a rendszeres üstököszáporok magyarázatára: X bolygó, a Nap ikercsillagának léte és a Nap vízszintes oszcillációi, miközben a galaxisban kering. A két utóbbit ezt követően kizárták, mint ami nem egyeztethető össze a paleontológiai feljegyzésekkel. Csak az X bolygó maradt életképes teória. tomeges-kihalas Whitmire és Matese elmélete szerint miközben az X bolygó a Nap körül kering, dőlt pályája lassan forog és az X bolygó 27 millió évenként áthalad a Kuiper-övön, kiütve onnan az üstökösöket a belső Naprendszerbe.

A kimozdított üstökösök nemcsak a Földbe csapódnak, hanem szétmorzsolódnak a belső Naprendszerben, amint közelebb kerülnek a Naphoz, ily módon csökkentik a Földre jutó napfény mennyiségét.

1985-ben a paleontológiai adatok egészen 250 millió évre visszamenőleg alátámasztották a rendszeres üstököszápor elméletét.Az újabb kutatások egészen 500 millió évig visszamenőleg szolgáltatnak bizonyítékokat ilyen eseményekre.  

Mikor ütközünk össze vele?

Adott tehát a nagy kérdés, mely szinte mindenkit foglalkoztat a témában: mikor ütközünk össze vele? Egyáltalán, összeütközünk-e vele, vagy elkerüljük, mint a korábbi évmilliók során, és "csupán" tömeges fajkihalásokat okoz majd bolygónkon? nibiru-es-a-fold A jelek szerint hétmilliárd év múlva biztosan szétszakítja a Naprendszert, de mivel 27 millió évente áthalad a Kuiper-övön, ha ott módosul pályája, akár az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban is megpecsételheti az emberiség sorsát, és beteljesítheti a szörnyű próféciát.


Megtekintések száma: 6545

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet