A Sátán valójában Isten jobbkeze: a tiltott tanítás, melyet a Vatikán mindvégig el akart rejteni a világ elől!

2018. április 17., kedd
Számtalan több ezer éves irat, apokrif, a Bibliába be nem válogatott dokumentum igazolja. A teljes igazság borzalmasabb, mint az emberiség bűnei?

Mi van, ha mindvégig hazudtak nekünk? Mi van, ha valójában az a jó, ami a rossz, és a rossznak hitt dolgok képviselték a jóságot?

Mi van ha a világ legnépszerűbb története nem is úgy volt, ahogyan több ezer évvel ezelőtt leírták? És mi van, ha Jézus forog a sírjában, egy hatalmas titok miatt, melyet az egyház nem hoz nyilvánosságra?

A Sátánnal kapcsolatban egyre több dokumentum és irat került elő az elmúlt évtizedekben, és sok más apokrif irat, melyek megdöbbentő dolgot állítanak, és magát a Sátánt is máshogy állítják be.

Mégpedig úgy, mint Isten jobbkezét.

Egy olyan entitásnak, erőnek, amire Istennek mindig is szüksége volt. A Vatikán és az egyház azonban ezt kihagyta a manipulált Bibliából, így a közhiedelembe a Sátán egy alapvetően gonosz kísértő figuraként vonult be a köztudatba.

A Sátán nevéhez megdöbbentő módon sokkal kesvebnn halál, gyilkosság, emberi élet tapad, mint magához Istenhez. Ezt sem szereti a Biblia reklámozni. Mindössze 10 ilyen eset van a Biblia és más iratok tanulmányozását figyelembe véve.

Ebben a 10 esetben is közrejátszott Isten...

hiszen a Sátánnal való fogadása keretében ő engedélyezte Jób hét fiának és három lányának kivégzését:

"Vala Úz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve.

Születék pedig néki hét fia és három leánya."

(...)

"És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.

Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda:"

(...)

"De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, a mi az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged?! Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, a mije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől.

Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjoknak házában."

(...)

"És ímé nagy szél támada a puszta felől, megrendíté a ház négy szegeletét, és rászakada az a gyermekekre és meghalának. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked."

Valójában egy olyan Sátáni alak képe rajzolódik ki az apokrif iratokból, melyeket a Vatikán mindvégig be akart tiltani, és eltakarítania  Földről, mely sokkal kevésbé gonosz, és némileg érthető a jelenlét a világban.

Isten jobb keze valójában maga a Sátán. Ő végzi el a piszkos munkát, amivel a teremtő nem szeretné bemocskolni önnön tisztaságát.

Sőt, egyesek még tovább mennek az okfejtésben, és azt állítják, hogy a végső, mérgező titok valójában az, hogy Isten és a Sátán ugyanaz.

Hiszen a Sátán Isten elméjének meghasadása. A lény ugyanaz, csak éppen egyszer ennek másszor meg másnak hiszi magát. Ez magyarázat a biblia önellentmondásaira és a bibliai Isten tömeggyilkosságaira, a nagy-nagy állítólagos szeretet mellett.

I. A biblia szerint Isten előtt nem volt Sátán

II. A Sátánt Isten teremtette a biblia szerint

III. A bibliai Isten akármilyen mindenható, állítólag a Sátánt nem tudja legyőzni. Ez csak akkor lehetséges logikailag ha a Sátán Önmagában rejlik, hiszen csak önmagát lehet képtelen legyőzni. Különben egy csettintéssel kinyírhatná a Sátánt

IV. Az elmélet magyarázatot ad a SátánIsten tömeggyilkosságaira és rémtetteire is.

Az egyház ezzel évezredek óta tisztában van, és hallgat róla. Alapjaibans emmisítené meg azokat a dogmákat melyeket vallásnalk nevezve felépítettek maguk köré.

Kérdés, hogy ez meddig tart ki...

OSZD MEG másokkal is!

rejtély hihetetlen rejtélyek összeesküvés vallás vatikán biblia


Megtekintések száma: 55573

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet