A titkosszolgálatok és az Anunnakik: a titok, amiről minden Földlakónak tudnia kellene! Ősi titok!

2023. szeptember 15., péntek
Ami a titkokat illeti...

S minderről a titkosszolgálatok éppen úgy tudnak, mint a kutatók.

A bizonyítékok sokszor csak közvetettek egy átlagosan gondolkodó ember kezében. Ez a helyzet hasonlatos ahhoz, amikor a felhős ég ellenére észrevesszük, hogy nappal van, mégsem látjuk magát a Napot. A bizonyítékok sokszor közvetettek, de attól még helytállóak lehetnek. A titok pedig attól titok, hogy még nem derült rá fény, s valljuk be, az emberiség még nincs felkészülve számos igazságra. Még!

Ezzel együtt a titkos társaságok és a titkosszolgálatok hajszálpontosan tudják, hogy mi a valós helyzet. Nincs senki mindenbe beavatva. Egyetlen tökéletesen informált, teljes és biztos tudással rendelkező titkos szerveződés sincs a Földön. Mindenkinek vannak úgynevezett fehér foltok a tudásában. De egy átlagemberhez képes azért rengeteg titkos adattal és ismerettel rendelkeznek egyes szervezetek és fedőszervezetek.

A földönkívüliek kérdése sem eldöntendő többé. Az FBI már beismerte az 1947-es roswelli incidens körülményeit. Ugyanakkor a kis szürkéken kívül, számos más fejlett faj is létezhet, és ki merem jelenteni, hogy létezik is az univerzumban, avagy a teremtésben. Az összes vallás tévedne, ha nem így volna, nem beszélve a személyes megtapasztalásainkról.

Rengeteg kutató szentelte az életét a földönkívüliek nyomai utáni kutatásnak úgy, hogy közben nem találkozott egyetlen árva idegennel sem, bár nagyon szeretett volna. Az anunnakik e tekintetben az egyik mostanság legfelkapottabb fajnak számítanak. Ami nem is csoda, hiszen sokan helyesen vagy helytelenül, de összefüggésbe hozzák 2012-vel és a küszöbön álló világváltással. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy kicsit közelebbről!

Mit tudunk az Anunnakikról?

Egy humanoid földönkívüli faj, akik több százezer évvel ezelőtt érkeztek a Földre. A sumerek Nibirunak nevezett bolygójáról származnak, amely mellesleg a naprendszerünk 12. bolygója. Éppen annyi, ahány Anunnaki uralkodójuk volt a mezopotámiaiaknak (a sumeroknak). Természetesen most jókorát ugrottunk az időben a Tigris és az Eufrátesz, avagy a termékeny félhold területére.

A tudósok akkor kezdetek gyanakodni a sumer „mítoszok”, theogóniák (isteni eredettan) és kozmológiák (keletkezés- és teremtéselméletek) valóságtartalmai iránt, amikor látták, hogy a sumer ékírásos táblák említést tesznek az általunk csak az elmúlt évszázadokban felfedezett Uránuszról (1781), Neptunuszról (1846), Plútóról (1930) és még egy égi kísérőről. Ha már az első három stimmelt, akkor az utolsónak is hitelt adhatunk – gondolhatták.

A Nibirura a sumer Enuma elis kezdetű eposzban találunk részletes utalásokat. A legérdekesebb, hogy kialakult rajta az élet és hogy nagyjából 3660 évente visszatér a naprendszerünkbe. 

Egyszer, amikor a Nibiru megközelítette a Földet, a fejlett Anunnakik űrhajók segítségével leszálltak a planétánkon és támaszpontokat hoztak létre, voltaképpen gyarmatosították a bolygó egy részét. 

Őket később égből érkezett isteneknek kezdték nevezni, s ha belegondolunk, egy ember számára joggal tűnhettek isteneknek. Enki, Marduk és a többi Anunnaki vezetés alatt több ezer év alatt egy virágzó kultúra bontakozott ki a Perzsa-öböl térségében. Mi lehetett a céljuk?

Lehet, hogy beavatkoztak az emberi evolúcióba, lehet, hogy genetikai kísérleteket folytattak, lehet, hogy csak aranyra volt szükségük. Az arany nem csak kultikus szempontból lényeges a spirituálisan fejlett kultúrákban, hanem energetikai szerepe és egyéb tulajdonságai is pótolhatatlanná teszik.

Summa summarum az aranybányászat rendkívül megterhelő volt az Anunnakik számára és a klimatikus viszonyokhoz sem igazán tudtak alkalmazkodni, plusz a „munkások” is lázadoztak, ezért a helyzet megoldásért kiáltott. 

Végül arra az elhatározásra jutottak, hogy létrehoznak egy munkás fajt. Az ötletet az akkori homo erectus (felegyenesedett ember) adta.

E hipotézis szerint a fejlett Anunnakik tehát genetikailag is beavatkoztak a törzsfejlődésünk menetébe és ezzel felgyorsult az emberiség evolúciója.

Az Anunnakik genetikai kísérleteinek nem csak az ember egyik ősibb típusa lett az eredménye, hanem számos olyan lény is született akarva vagy akaratlanul, akikről ma már csak a mitológiai emlékszik meg. 

Nem kizárt, hogy bolygónk közelmúltjában mesebeli szörnyek és különleges lények is éltek az emberiséggel párhuzamosan, avagy emberfeletti képességekkel rendelkező, minket megelőző civilizációk fejlődtek ki. (v. ö. emberfejű bika és oroszlán, vagy a szfinx motívumát az egyes kultúrákban)

Sitchin 1978-ban kijelentette, hogy Ádám volt az első lombikbébi. Bárhogy is, a genetikai manipuláció ma már egyáltalán nem ritkaságszámban menő, földtől elrugaszkodott tudományos vívmány. 

Az ember örökítő anyagának, a DNS-nek a manipulálásával csodákra vagyunk és lehetünk képesek. Miért ne tehette volna ezt meg pár százezer évvel ezelőtt egy fejlett faj? Így valóban lehetett klónokat, azaz genetikai másolatokat, vagy hibrideket (keresztezett, „vegyes” lényeket) alkotni. Erről még a Biblia is több helyen említést tesz az ószövetségi részeiben.

A titkosszolgálatok reakciói

Az elmúlt évtizedekben mindent igyekeztek elkövetni annak érdekében, hogy az Anunnakikról (és más földönkívüli fajokról) szóló semmilyen érdemi bizonyíték ne szivárogjon be a köztudatba. A tudományos eliten keresztül egy konzervatívnak beállított álláspontot preferáltak azt sugallván, hogy a darwinista elképzelések a legkielégítőbbek és a legelfogadottabbak. Minden más áramlatot tagadnak, figyelmen kívül hagynak, kirekesztenek, támadnak, nevetségessé tesznek – a lényeg, hogy az átlagemberhez semmilyen konkrét bizonyíték ne jusson el.

Jó példák erre az ismeretterjesztő csatornák kaptafaszerű unalomig ismételt sorozatai. Szinte mindig előre lehet sejteni, hogy műsor elején felvetnek néhány izgalmasnak ígérkező, érdekfeszítő kérdést – például a kozmosszal, az élet kialakulásával, az idegen civilizációk létével, a titkos társaságokkal, az összeesküvés-elméletekkel, a földönkívüli élet lehetőségével, Atlantisszal, Egyiptommal, a majákkal, 2012-vel kapcsolatban –, majd a műsor végén közlik, hogy semmi sem biztos, majd elválik kinek lesz igaza stb. Az egyik leggyakrabban hangoztatott érv a földönkívüliek létezésében kételkedők szájából, hogy nincs semmiféle kézzelfogható bizonyíték az ufológusok birtokában, ami alátámaszthatná az állításaikat. Ez azonban nem igaz. A lezuhant ufóbalesetekből visszamaradt roncsok és tetemek tárgyi bizonyítékok. Azonban a titkos szolgálatok ezeket módszeresen összegyűjtik és titkos, föld alatti kutatóbázisokra szállítják, ahol alapos vizsgálatoknak vetik alá őket, az esetet pedig titkosítják nemzetvédelem címen. Ez kész cirkusz! Természetesen vannak egyéb kiszivárogtatott információk és az egyéni érintettség (eltérítések), amelyekről azért lehet hallani, illetve aki keres, az találhat konkrétumokat.

Mindeközben komoly projektek folytak az őskori nyomok felkutatására. Számos biológus, fizikus, régész, nyelvész és egyéb szakember gyűjtötte és elemezte példának okáért a földönkívüliekkel kapcsolatos múlt enigmáit az USA-ban vagy éppen a Szovjetunióban. Miközben azon vitatkozik a tévén, az interneten és a hivatalossá tett tankönyveken nevelkedett polgár, hogy van-e aura, láthatatlan emberi energiamező, s léteznek-e Anunnakik és ők kapcsolatba léphetnek-e az emberekkel esetleg, addig szuperpszichikus képességű gyermekeket képeznek látók és tudósok segítségével Kínában és a 20. század hemzseg a kormányok és egyes politikai csoportosulások által finanszírozott expedícióktól. Például olyan expedícióktól, amelyekre a KGB irattárában találtak. Az orosz titkosszolgálat mindig is élénk érdeklődést mutatott az ősi, megfejtetlen archeológiai leletek, ereklyék, vallási kegytárgyak (Frigyláda, Végzet Lándzsája), elsüllyedt kontinensek és letűnt civilizációk iránt. Az egész Földet átkutatták nem csak az oroszok, hanem minden titkos kormányszervezet, akinek csak módjában állt.

Furcsamód három évtized alatt legalább 250 kutató tűnt el nyomtalanul. Ki fizikusként, ki kémikusként, ki biológusként tevékenykedett. Mindegyikük egy-egy szakterület zsenijének számított. Egyes kutatók tudni vélik, hogy az eltűnt tudósokat minden nyilvántartásból törölték és minden jel szerint titkos katonai bázisokra szállították, új életet kínáltak nekik és finoman „meggyőzték” vagy rábeszélték őket arra, hogy nekik is megéri a nemzet érdekeit szem előtt tartani. Magyarországon nem nagyon lehet efféle dolgokról hallani, de tőlünk nyugatabbra azért igen.

Kevesen tudják, hogy a mitológiák és a vallások alapjai nem mesék. Ne abból induljunk ki, hogy mit tartalmaznak bizonyos átkozmetikázott szent könyvek, amelyek kora többnyire kétezer esztendős, mert akkor pontosan úgy gondolkodunk, ahogyan szeretnék, hogy gondolkodjunk! A legtöbb ősi szöveg, amelyek jóval régebben keletkeztek, mint a 2000-2500 évesnek mondott társaik, az elmúlt 150 évben kerültek napvilágra: ősi feljegyzések, másolatok, fordítások, hogy a spirituális úton fejlődők lelkében eltárolt megannyi tudásanyagról és emlékről már ne is beszéljünk.

Úgy vélem, hogy mindenki felett áll valaki. A mi fejünk felett a kormányok és a pénzhatalom, az anunnakik felett magasabb rendű teremtő lények, s valahol legfelül a Teremtő Lény. Lentről nézve minden titokzatos, de fentről átlátható és logikus. Higgyünk benne, hogy az igazság pillanata már nem várat magára túl sokat és ez a korszakváltás elhozza számunkra a létezésünk valódi, okkult okainak megismerését, s akkor majd helyükre kerülnek a dolgok.

Ha feltételezzük, hogy léteznek Anunnakik, akkor az alábbi három alternatíva közül egynek helyállónak kell lennie:

Egy szűk kör titokban minden információt begyűjt, visszatart és várja az alkalmas pillanatot a kapcsolatfelvételre (pl.: a Nibiru visszatérését)

Már megtörtént a kapcsolatfelvétel az emberiség és az Anunnakik között. Folyik az együttműködés, de minket elfelejtettek erről tájékoztatni.

A leghátborzongatóbb alternatíva, hogy már nincs is rejtély, mert már régóta – több ezer éve – az Anunnaki irányítják az emberiség életét közvetett és közvetlen módokon, s mi ebből semmit nem vettünk eddig észre.

Mindenki döntse el, hogy neki melyik a legszimpatikusabb verzió. Ne feledjük: a tudás hatalom. Ezt a fajta tudást nem egy kormánytól, nem egy tudományos elittől, nem egy titkosszolgálattól, s nem is egy vallási vagy földalatti mozgalomtól fogja az emberiség megtudni.

Boldog napot!

OSZD MEG másokkal is!

Forrás: Boldognapot.hu

összeesküvés ősi idegenek anunnakik


Megtekintések száma: 87398

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet