Az egyház legsötétebb titka: az apokrif iratok mesélik el Jézus végzetes titkát

2023. április 2., vasárnap
A teljes igazság megsemmisítő erejű lenne az egyházra.

Titok, mely az egyház végét jelentené

A vallások közül a kereszténység, és a hozzátartozó egyház a legnagyobb világjelenség, mely képes formálni az emberek hitét, és tudatát. Azonban mindez szertefoszlik, ha kiderül egyszer az igazság Jézus Krisztusról.

Az igazság, mely olyan apokrif iratokban van leírva, melyeket eltüntettek a Föld színéről az idők során az egyház parancsára.

Az egyháznak ugyanis semmilyen hatalma nem lenne az emberek felett a Jézus által létrehozott dogma nélkül.

Ma az egyházak túlnyomó többsége tagadhatatlanul is a hatalmon alapul. Hatalomelv érvényesül az egyes papok, plébánosok között, és időnként megpróbálnak a hitetlenekre is komolyabban ráhatni, bizonyos esetekben rákényszeríteni a vallást.

Ma sem más a célja az egyháznak, mint megtisztítani a Földet a hitetlenektől, csak most nem középkori eszközökkel, és nem hatalmas, több ezer ember életét kioltó vallási háborúkkal, hanem pénzzel, befolyással, és megfélemlítéssel.

Valamint az igazság eltusolásával. Létezik egy igazság ugyanis Jézusról, mely, ha kiderül, alapjaiban semmisítheti meg a teljes egyházat.

Ami a Bibliából kimaradt

Ne véletlen az, hogy rengeteg evangélium nem került bele a Bibliába. Természetesen ennek okai voltak, méghozzá nem csak egyszerűen olyan okai, hogy volt, ami egyszerűen túl hosszú volt, és nem fért bele, hanem a híres niceai zsinaton összeválogatott Bibliában később megtalálható információk tematikusan lettek összeválogatva.

Annak a tematikája mentén fűzték össze őket, hogy Jézus az Isten fia.

Pedig a félretett, majd megsemmisített evangéliumok teljese más képet festenek Isten fiáról, mint ahogyan azt később az egyház elterjesztette.

Kezdve azzal, hogy Mária Magdolnát, aki Jézus felesége volt, teljesen lejáratták. Sokak szerint ennek az volt az oka, mert Mária olyan dolgokat tudott róla, mely romba dönthetné az egyházat. El kellett tehát teljesen hitelteleníteni, mielőtt ezt valaha megtehette volna.

Ott van többek között Mária Magdolna evangéliuma, melynek meg nem erősített hitelességű forrásai arról tesznek említést, hogy Jézus nagyon szerette őt, és gyermeket is nemzett neki, akivel később elbújtak az egyház őt kereső csapatai elől.

Krisztus, akit keresztre sem feszítettek?

Mindennek tetejében hasonló dolgokról árulkodik egy 1500 éves Biblia is, mely szintén egy sötét titkot rajzol ki az ember előtt.

A dokumentumban leírt információk ugyanis képesek romba dönteni az egész Vatikánt és annak szellemi örökségét egy pillanat alatt.

Barnabás evangéliuma, melyről alig tudni valamit, azt sugallja, hogy Jézust nem feszítették keresztre, és nem Isten fia volt, hanem egy próféta. Azért nem tudni róla sokat, mert az egyház minden hitelesítésre kísérletet tévő próbálkozást ellehetetlenít, hogy ki ne derüljön az igazság.

Ma már tény, hogy rengeteg evangélium ne került bele a Bibliába, holott igazából nem sokon múlt, hogy ne rájuk essen a választás.

Ezeket az apokrif iratokat azonban hamisnak bélyegezték. Jézus ugyanis csak úgy tudta felépíteni az egyházat, és az emögött álló hitvilágot, ha meghal értünk a kereszten. vagy legalábbis erről tud majd a világ.

Hiányzó bűn és bűnhődés gondolatkör

Mária evangéliuma teljes terjedelmében nem ismert, a beszámoló körülbelül fele elveszhetett. A fennmaradt szöveg Jézus tanításait a belső lelkiséghez vezető útként interpretálja.

A többi evangéliummal ellentétben a test feltámadásáról nem tesz említést, a lélek feltámadását és a testtől való elválását hirdeti. Mária evangéliumából ugyancsak hiányzik a keresztény teológiában központi szerepet játszó bűn és bűnhődés gondolatkör is.

Ahogy nincs utalás Jézussal való házasságára, nincs bibliai bizonyíték arra nézve sem, hogy Mária Magdolna kurtizán lett volna. Az első, aki Máriáról, mint prostituáltról beszélt, Nagy Gergely pápa volt az ötödik században.

Iratok, melyek tagadják Jézus második eljövetelét

Hihetetlen, de Mária evangéliuma tagadja Krisztus második eljövetelét is. Egy teljesen más megvilágításba helyezi a Krisztus mondakört, ami ha kiderülne, hogy hiteles interpretációja annak, ami akkor történt Jézussal, alapjaiban formálná át a világunkat.

Gondoljunk csak bele abba, hogy mi történne, ha az embereknek nem kellene attól tartaniuk, hogy egy napon majd éltünkben vagy holtukban eljön értük az ítélőszék. Egyrészt nem lenne mibe kapaszkodniuk az embereknek, mivel Jézus megváltóbéli alakja, mint olyan megszűnne létezni.

Másfelől pedig káosz lenne úrrá a Földön, mert az emberek tudnák, hogy nincs is következménye a tetteiknek. Hiszen ha nem lesz második eljövetel, és Jézus kiléte is hiteltelenné válik, mindent meg fognak kérdőjelezni, még a mennybe jutás tényét is.

Ezért nem derülhet ki soha, hogy pontosan mit tartalmaztak az apokrif iratok, melyek nagy részét a történelem során amúgy is megsemmisítette az egyház. Így mára már a teljes titkot csak nagyon kevesen őrzik.

Ennek ellenére előbb vagy utóbb, de az egyház vezekelni fog az általa elkövetett bűnökért, és azért, hogy évezredeken keresztül átverte a világot.

rejtély rejtélyek összeesküvés vallás jézus isten vatikán biblia egyház


Megtekintések száma: 391508

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet