Az emberiség és az idegenek égi idővonala: a teremtő terv, és az emberiség megalkotása: "kozmikus lombikprogram"

2019. április 23., kedd
A Naprendszer kozmikus történelme, amit nem mondtak el...

Megpróbálunk végigmenni a kezdetektől a jelenkorig és betölteni a réseket olyan információkkal, amelyekkel Corey a titkos űrprogramokban teljesített szolgálata során találkozott.

Az átirat a Kozmikus Közzététel blogon jelent meg:

A feltételezések szerint az univerzum 13.8 milliárd éves, a Föld pedig kb 4 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. A bolygó 3.8 milliárd évvel ezelőtt hűlt ki és ezután lett rajta folyékony víz. Ekkor jelentek meg a mikrobák. Szóval erről tudunk. Tudjuk továbbá azt is, hogy a Föld kb 3 milliárd éve vízbolygónak számít. Vagyis elméletileg meg volt a lehetőség rá, hogy valakik landolhassanak itt. De mit tudunk arról, hogy akkoriban kik lakhatták a Naprendszerünket? Milyen tárgyi bizonyítékok találhatók erről? Mi az a legrégebbi tárgy, amiről tudomásunk van?

Az okostömbökön olvasottak alapján, a tárgyi bizonyítékokat ősi időkből származó romok szolgáltatják. Ezeket az „ősi építő fajtól származó romok”-nak nevezték el. A pontos korukat nem tudták megállapítani, mert annyira ősiek voltak, hogy több száz millió, vagy akár több milliárd évesek lehettek.

Lényegében tehát azt mondod, hogy ezeket a romokat régészetileg tárták fel? Hol ásták ki őket?

A Naprendszerünkben lévő különböző planetáris testeken: kezdve a Vénusztól, egészen az Oort-felhő területéig.És ezek közül sok a felszín alatt helyezkedett el. Be voltak temetve... azaz ki kellett őket ásni.

Igen. Sok esetben mélyen voltak, néha pedig a felszínen, de belepte őket a törmelék. Sok esetben az adott égitest belsejében találtak rájuk és utána kiásták őket.

Hogyan néztek ki ezek a romok?

Ahogy arról korábban is beszéltünk, egyfajta átlátszó alumínium-szerű ötvözetből készültek. Ez egyben egy technológia is volt. Arra jöttek rá, hogy valamiféle technológia használatával impregnálták ezt az ötvözetet, ami így átlátszatlanná, sötétté tette az üvegszerű felületet, amit ezt követően valamiféleképpen kijelzőként is használhattak. Ezek egyébként eléggé fejlett technológiák voltak, és a megtalálói sok esetben arra sem jöttek rá, hogy egyáltalán megtalálták őket. Néha egyszerűen csak tárgyakat találtak, amik kövekhez hasonlítottak, később derült ki aztán róluk, hogy valójában valamilyen technológia lehet. De amikor rátaláltak, nem értették még pontosan, hogy mit is találtak valójában.

Mikor fedeztek fel először ilyen tárgyakat?

Azt hiszem, a legelső alkalommal német szakadár csoportok találtak rá ilyenekre az űrutazás kezdeti szakaszában, a II. világháború előtt illetve közben. Nem a Földön találtak rájuk.

Hogyan néztek ki ezek a milliárd éves épített struktúrák? Mit látnánk, ha elrepülhetnénk felettük?

Az égitestek felszínén látható struktúrák olyanok voltak, mintha hatalmas robbanáshullámok rázták volna meg őket. Meg voltak csavarodva, elhajlottak, mindenféle sérülések nyomai látszódtak rajtuk. Egyszóval romos állapotban voltak. Azok az építmények viszont, amik a felszín alatt voltak, sokkal jobb állapotban maradtak fent. Sok problémát okozott megvizsgálni őket. Nagyon sok rejtély övezte ezeket, és nem volt tudomásuk arról, hogy ki volt valójában ez az ősi építő faj, illetve hogy ez a faj honnan jöhetett. Az építményeken nem találtak semmiféle írásjelet. Ezek a romos építmények különböző alakúak voltak... Kupolás építmények, négyszögletű építmények, tornyok, vagy legalábbis valamikor tornyoknak kinéző építmények. Több különböző alakú és méretű struktúrát találtak. Piramisokat, obeliszkeket és a legtöbbjükre az égitest felszíne alatt találtak rá.

A Föld belsejében?

Nem csak a Földünk belsejében, hanem az adott égitest, planetáris test belsejében. Négyszögletes és piramis alakú építményeket, létesítményeket találtak.

Úgy tűnik, hogy a piramis formának fontos szerepe lehetett ezeknél a lényeknél.

Úgy tűnik, hogy igen. Amikor az okostömbökön olvastam ezekről, még nem igazán értettem a titkos geometriát és az ehhez kapcsolódó dolgokat. Ezt én is csak azután tanultam meg, miután láttam a Wisdom Teachings (Szerk - Wilcock másik műsorsorozata a Gaia TV-n) és más hasonló műsorokat. Szóval, akkor még nem ismertem fel ennek a jelentőségét. És úgy gondolom, hogy a romok megtalálói sem ismerhették ezt, vagy ha mégis, akkor nem mutattak róla semmilyen adatot.

Richard C. Hoagland fő informátora – akit én csak Bruce-nak hívok – azt mondta nekem, hogy mi valójában egy "kozmikus roncstelepen" élünk. Minden össze van törve, és egyáltalán nem tűnik túl vonzónak odakintről.

A titkos űrprogramoknak nagyon alaposan kellett kutatniuk, hogy egyáltalán valami használhatót találjanak.

Ok. Átlátszó alumíniumot emlegettél, ami üvegszerűnek néz ki, de azt is mondtad, hogy ahhoz hasonlított, mintha meg lenne égetve. Szenesedés nyomai láthatók rajtuk? Üvegnek néznek ki, de teljesen össze vannak törve?

Néhányuk igen. Üvegnek néz ki, de ezek annyira ősiek... nagyon törékenyek és nem átlátszóak többé.

Azokat az építményeket, amiket különböző holdakon találtak, belepte a regolit, a holdpor? Törmelék alatt vannak, olyannyira, hogy alig lehet észrevenni, hogy van ott valami, ami össze van törve.

A szemed kiszúrta volna, hogy van ott valamilyen nem természetes képződmény, de sok esetben nagyon erősen kellett volna nézned, hogy kivehesd a részleteket.

Na és mi történik akkor, ha kimegyünk a Naprendszeren kívülre?

Pontosan ugyanazokat a dolgokat találták meg a helyi csillagklaszterünkben is. A helyi csillagklaszter nagyjából 50 csillagot tartalmaz a környezetünkben, amelyek a kozmikus hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Korábban mondtál néhány érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, úgyhogy most szeretnék néhány kérdést feltenni a helyi csillagklaszterünkről, mert ez fontos részét képezi a történelmünknek az ősi építő faj vonatkozásában.

Azt mondtad, hogy a helyi csillagklaszterünk csillagai között egy nagyon bizarr interakció tapasztalható. Pontosan mire értetted ezt? Mi az, ami a helyi csillagklaszterünket különlegessé teszi? Ellentétben a tőlünk távolabbi csillagklaszterek csillagaival, hogyan viszonyulnak a mi csillagklaszterünk csillagai egymáshoz?

Nagyon furcsa ezt mondani... nem mondanám, hogy "kaptártudatossággal" rendelkeznek, de valamiféleképpen egy mély energetikai szinten kapcsolatban állnak egymással és ugyanez elmondható a csillagklaszterünk csillagrendszereiben élő élőlényekről is. Úgy tűnik, hogy a csillagklaszterünkben lévő különböző csillagrendszerek az ősi építő faj védelme alatt állhattak. Volt valamiféle védelmi rács felállítva itt és ez több millió vagy milliárd éven keresztül üzemelt. Az ősi építő faj viszont ezt követően eltűnt.

Szeretnék kihangsúlyozni itt valamit, mert ez fontos lehet. Azt mondod, helyi csillagklaszter, vagyis a hozzánk legközelebb eső csillagok. Mikor vált lehetségessé először, hogy az embereink elhagyják a Naprendszerünket? Mi az a legkorábbi időpont, amiről tudomásod van?

Valószínűleg az 1920-30-as években már rendelkeztek a kellő feltételekkel.

Vagyis akár már a német szakadár csoportok is el tudták hagyni a Naprendszert. Semmiféle korlát vagy technikai probléma nem akadályozta őket abban, hogy máshová is elmenjenek?

Nem annyira technikai problémákról volt szó, hanem arról, hogy nem volt tanácsos kijárkálniuk ezekbe a különböző csillagrendszerekbe anélkül, hogy előtte a politika kapcsolatokat kiépítették volna az ott élőkkel.

Akár le is lőhették volna őket?

Igen. A németek úttörők voltak ezen a területen és nagyon sok helyen létesítettek kapcsolatot.

Említetted korábban, hogy a Cabal részleges nyilvánosságra hozatallal próbálkozik. És én úgy emlékszem, hogy azt is emlegettük, hogy ennek a részleges nyilvánosságra hozatalnak az egyik eleme az, hogy megpróbálják bebeszélni nekünk, hogy ők valójában egyáltalán nem is hagyták el a Naprendszert. Mire gondolhatnak ezzel kapcsolatban? Hogyan tudnak nekünk úgy beszélni az űrutazásról, hogy közben azt mondják, sohasem hagyták el a Naprendszerünket?

Többféle szcenáriót hallottam. Az egyik az volt, hogy megpróbálják felfedni előttünk, hogy létezett egy ősi építő faj. Elkezdenének arról beszélni, hogy talán valamikor réges-régen létezhettek földönkívüliek, de többé nem jönnek már errefelé. Valamint, hogy vannak technológiánk, amiket földönkívüli járművekből fejtettünk vissza. És aztán ennyi.

Ahhoz, hogy már a 30-as években el tudjunk utazni más csillagrendszerekbe is, feltételezem, hogy nagyon korán meg kellett értenünk a kozmikus hálózat működését. Egyáltalán portálok segítségével közlekedtek vagy pedig fénysebességű járműveket használtak?

Mindkettőt. Kezdetben portálokon keresztül történt az utazás. Ez volt a közlekedés fő módja. Aztán ahogy fejlesztették a járműveiket és kifejlesztették a torziós meghajtórendszereket, képesek lettek a szuperluminális (fény feletti) utazásra.

A fénysebesség feletti történő utazásra már a II. Világháború előtt képesek voltak, de az USA messze-messze le volt maradva a német titkos társaságok csoportjai által fejlesztett technológiák mögött. Az amerikaiak több évtizeddel le voltak maradva a németektől.

Azt gondolom, hogy ez egy fontos kontextus. Mert amikor a naprendszerünk történelméről beszélünk, és szóba kerül a részleges nyilvánosságra hozatal kérdése, akkor annak az is részét képezheti, hogy megpróbálják majd elmondani nekünk, hogy van valamiféle energetikai védőkorlát, valamiféle probléma, sugárzás, vagy valami, ami megakadályozta őket abban, hogy kimenjenek a Naprendszeren túlra. Valójában mikor hagytuk el a Naprendszert? Mikor jutottunk el más csillagrendszerekbe úgy, hogy nem lőtték le a hajóinkat rögtön? Mennyi ilyen ősi építő fajhoz köthető tárgyat találtunk? És egyáltalán hol találtunk rá ezekre? Bolygókon, holdakon, műholdakon?

Nagyjából ugyanolyan dolgokat találtak, mint amilyeneket itt is. A helyi csillagklaszterünk más csillagrendszerein is találták ehhez hasonló romokat. Bolygók és holdak is teli voltak velük.

Ez hihetetlen a számomra, hiszen azt mondod, hogy a helyi csillagklaszterünkhöz kb 50 csillag tartozik. Minden ilyen csillagnak, vagy legalábbis a legtöbbjüknek bolygóik is vannak. És bárhová mész, mindenhol ugyanolyan cuccokba botlasz. Mindegyikük ugyanolyan ősi volt?

Igen.

És mindenhol le voltak rombolva, mindenhol romos állapotban voltak?

Ezt nem tudom.

Vagy esetleg azok, amiket itt találtak, jobban le voltak pusztulva?

Ezt sem tudom. Nem sok részletet tudok arról, hogy miket találtak más csillagrendszerekben. Nem feltételezem, hogy ugyanolyan állapotban lettek volna az itteniekhez képest, főként annak tükrében, hogy mi történt itt később.

Rendben. Azt mondod, hogy ezen csillagrendszerek bolygóit az ősi építő faj igazgatta. Lényegében az ő védelmük alá tartoztak. Milyen formában mutatkozott meg ez a védelem? Valamilyen fizikailag is mérhető technológia formájában, vagy ezek a tárgyak kapcsolatban állhattak azzal a védelmi ráccsal, amit korábban említettél?

Igen. A védelemhez/fegyverrendszerhez használatos szállítórendszert hatalmas méretű gömbök alkották, amik majdnem Hold vagy bolygónagyságúak voltak. És a legtöbb esetben ezek olyan holdak voltak, amiket üregesre vájtak és állomásokká alakítottak át. Voltak olyanok is, amelyek külsején hatalmas, holdnagyságú lyukak mutatkoztak.

Ezek fémből készült gömbök voltak, vagy valamiféle építmények?

Képeket nem láttam róluk, csak a jelentésekben olvastam ezekről. Nem tudom megmondani, hogy pontosan mik lehettek.

Hány ilyen gömb lehetett a csillagklaszterünket alkotó egyes csillagrendszerekben?

Nem tudom.

De valószínűleg nem csak 1-1 darab lehetett belőlük? Hanem 1-1 naprendszerben több "halálcsillag-szerű" hold is lehetett.

Oh, igen.

Az ősi építő fajjal kapcsolatos dolognak sokkal nagyobb jelentősége van, mert ez nem csak a mi naprendszerünket érintette. Van valami ötleted arról, hogy a civilizációjuk mekkora lehetett, hányan lehettek összesen?

Fogalmam sincs. Hatalmas civilizáció volt, amiről viszont nagyon keveset tudunk. Egy nagy kérdőjel az egész. A titkos űrprogramoknak tudomása van a nagyon fejlett technológiáikról és meg is akarták szerezni ezeket a technológiákat. Kezdetben nem is ismertük fel, hogy ezek valójában technológiák. De amint rájöttünk, hogy mik ezek valójában, elkezdtünk rengeteg időt fordítani a keresésükre. De bárkik is voltak, eltűntek és ezt követően más csoportok érkeztek ide. Mindenféle írást illetve jelet, amik a történelemről tanúskodhattak volna, eltüntettek. Pontosan úgy, mint amikor a királyok bevonultak és kitörölték a régi királyok minden nyomát, vagyis eltörölték a régi történelem maradványait.

A következő dolog, amiről Hoagland benfentesétől, Bruce-tól hallottam így hangzik. A legújabb információ szerint a holdunkat kb 60 millió évvel ezelőtt állították pályára, a dinoszauruszok kipusztulása után. Továbbá van egy gigantikus civilizáció a Hold belsejében. Hallottál bármi olyasmiről, ami alapján a Hold 60 millió éves lenne? Illetve hogy 60 millió évvel ezelőtt állították volna pályára?

Az okostömbökön, ha jól emlékszem, 500 000 évről olvastam.

Bruce azt mondta, hogy egészen nem sokkal ezelőttig valóban ez volt az elfogadott elmélet. Viszont olyan új információk birtokába jutottak, ami azt mondatja velük, hogy ez az adat 60 millió év.

Igen, valószínű, hogy azóta, mióta én olvastam, frissítették az ezzel kapcsolatos adatokat.

Hallottál olyasmiről, hogy a Holdat bárkának nevezték?

Igen.

Szerinted a Holddal kapcsolatos új adatok alapján lehetséges az, hogy a dinoszauruszokat szándékosan pusztították ki egy aszteroida segítségével és azt követően az életet a Holdról hozták át ide? És lehetségesnek tartod, hogy a Holdon számos életforma élhetett, amit aztán a Földre költöztettek?

Igen, voltak spekulációk arról, hogy a dinoszauruszok kipusztulása nem a véletlen műve volt, és az a bizonyos aszteroida sem véletlenül érkezett, hanem egy irányított akció keretében.

Gondolod, hogy ennek köze lehetett a raptorokhoz, vagyis hogy kifejlődött itt egy intelligens dinoszaurusz faj?

Nem lehet tudni pontosan, de azon tapasztalatokról szóló jelentések alapján, amiket ezekről a lényekről – amikből aztán később a rapotorok lettek - illetve a föld alá költözésükről olvastam, egyáltalán nem lepne meg a dolog.

Ha azt mondjuk, hogy a Hold 60 millió éves és lényegében egy bárka volt, akkor mondhatjuk azt, hogy olyan lehetett, mint egy használt autó? Egy öreg és lehasznált jármű, amellyel mindenfelé közlekedtek?

Igen. Ez egy technológia, ami több százmillió, de az is lehet, hogy több milliárd éves. Voltak más civilizációk is, amelyek tudtak erről a technológiáról. Egyfolytában meg akarták szerezni és el akarták téríteni.

Szóval, úgy közlekedhettek vele a kozmikus hálózaton keresztül, mintha csak egy autó lett volna? Elméletileg, fénykorában oda mehettél vele, ahová csak akartál?

Ez beleillik abba, amiket én magam is olvastam róla.

Gondolod, hogy van elég hely a Hold belsejében ahhoz, hogy egy egész bolygónyi életet cipeljen egyik helyről a másikra?

Ez attól függ, hogy milyen életformát hordoz. Abban az esetben, ha ez az élet csak DNS formájában van, akkor idejöhettek és talán klónozásba kezdhettek. És akkor ebben az esetben egy DNS-bankként szolgálhatott.

Szóval, ha valaki azzal áll elő, hogy a Hold 60 millió éves, akkor ezt az állítást igazolhatják olyan felfedezések is, mint az a 220 millió éves nyaklánc, amit Thompson és Cremo „Tiltott régészet” című könyvében találhatunk.

Igen, lehetséges. Sok ősi civilizáció volt, amely kiemelkedett, majd elbukott a Földön az évmilliók során, és amiknek a maradványait különböző fura helyeken találták meg.

A következő dolog, amiről beszélnünk kell az idővonalak kapcsán, az a belső földi civilizációk kérdése. Ami mikor is kezdődött?

Egészen mostanáig az okostömbökön semmiféle adatunk nem volt erről. Nemrégiben aztán a belső földi csoportok azt állították magukról, hogy majdnem 20 millió éve itt vannak. Szóval ez egy eléggé friss információ.

Állításuk szerint a csillagklaszterünk más csillagairól érkeztek?

Ők azt mondják, hogy itt, a mi bolygónkon fejlődtek ki. A bolygónk saját életteremtő tevékenységének termékei.

Ok. Sokat foglalkoztunk korábban a belső földi civilizációkkal, és bemutattuk őket illetve a különböző csoportokat. Elmondták, hogy legöregebb csoport 18 millió éves, de mivel különböző időpontokban jelentek meg, az eredetük nem egyetlen időponthoz kötődik, igaz?

Igen. Több különböző csoportjuk van. Vannak közöttük egészen fiatal, 28-30 ezer éves csoportok is. Szóval ők eléggé fiatalnak számítanak. Más csoportok pedig 250 000 éves múltra tekintenek vissza, vagyis az egyes csoportok eredete eltérő időperiódusokhoz kötődik. Emellett a kinézetük is különbözik.

Van valamilyen információd arról, hogy a különböző csoportok pontosan mikor bukkantak fel? Vagy nem konkrétak az erre vonatkozó adatok?

Nem konkrétak egészen addig, amíg a Szuperföld, vagyis a Maldek és a Mars szóba nem kerül. És itt 500 000 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk. Volt arról információ, hogy valamiféle konfliktus történt közöttük. Visszanézve úgy tűnik, hogy ez a konfliktus a Szuperföldön élők és a marsiak között robbant ki. Az egyik csoport megheckelte, vagy mondjuk úgy, hogy betört az egyik „halálcsillagba”/holdba és megpróbálták fegyverként használni azt. Ennek következtében robbant fel a Szuperföld és ez egyszersmind le is vitte azt a védőrácsot, ami az egész csillagklaszterünket védte. Amikor a védelmi rács leomlott, a többi földönkívüli csoport, akik nem mertek bejönni a védelmi rács miatt – mivelhogy az nagyon fejlett volt – elkezdtek beáramlani és beleavatkozni a helyi csillagklaszterünkben található civilizációk életébe.

Azt mondod, hogy ez a robbanás 500 000 évvel ezelőtt történt?

Körülbelül.

És melyik volt az első csoport, amely ezt követően bejött?

Úgy hisszük, hogy a Szuperföderációt alkotó csoportok lehettek, ők jöttek be először. Ezt a Szuperföderációt számos csoport alkotja. A Szuperföderáció különböző tagjai kezdtek el bejönni 500 000 évvel ezelőtt.

Rögtön a robbanás után...

...rögtön a robbanás után, ugyanis folyamatosan figyelték az itteni helyzetet. Tudtak arról, hogy mi történt és ezt követően bejöttek erre a területre. Majd ezután kb 375 000 – 365 000 évvel ezelőtt – nem tudni pontosan mikor – érkeztek aztán a drákonidák is. A drákonidák tehát a nagy katasztrófa túlélőinek, menekültjeinek beáramlásával egy időben jöttek be. Szóval, igen sok minden történt itt. Egyszeriben nagyon nyakatekert és zavaros lett itt a helyzet.

Mikor érkezhettek a felrobbant bolygó első menekültjei? Ugyanis lényegében nem csak egy bolygóról van szó, hiszen az ott élők kolonizáltak más égitesteket is a Naprendszerünkben. Mindenhol voltak létesítményeik, településeik. Szóval a civilizációjukból feltehetőleg nem mindenki pusztult el a bolygó felrobbanásakor.

Így van. És a szolgálatom során hallott információk alapján - amiket ezek szerint az újabban érkezett információk megkérdőjeleznek – a Hold is ezekkel a menekültekkel együtt jött ide. Az általam olvasottak alapján mindez 500 000 évvel ezelőtt történt, közvetlenül a katasztrófát követően.

Itt vannak tehát a Föld belsejében élő emberek. Itt vannak azok a menekültek, akik a Földre érkeztek. A Mars és a Maldek szinte egyszerre pusztultak el. Az Egység Törvénye könyvekben azt írják, hogy az első 3D-s életforma itt a Földön 75 000 évvel ezelőtt jelent meg. Majd ezt követték azok az emberek, akik az elpusztult marsi civilizációból inkarnálódtak a Földre. Az Egység Törvénye három 25 000 éves ciklust ír le, és azt mondja, hogy minden egyes ciklus végén katasztrófák történnek. Vagyis a civilizációk emelkedése és bukása mutatkozik meg ezekben a ciklusokban...

Igen és ezt említették is nekem a Belső Földön, az Anshar csoport tagjai, hogy e ciklusok során voltak kisebb-nagyobb kataklizmák. A Szuperföld felrobbanását követően, elég sok ideig, törmelék szállt mindenfelé a Naprendszerben. Ezek lényegében a Szuperföld maradványai voltak és mindenfelé szálltak, ki, egészen az Oort-felhő irányába, majd ezt követően a Nap csapdába ejtette és visszahúzta a törmeléket ezekre a furcsa, erősen elliptikus pályákra. A maradványok végül eltalálták a Földet és más bolygókat is. Ez jó darabig eltartott. Egy ideig egészen őrületes volt a helyzet a Naprendszerünkben. Olyan volt, mintha biliárdoztak volna.

Ha már idővonalakról beszélünk, akkor szerintem mindenki szeretne hallani valamit Lemúriáról is. Hallottál arról, hogy volt egy civilizáció valahol a Csendes-Óceán környékén?

Biztos vagyok benne, hogy volt valamilyen információ erről, de ezt már nagyon régen olvastam. Nagyjából az idővonalakat írták le és hogy miket találtak. Nagyjából minden kontinensen megtalálták korábbi civilizációk nyomait.

Ok. Ezen az idővonalon, amin Lemúriát emlegettük, meg kell említenünk Atlantiszt is. Kaphatunk erről több információt? Talán könnyebben tudunk eligazodni abban, hogy mi történhetett itt, ha majd hozzáférhetünk az Atlantisz idejéből származó adatokhoz?

Nos, voltak könyvek, amikben voltak erre vonatkozó információk. A könyvekben található adatok visszavezettek egészen az atlantiszi időkig, és ezekhez a titkos társaságokhoz hasonló csoportoknak hozzáférésük volt. Ezeket az információkat azonban erősen védték. Azt hiszem talán beszéltél is korábban arról, hogy ezek közül sok a vérvonalukra vonatkozó információt is tartalmazott és nagyon hosszú éveket ölelt fel. Szóval ezen információk nagy részét titokban tartották olyan könyvekben, amiket a Vatikánban és más titkos helyeken őriznek.

A Mahabharata-ban rengeteg információt találunk egymással háborúzó civilizációkról és ezzel kapcsolatban van néhány dolog, amire érdemes felfigyelnünk. Úgy tűnik, hogy egy időben több csoport is volt a Földön, akik fejlett technológiákkal rendelkeztek és háborúkat vívtak egymás ellen. Az okostömbökön is olvastál hasonló esetekről? Volt olyan időszak, amikor különböző kolonizáló csoportok egy időben léptek interakcióba és háborúztak egymással a Földön?

Nem csak a Földön, hanem az egész Naprendszerünkben is. A Holdon is, még egészen a jelenkori történelmi időkben is háborúk folytak. Ezeket a területeket aztán meghagyták az utókornak mementóként, emlékeztetőként. És valamiféle megállapodásokat is kötöttek, amivel megpróbálták elejét venni, hogy ilyen háborúk később újra megtörténhessenek. De nyílt színi háborúk és csatározások zajlottak még a mi jelenkori történelmünkben is.

Vagyis egy nagyon komplex történettel van dolgunk, nem olyasmivel, amit könnyen be lehet tuszkolni egyetlen történetszálba. Amikor az atlantiszi civilizációról beszélünk, elképzelhetőnek tartod, hogy az több csoport, több különböző civilizáció konglomerációja lehetett és nem csak egyetlen összefüggő civilizáció volt?

Igen, pontosan így magyarázták el nekem. Fogtunk egy gyűjtőnevet és ráhúztuk több különböző civilizációra.

A civilizáció, amely a bejövő aszteroida miatt pusztult el egy hatalmas özönvíz következtében, azt gondolom, hogy az lehet az a civilizáció, amit a legtöbb ember atlantiszi civilizációként ismer.

Ha megnézzük az amerikai őslakos irodalmat, láthatjuk, hogy számos különböző jóindulatú isten mutatkozott meg előttük és nyilvánvaló, hogy az egész olyanokhoz vezet vissza, akik az elpusztult Atlantiszt próbálták újraéleszteni.

Kik lehettek ők és milyen szerepet játszhattak ebben? Mert úgy tűnik, hogy az, ami az atlantiszi özönvíz után következett, világméretű dolog lehetett.

Úgy tűnik, hogy ezek az istenek, akik visszajöttek és megpróbálták visszahozni a civilizációt, tulajdonképpen nem földi eredetű lények és olyan emberek kombinációi lehettek, akiket "belső földi csoportoknak" nevezünk.

OSZD MEG másokkal is!

idegenek összeesküvés ősi idegenek kozmosz ősi látogatók


Megtekintések száma: 77783

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet