Egy földönkívüli küldönc hangja 1977-ből: ez vár az emberiségre szerinte

2023. június 14., szerda
1977. november 26-án szombaton, este 17:05-kor egy különleges hang szakította meg a TV-adásokat az Egyesült Királyságban. A hang Vrillonként mutatkozott be, mint az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egyik megbízottja. A rejtélyes üzenetet állítólag maga Ashtar Parancsnok küldte az emberiségnek, aki a megbízottján, egyes források szerint pedig kommunikációs  keresztül intézett a Földi emberiségnek. Mi volt az üzenet valódi értelme, és milyen hatással volt és lesz az emberiségre?

Egy,a  Földön akkor még nem létező technológiát alkalmazva olyan üzenet került sugárzásra a TV-adások helyett az Egyesült Királyságban, melyre azóta sincs pontos magyarázat.

A kormányok hallgatnak, ha szóba kerül az eset, míg mások egyenesen tagadják, hogy egyáltalán megtörtént volna.

Az elferdíthetetlen, tagadhatatlan tény azonban az, hogy 1977 november 26-án egy olyan hangot sugároztak le a Földre, mely egy idegen civilizáció küldöttjétől érkezett.

A dolog egy hűvös novemberi napon történt tehát. Este, 17:05-kor hirtelen minden adás megszakadt az Egyesült Királyság területén.

Néhány pillanat elteltével pedig egy titokzatos, angolul beszélő hang vette át mindennek a helyét. A jelenség nagyon ijesztő volt.

idegen-adas

Az eredeti műsor képét valami annyira zavarni kezdte, hogy nézhetetlen masszává folyt össze, a hang, mely megszólalt, ellenben viszonylag tiszta volt.

A tévéket nem lehetett kikapcsolni, többen is megpróbálkoztak vele, de a beszámolók szerint a készülékek nem reagáltak a távirányítókra (Az első, a mai modern távirányítók elődjének tekinthető távvezérlőt, Nikola Tesla szerb-amerikai feltaláló alkotta meg 1898-ban.). Voltak, akik a falból voltak kénytelenek kihúzni a tévéjüket, de voltak olyanok, akik szerint a rejtélyes adás még akkor is sugárzott rajtuk.

Az adást körülbelül 8 millió ember hallotta, 8 millió ember tapasztalta, és tanúja volt annak, amint egy ismeretlen eredeű hang szólítja meg őket, saját anyanyelvükön.

6 pernyi üzenet egy másik világból

Az üzenet 6 percen át tartott. Ennyi időn át ültek döbbent angolok a képernyők előtt, és hallgatták az üzenetet, melyről már akkor mindenki sejtette, hogy nem evilágról származik.

Az üzenet nagyon erősen disztortálódott mégis hallható volt minden. Egy mély hangú idegen beszélt, tény közlően, fegyelezetten.

A lény elmondta, hogy ő Vrillon, az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egyik képviselője. Beismerte, hogy az évtizedek, évszázadok óta zajló ismeretlen fényjelenségek egy része mögött ők állnak, egy idegen faj.

Az üzenetben ez a bizonyos Vrillon elmondta azt is, hogy az emberiségnek fel kell készülnie az őt fenyegető különböző veszélyekre a jövőben, melyek az életére törnek.

Beszélt továbbá arról is, hogy az embereknek fel kell készülniük arra, hogy egy új spirituális korszakba, a Vízöntő korszakba lépjenek.

Az üzenet kitér arra, hogy ez a korszak a fejlődés és az átalakulás korszaka lesz a számunkra. Nem lesznek háborúk a Földön, és spirituális értelemben megvilágosodunk. Hogy ez pontosan mikor következik be, arra nem tett konkrét utalást a hang gazdája, de minden bizonnyal ez még napjainkban sem következett be.

Értelemszerűen azért beszélhetett angolul, hogy megértsék az emberek. Ha mi próbálnánk kapcsolatot létesíteni egy idegen fajjal, minden bizonnyal mi is megpróbálnánk úgy kommunikálni, hogy a másik fél teljes mértékben megértse, elvégre a félreértések akár kozmikus háborúkhoz is vezethetnének.

Másik lehetséges magyarázat, hogy egy nagyon fejlett fordító technológiával rendelkeztek, így élőben voltak képesek fordítani a gépeikkel. Ilyen fordító technológiák már ma is léteznek, az okostelefonokra nem egy olyan programot fejlesztenek, melyek élőben képesek lefordítani a kimondott szavakat.

Vessetek véget a háborúknak és pusztításnak

Az üzenet fő tartalmi vonalai egyértelműek. A lény többször is hangsúlyozta, tegyük múlt időbe a háborúkat, és az egymással való konfliktusainkat.

A Föld globális békéjéből ugyanis sokkal többet profitálhatunk, mint bármikor a történelemben.

Az elsőre furcsának hangozhat mai szemmel, hiszen mint tudjuk, az emberiség a két világháború, és az azt követő hidegháborús időszak alatt fejlődött technológiailag a legtöbbet saját történelmében.

Azonban a lények szerint van egy magasabb rendű gondolkodás. Mi egy fiatal faj vagyunk, és csak a tapasztalatokból tudtunk kiindulni. Mivel azt tapasztaltuk, hogy fajunk a globális háborúk ideje alatt annyira el van foglalva egymás kiirtásával, hogy ezáltal óriási technológiai léptékeket teszünk meg, ezért tévesen - mely szerintük megszokott a fiatal civilizációknál - azt a következtetést vontuk el, hogy háborúk kellenek a technikai fejlődéshez.

De ha a világban béke van, minden erőforrást és felesleges energiát arra lehet fordítani, hogy hatalmas technikai ugrásokat vigyünk véghez.

[caption id="attachment_11113" align="aligncenter" width="740"] Eljöhet majd a világbéke, és egy magasabb síkon való létezés?[/caption]

Az idegenek feltehetőleg nagy összhangban és harmóniában vannak környezetükkel és a világegyetemmel. Ezért fejlődtek oda, ahova. Ezért képesek a csillagközi térben utazni, és ezért van hatalmuk arra, hogy más civilizációkat irányíthassanak, rávezessenek a helyes útra.

Ha csak 3 évig nem lenne egyetlen konfliktust és háború sem a Földön, az abból származó többlet energiákat felhasználva közel 40 év technikai fejlődését produkálná az emberiség!

A rejtélyes üzenetet állítólag maga Ashtar Parancsnok küldte az emberiségnek, aki a megbízottján, egyes források szerint pedig kommunikációs  keresztül intézett a Földi emberiségnek.

Ashtar üzenetének leirata

Ashtar üzenetének teljes tartalma, mely 6 percen át ment a tévéképernyőkön, 8 millió döbbent angol számára, így szólt:

„Ez Vrillon hangja, az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egy képviselője beszél Hozzátok. Több éven keresztül láthattatok minket az égen, bizonyos fényjelenségek formájában. Szeretettel, békével és bölcsességgel fordulunk Hozzátok, ahogyan azt a bolygótokon élő többi testvéreitekkel is tettük.

Azért jöttünk most, hogy figyelmeztessünk benneteket fajotok és világotok sorsára, és bölcs tanácsot szándékozunk adni azért, hogy közölhessétek fajtársaikkal, melyik az a legjobb út, melyet követniük kell, hogy ezáltal elkerüljék mind a világukat, mind a titeket környező világokat fenyegető tragédiákat.

Érdemes megtanulnotok, hogy szeretettel és bölcsességgel telve cselekedjetek, hogy részt vehessetek abban a nagy spirituális ébredésben, amelyre akkor kerül sor, amikor bolygótok belép az új korszakba, a Vízöntő korba.

Fajotok számára az átalukálásoknak ez az új korszaka a nagy béke és fejlődés kora lehet, azzal a feltétellel, hogy a vezetőitek, akiknek egy része az árnyékból irányít, tudatossá váljanak azon gonosz erőkre, melyek elhomályosítják jelenlegi ítélőképességüket.

Maradjatok nyugodtak és hallgassátok figyelemmel mondanivalómat, mert lehet, hogy ez a lehetőség nem fog többször megismétlődni.

Haladéktalanul fel kell adnotok az összes pusztító fegyverzeteiteket. A konfliktusok ideje a múlttá kell, hogy váljon. Jegyezzétek ezt meg, mert fajotok könnyedén elérheti a fejlődés új, magasabb szintjét, ha méltónak mutatkoztok erre. Már csak kevés idő maradt hátra, hogy megtanuljatok mindannyian békében és jóindulatban együtt élni. Ezen a bolygón mindenütt léteznek már általunk ihletett kis csoportok, melyek erre megtanítanak benneteket. Ők azért vannak itt, hogy továbbítsák számotokra a születendő új kor bölcsességgel teli Fényét. Szabadon elfogadhatjátok vagy elutasíthatjátok hiteles tanításaikat, de jegyezzétek meg, hogy csakis azok, akik megtanulnak békében és szeretetben élni, kapnak kétségtelenül hozzáférést a spirituális fejlődés magasabb szféráihoz.

Vrillon szól most Hozzátok, az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egy képviselője. Tudnotok kell azt is, hogy számos álpróféta és álvezető létezik és tevékenykedik a világotokban. Ők elveszik és aztán felemésztik az energiáitokat -- melyet pénznek neveztek, és aztán gonosz célokra használják azt, cserébe pedig végül csak szemetet adnak.

Akik felébresztették intuíciójukat és jóérzésüket, azokat mély, isteni Önvalójuk könnyedén megvédi mindettől. Haladéktalanul tanuljatok meg figyelni a belső hangotokra, ami segít megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, lehetővé téve a konfúzió, a belső káosz és a hazugság elkerülését. Tanuljatok meg hallgatni erre az isteni hangra, ami mindannyiótokban jelen van, és haladjatok a spirituális fejlődés útján kitartóan.

Ez a mi üzenetünk a kedves barátainknak. Több éven át figyeltük minden megtett lépéseteket, miként ti is figyeltétek az égen megjelenő járműveink fényeit. Most már tudjátok, hogy mi itt vagyunk, és tudnotok kell, hogy több élőlény létezik a Földön és a Föld körül, mint amennyit a tudósaitok hajlandóak elismerni.

Aggódunk értetek, és ezért megteszünk mindent, ami tőlünk telik, hogy segítsük a Fény felé vezető utatokat. Ne féljetek, és értsétek meg, hogy tennivalótok csak annyiból áll, hogy igyekezzetek megismerni és valóban megérteni Önmagatokat, hogy harmóniában és szeretetben éljetek a bolygótokon.

Mi, az Ashtar Galaktikus Parancsnokságtól, köszönjük figyelmeteket. Most elhagyjuk földi létezésetek síkját. Legyetek áldottak a legfelsőbb Szeretet és a kozmikus igazság nevében!"

Az üzenet utóhatásai, és a szándékos eltusolás

Természetesen az üzenetet követően óriási vihart kavartak az események. Emberek ezreit sokkolták a hallottak, rengetegen kikeltek magukból, mert a tény, hogy az ember nincsen egyedül a világegyetemben, döbbenetes volt.

Ez a jelenség akár világjelenség is lehetett volna, ha nem tusolják el szándékosan. Azonban a kormányok és az illetékesek szerint az emberek még nem álltak rá készen, tömeges hisztéria tört volna ki, és globális pánik.

Ashtar parancsnok üzenete bár a világ népéhez is szólt, csak az angol tévékben lehetett fogni. Sokak szerint azért, mert eleve ide szánták, és csak később szerették volna az üzenetet kiterjeszteni.

Üzemzavarral, egyszerű átveréssel próbálták magyarázni a televíziós és hivatalos szervek a jelenséget. De akkoriban még nem állt rendelkezésre az a technika, mellyel át lehetett volna venni több tévécsatorna felett az irányítást.

Az univerzum őrzői

Sokan vélik úgy, hogy az Ashtar Galaktikus Parancsnokság egy olyan univerzumokon átívelő szervezet, melynek feltett célja a rend megteremtése a világegyetemben.

Egyfajta csillagközi rendfenntartó erő, mely a fejlődő, még esetlen civilizációkat felkarolja, és megvédi az inváziós szándékú, pusztító fajoktól.

Ősidőktől fogva velünk vannak, mikor kell beavatkoztak történelmünk és evolúciónk során, erre utalnak azok a nyomok is DNS-ünkben, melyek szerint az emberiség nem teljesen a Földön fejlődött ki, mint korábban gondoltuk.

Hogy kik vagyunk, mik vagyunk pontosan, arra talán csak kozmikus teremtőink adhatnának választ. Ők azonban kivárnak. Kivárják, míg az emberiség megvilágosodik, és egy új világ veszi kezdetét itt a Földön.

ufó ufók idegen idegenek összeesküvés


Megtekintések száma: 112927

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet