Egyre több jel utal ara, hogy közeleg a vég - a világ egyházai szerint küszöbön van a világ korhadása és pusztulása!

2018. április 20., péntek
A közelgő apokalipszist, és Jézus második eljövetelét látják az emberek az rendre szaporodó égi jelenségekben. Felhőbe „karcolt” égő keresztek, az égbolton feltűnőn szellemlovasok, arcok sejtetik, hogy hamarosan tényleg itt lehet a vég.

Milyen lesz az a nap, amikor eljön az általunk ismert világ vége a Földön? 

Tényleg feltámadnak majd halottaink? Jézus Krisztus pedig másodjára is lejön a Földre, és a félelmetes bíró ítélkezni fog élők, és holtak felett?

A legtöbb vallásos ember hisz abban, hogy a végidők közel vannak, és Jézus másodjára is le fog „születni” a Földre.

A hazatéréséről több említést, utalást is tesz a Biblia.

"De majd eljön az idő - így szól az Úr -, amikor nem azt mondják, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta Izraelt észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam. Íme sok halászt hívatok - így szól az Úr, hogy halásszák ki őket. Azután sok vadászt hívatok, hogy hajtsák össze őket minden hegyről, minden halomról és sziklahasadékból. Bizony szemmel tartom minden útjukat. Nem rejtőzhetnek el előlem, és nem maradhat rejtve bűnük szemem előtt. Előbb azonban kétszeresen megfizetek nekik bűnükért és vétkükért, mert meggyalázták országomat holt bálványaikkal, és tele lett örökségem utálatos szokásaikkal." (Jer 16:14-18)

Ezeknek a soroknak a jelentése fontos, és komoly súllyal bírnak, és előre vetítik azt, ami az emberiségre vár, és az emberiség és az éggel kötött kapcsolatra.

Sokan úgy vélekedtek még egy évtizede, hogy a tudomány, és a tudomány fejlődése fogja megölni Istent. Pedig valójában a tudomány nem megöli, hanem egyre közelebb hozta Istent az elmúlt években.

Gondoljunk például csak arra, hogy bár az ősrobbanás részleteit megtudjuk már magyarázni kémiai folyamatokkal, pont ez világított rá arra, hogy kellett lennie egy felsőbb erőnek, mely kiváltott az ősrobbanást.

Az is Isten létére utal, hogy a világ elemei és az „evolúció” úgy épül fel, melyek intelligens tervezésre utalnak. Vagyis egy felsőbb valami alkotta meg ezt a világot, tudatosan.

A végidők közeledtével lehetőségünk fog nyílni rá, hogy találkozzunk ezzel a teremtővel. A tudomány által már most is egyre többen hisznek egy felsőbbrendű „összefüggés”, vagy erő létezésében, mely a világ folyamát irányítja. Mindegy, hogy ezt hogy hívják. Erő, kvantumfizika, vagy Isten. A lényeg egy, és ugyanaz: megvan bennük a hit a teremtő erő iránt.

Ezt pedig már a Biblia szintén megjósolta több ezer évvel korábban, amikor kimondta, hogy a pogányok meg fognak térni.

"Ó, Uram, én erőm és mentsváram, menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld legszéléről is, és ezt mondják: Bizony, hamis isteneik voltak elődeinknek, hiábavalók, egyik sem ér semmit! Hiszen nem istenek azok, akiket istenként készít magának az ember! Ezért most megmutatom, ezúttal megmutatom nekik kezemnek hatalmát, és megtudják, hogy az Úr az én nevem!" (Jer 16:19-21)

Ugyanakkor bár a tudomány által paradox módon megtérő emberek száma egyre nő, a világ és a társadalmunk egyre inkább elkorhad, és elkezd belülről rothadni. Ez a jelenség már 10-15 éve zajlik, és ez a rothadás egyre szélsőségesebb.

"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent... A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve."

A fent leírtak nagyon igazak, és ehhez elég csak az ismerősi körünkben szétnézni, és megtapasztalhatjuk a sorok mély igazságtartalmát.

A végidők már a nyakunkon vannak, és erre rengeteg jel utal, mely nem csak a Bibliában van megemlítve, hanem már konkrét, napjainkban is érzékelhető jelenségekben öltenek teste.

János apostol a Jelenések 19:11-16-ban kijelenti:

"És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték Őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert Ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: királyok Királya és uraknak Ura."

A végidők előtt az égen rengeteg jelenséget fogunk tapasztalni. Ez már elkezdődött, és évek óta tart. Idén Januárban például egy óriási, „égő” kereszt jelent meg a horizonton, melyet egy férfi meg is örökített a farmján.

Néhány évvel ezelőtt pedig az apokalipszis lovasainak egyike tűnt fel az egyiptomi zavargások idején egy híradós felvételen a szétvert utcák egyikén.

Nemrégiben egy folyó vize is vérvörössé vált Oroszországban. Erre ugyan találtak természetes magyarázatot, de a szimbolikáján sokak szerint ez nem változtat. A vizek vörössé válásának komoly előjelei vannak a végidőkre vonatkozóan.

A Daldykan folyó egyik napról a másikra vált vérvörössé, mintha csak vér hömpölyögne benne….

Sokak szerint az egyre szaporodó aszteroidák, és becsapódások sem véletlenek, és nem csak egy közelgő óriási, a Földet is átszelő meteorfelhőt vetítenek előre, hanem az ítélet napját.

Az égen különböző alakzatok tűnnek fel, mint például a Sátánra emlékeztető, vérvörösen izzó szem, de volt, hogy a keresztre feszített Jézus képe is megjelent a felhők között.

A halottak feltámadásának a lehetősége is igen közel van. A Biblia kimondja, hogy a halottak fel fognak támadni, és ezt úgy is lehet értelmezni, hogy abban az időben következik majd be, amikor képesek leszünk a klinikai halálból visszahozni embereket. Ilyenre pedig már egyre gyakrabban agyunk képesek.

Sőt, egyes kutatások szerint a halál után pár órával is lehetséges lesz visszahozni a halottakat…

A végidők, és a második eljövetel tehát közeleg. Eljön majd a félelmetes bíró, és ítélkezni fog élők és holtak felett.

OSZD MEG másokkal is!

rejtély rejtélyek összeesküvés jézus világvége második eljövetel kataklizma végidők


Megtekintések száma: 51702

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet