Elkerülhetetlen egy nagyobb háború, csak hogy néhány érdekcsoport tovább gazdagodjon: megindult a visszaszámlálás

2018. augusztus 14., kedd
Ma Amerika annak a központja, ahol a háborúra készülő politikusok és szakértők gyülekeznek.

Mindez a pénzvilágot is alaposan át fogja majd alakítani, főleg ha sikerül magában az USA belső államaiban – a szabadkőművesség akarata ellenére – ezt a belső polgárháborút elindítani.

A belső polgárháborúk ugyanis nem új keletű célkitűzések, hiszen Susan George már évtizedekkel ezelőtt leírta.

Semmi sem véletlen, még az éhség sem a világban, vagy a harmadik világ nyomora, a déli félteke adósságai, az észak-déli viszonyok, vagy a nemzetközi vállalatok és intézmények, és a világbankok tevékenysége. - írja a Titokterminál.com

A nagy kontinens-háború azonban a nukleáris veszélyek miatt egyre nehezebben oldható meg, s így a háttérhatalom, amely a pénzuralmi világ-elit pénzpórázán működik, lassan visszakozna a háborútól.

Így a mai pénzhatalmi diktatúra egypólusúsága lassan ugyan, de meg fog változni. Kérdés az, hogy a bankárkaszt különböző ismert lobbistái és titkos szervezetei mennyire vannak megfertőzve a KM – vagyis a kiválasztottsági mítosz – erkölcsromboló, gátlástalanságot erősítő fertőzésével? S erről szól a könyvsorozatom, amelynek a címe: Zsidó-kérdés magyar szemmel.

A magyarság ugyanis küldetésében hordozza az igazság és a szeretet alapjait, amelyek éppen ennek a mítosznak köszönhetően egyre inkább kivesz a világ népeiből, s így sajnos az ősnép mai leszármazottaiból is.Ezzel együtt azonban erősödik az a hamis vélemény, hogy a zsidóság egy faj, holott mindenki -– aki ismert hazánkban zsidókat – pontosan láthatja, többnyire nem héberek, s közöttük is vannak tisztességesek és gazemberek.

Sajnos éppen ezt próbálja maga a kiválasztottsági mítosz tagadni, hiszen szerintünk, a zsidóság között kizárólagosan humanista kiválóságok vannak. (sic)

Ez az állításuk természetesen nem igaz, mint ahogy ennek az ellenkezője sem. Szerintem ugyanis nem mindannyian aljas, gátlástalan kufárok, hanem közöttük is megvannak a jelentős különbségek.

Azonban az feltétlenül káros, amit maga a kiválasztottság mítosza – vagyis a KM – okoz a számukra és a nem zsidó környezetük számára is. Viszont ma, tisztáznunk kell néhány nagyon is fontos alapvetést a zsidósággal kapcsolatban ahhoz, hogy reális képünk legyen.

A zsidó pénzhatalom ma már nem kizárólagosan zsidóké, hanem a KM fertőzésében élő keveseké. Az ún. ”monetáris diktatúra” ugyanis egyre inkább az aranyborjú imádatához hasonlít, s az emberek a fogyasztói társadalom keretein belül az Isten helyett valóban a pénzt kezdték el imádni az utolsó században!

A dollár, amely világpénz – valójában többnyire fedezetlen elektronikus pénz – s a világuralmi rendszerük egyetlen fenntartója. ( Mert a FED úgy állítja elő, ahogy azt az eladósodás rendszere megkívánja.)

Az eladósító adósság-csapda rendszer pedig abszolút világjelenség, nem csak hazai sajátosság. Legfeljebb az a különbség, hogy hazánkban a „török és a német” egyaránt adóztat. Ez persze csak a hódoltság korára való utalás, ami persze a mai hódoltságunknak is lehet nyugodtan az alaptézise.

Azonban sokan állítják ma is, hogy csak a farizeusokból elszármazó pénz-arisztokraták uralják a világ vagyonát. Nekik 152 trillió vagyis 152 ezermillió dollár a vagyonuk. Ez 300 család, vagy 9000 ember. Ám a 2017 májusában a bázeli Rothschild BIS és a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint ez 222 trillió dollárnyi derivátumként létezik ma, szerte a világban.

Ez viszont teljes mértékben hitelpénz, vagyis fedezetnélküli „banki termék”.

Ha ezt a pénzt – a kifosztást megelégelők – megingatják, akkor az egész világ pénzrendszere összeomlik. Legalábbis ezzel fenyegeti a világ még gondolkodni képes embereit a KM fertőzésében élő, államok feletti pénz-elit, egyszerűbben mondva: a bankárkaszt.

Az egypólusú világpénz rendszere azonban lassan át fog alakulni több pólusúvá, amely valószínűleg Kína vezetésével, és Oroszország, India, Brazília részvételével fog majd bekövetkezni a jövőben.

Ám ennek a keretei már léteznek és a legkülönbözőbb formában jelen is vannak a világban. Kína például az USA legnagyobb hitelezője ma. Ezt a tényt nem tudják letagadni, de elhallgatják.

Ne ezzel foglakozzanak az emberek, hanem szigorúan csak a saját atomizált önzésük és a társadalom megosztó (ill. Nemzetromboló) hatásáról, a létfenntartásuk színvonaláról gondoskodjanak!

A kérdés csak az, hogy meddig fogja még ezt a maszlagot eltűrni a világ értelmes népessége? Mikor fog végre már felébredni, összekapaszkodni és korbácsot ragadva kiverni a kufárokat a templomból?

Forrás: Titokterminál.com

összeesküvés politika háborúk háttérhatalom


Megtekintések száma: 22785

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet