Gene Sharp: kódeljárás bármely kormány destabilizálására?

2017. június 23., péntek
Az erőszakmentes beavatkozás 198 módja. Már régóta használják a világ egyes kormányai ellen?

Minden kormányzati hatalom, de még a diktátorok hatalma, és az erőforrásai is azon alapulnak, hogy a többségi társadalom mennyire uralható, mennyire engedelmeskedik.

Sokan nem is gondolnák, de paradox módon éppen a diktatúrák vannak tehát legjobban rászorulva a népre.

Minden kormányzat és politikai vagy egyéb együttműködés alapja az, hogy a néppel megfelelő kapcsolatot ápoljon a kormányzat és a hatalmi elit.

Egyesek szerint a Dr. Gene Sharp módszere képes megtörni bármely társadalom engedelmeskedését és diktatúrákat, kormányokat buktatni.

Dr. Gene Sharp és az általa alapított Albert Einstein Intézet „küldetése az erőszakmentes konfliktuskezelés elméletének és gyakorlatának terjesztése világszerte, kutatásokkal, az eredmények közkinccsé tételével és a konfliktusban élő csoportokkal való kapcsolattartással.

Neves szakember, akinek a kutatási a világban számos helyen elismertek, és gyakori hivatkozási alapok.

Az általa kifejlesztette eljárás egyik leglényegibb része az, hogy meg kell keresni szisztematikusan a diktatúra, vagy az adott kormányzat gyenge pontjait.

A protokoll azért is fontos, és azért foglalkozunk a témával, mert egyes gyanúk és sejtések szerint éppen ezt a belső bomlasztást, erőszakmentes stratégiát vetik be módszeresen nem csak az Európai Unió ellen, de annak egyes tagállamai ellen is.

A politikai háttérhatalom ugyanis már folyamatosan készül az új világrend létrehozásához.

Ehhez azonban meg kell gyengíteni minden nemzetállamot, és minden diktatúrát.

Gene Shark kódeljárása szerint a diktatúrák és egyes jól kiépített hatalmak és kormányzatok mindig belső változásokon alapulnak. Éppen ezért a bomlasztásnak is belülről kell jönnie.

Elengedhetetlen, hogy a társadalom önbecsülése visszaálljon, ez az egyik legelső lépés aminek következtében a nép ellenállása nőhet a hatalommal szemben. Így pedig könnyen egymásnak lehet ugrasztani a polgárokat és a hatalmi elitet.

A múltban már számtalan alkalommal robbantottak ki hasonló módon hatalmas háborúkat, polgárháborúkat a háttérhatalom csoportjai, mint az illuminátusok vagy a szabadkőműves páholy, mely Európát akarja uralma alá hajtani.

Hogy ezek alapján hajtják-e majd végre az Új világrend létrehozását? Nem tudni, mindenesetre sokan feltételezik, hogy az Új világrend létrehozóinak, a hatalmi elitnek nem célja, hogy egy újabb nagy háborúba torkolljon a világ.

Megpróbálják békés úton levezényelni a dolgokat, ám még így is több milliárd ember halhat majd meg a szükségszerű Agenda21 tervezett genocídium keretében - állítják az összeesküvés hívei.

Az alábbiakban 198 pontját ismertetjük a Gene Sharp féle kódeljárásnak, ami bármely kormányt képes lehet destabilizálni a jövőben, és talán már régen használják is Európa ellen.

I./III.: Az erőszakmentes tüntetés és meggyőzés módszerei

Formális nyilatkozatok

1. Nyilvános beszéd

2. Elutasításról vagy támogatásról biztosító levél

3. Szervezetek és intézmények nyilatkozatai

4. Közösségi nyilatkozatok aláírásokkal

5. Vádirati és szándéknyilatkozatok

6. Csoportos vagy tömeges petíciók

Széles közönségréteggel folytatott kommunikáció

7. Szlogenek, karikatúrák, szimbólumok

8. Bannerek, poszterek, és egyéb nagy felületen megjelenített kommunikációk

9. Szórólapok, brosúrák és könyvek

10. Újságok és folyóiratok

11. Rádió- és televízió-felvételek

12. Égre vagy a földre rajzolt feliratok

Csoportos képviseletek

13. Küldöttségek

14. Megszégyenítési céllal díjak, elismerések adományozása

15. Csoportos lobbizás

16. Bejárat-torlaszolás

17. Megszégyenítési célú, hamis célú választások (Mock elections)

Nyilvánosság előtt történő szimbolikus cselekedetek

18. Zászlók és szimbolikus színek közszemlére tétele

19. Szimbólumok hordása

20. Imádkozás és imádás

21. Szimbolikus tárgyak kiszállítása

22. Meztelen tüntetések

23. Saját tulajdon rombolása

24. Szimbolikus fények

25. Portrék, ábrázolások közszemlére tétele

26. Festmény mint tüntetési eszköz

27. Új jelek és nevek

28. Szimbolikus hangok

29. Szimbolikus visszakövetelések

30. Durva gesztusok

Egyénekre való nyomásgyakorlás

31. „Vadászat” tisztviselőkre

32. Tisztviselők felbőszítése

33. Fraternizálás (ál-barátkozás, barátkozás színlelése)

34. Virrasztás

Dráma és zene

35. Humoros skiccek és csínytevések

36. Filmszínházi, színházi, színházszerű műsor és koncert

37. Dalok, éneklések

Körmenetek

38. Menetelés

39. Parádé

40. Vallási, vallásos körmenet

41. Zarándoklat

42. Gépjármű-konvoj

Halottak tisztelete

43. Politikusok általi gyász

44. Áltemetések

45. Demonstratív célzatú temetések

46. Megemlékező beszéd temetkezési helyen

Közösségi összejövetelek

47. Elutasító vagy támogató gyűlések

48. Tüntetési céllal összehívott összejövetelek

49. Álruhás tüntetési találkozó

50. Be-tanítások (Teach-ins)

Visszavonulás és megtagadás

51. Terem látványos elhagyása

52. Tüntetőleges csend

53. Kitüntetések visszautasítása vagy visszaadása

54. Tüntetőleges hátat fordítás

II./III.a.: Társadalmi együtt-nem-működés módszerei

Személyek kiközösítése

55. Társadalmi bojkott

56. Szelektív társadalmi bojkott

57. Lüszisztraté mintájú tétlenség (Lysistratic nonaction)

58. Nyilvános kiközösítés

59. Tilalmazás

Társadalmi eseményekkel, szokásokkal, intézményekkel való együtt-nem-működés

60. Társadalmi és sporttevékenységek felfüggesztése

61. Társadalmi ügyek bojkottja

62. Diáktüntetés

63. Társadalmi engedetlenség

64. Visszavonulás társadalmi intézményekből

Visszavonulás a Társadalmi Rendszerből

65. Otthonmaradás

66. Totális személyi együtt-nem-működés

67. Dolgozók kivonulása ("Flight" of workers)

68. Menedék (Sanctuary)

69. Kollektív eltűnés

70. Tüntetőleges emigráció, hedzsra

II./III. b1.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: Gazdasági Bojkottok

Fogyasztói műveletek

71. Fogyasztói bojkott

72. Bojkottált javak nem-fogyasztása

73. Megszorítások politikája

74. Bérleti díjak kifizetésének késleltetése

75. Bérleti díjak kifizetésének megtagadása

76. Fogyasztók nemzeti bojkottja

77. Fogyasztók nemzetközi bojkottja

Munkások és termelők műveletei

78. Munkások bojkottja

79. Termelők bojkottja

Ipari közvetítők műveletei

80. Szállítók és rakodók bojkottja

Tulajdonosok és menedzsment műveletei

81. Kereskedők bojkottja

82. Ingatlan eladásának vagy bérbeadásának visszautasítása

83. Kizárás

84. Ipari segítségnyújtás visszautasítása

85. Kereskedők „általános” sztrájkja

Tőketulajdonosok és pénzügyi forrásokkal rendelkezők műveletei

86. Bankbetétek visszatartása

87. Díjak, illetékek és értékelések kifizetésének visszautasítása

88. Adósságtörlesztés vagy kamat kifizetésének visszautasítása

89. Tőke és hitel rendelkezésre bocsátásának beszüntetése

90. Bevételek visszautasítása (Revenue refusal)

91. Kormányzati pénz visszautasítása (Refusal of a government’s money)

Kormányzati műveletek

92. Belföldi embargó

93. Kereskedők feketelistára helyezése

94. Nemzetközi eladók embargója

95. Nemzetközi vásárlók embargója

96. Nemzetközi kereskedelmi embargó

II./III. b2.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: A Sztrájk

Szimbolikus sztrájkok

97. Tüntetőleges sztrájk

98. Azonnali „villámcsapásszerű” munkabeszüntetés (Quickie walkout (lightning strike))

Mezőgazdasági sztrájkok

99. Földművelők sztrájkja

100. Mezőgazdasági dolgozók sztrájkja

Speciális csoportok sztrájkja

101. Kötelező katonai szolgálat megtagadása (Refusal of impressed labor)

102. Végrehajtási szervek dolgozóinak sztrájkja

103. Személyzeti sztrájk

104. Szakmabeliek sztrájkja

Hagyományos ipari sztrájkok

105. Súlyponti sztrájk (szakmabeli tekintélyemberek kollektívája)

106. Iparági sztrájk

107. Szimpátiatüntetés

Korlátozott sztrájkok

108. Részleges sztrájk

109. „Lökhárító” sztrájk (Bumper strike)

110. Munkalassító sztrájk

111. Csak a minimum ellátást teljesítő sztrájk (Working-to-rule strike)

112.„Beteget” jelenteni

113. Lemondás általi sztrájk

114. Korlátolt sztrájk

115. Szelektív sztrájk

Iparágakat összefogó sztrájk

116. Kiterjesztett sztrájk

117. Általános sztrájk

Sztrájkok és gazdasági bojkottok kombinációi

118. Hartal (az indiai függetlenségi mozgalomban alkalmazott mintára)

119. Gazdasági leállás

II./III.c. Politikai együtt-nem-működés módszerei

Autoritás visszautasítása

120. Lojalitás visszatartása vagy megvonása

121. Lakossági támogatás megvonása

122. Ellenállást pártoló irodalom és beszédek

Civilek együtt-nem-működése a Kormányzattal

123. Törvényhozó szervek bojkottja

124. Választások bojkottja

125. Kormányzati alkalmazottak és tisztviselők bojkottja (Boycott of government employment and positions)

126. Kormányzati részlegek, hatóságok és más testületek bojkottja

127. Kivonulás a kormányzati oktatási intézményekből

128. Kormány által támogatott szervezetek bojkottja

129. Végrehajtó hatóságokkal való együttműködés visszautasítása

130. Saját jelzések és helyjelzők eltüntetése

131. Választott tisztviselők el nem ismerése

132. Meglevő intézmények megszüntetésének megtagadása

Civilek alternatívái az engedelmességre

133. Vonakodó vagy lassú teljesítés

134. Közvetlen felügyelet hiányából fakadó engedetlenség

135. Népi engedetlenség (Popular nonobedience)

136. Álruhás engedetlenség

137. Gyülekezés vagy találkozó feloszlatásának visszautasítása

138. Ülősztrájk

139. Hadkötelezettség vagy deportálással való együtt-nem-működés

140. Rejtőzködés, elmenekülés vagy hamis személyazonosság

141. „Illegitim” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség

Kormányzati alkalmazottak műveletei

142. Kormányzati segélyek kiszolgáltatásának szelektív visszautasítása

143. Információk és utasítások átadásának blokkolása

144. Időhúzás és obstrukció

145. Általános adminisztratív együtt-nem-működés

146. Igazságszolgáltatási szervek együtt-nem-működése

147. Szándékosan előidézett hatékonytalanság és szelektív együtt-nem-működés a végrehajtó szervekkel

148. Lázadás

Belföldi Kormányzati Műveletek

149. Jogszabályok kvázi-jogszerű kijátszása és késleltetése

150. Alkotmányos kormányzati egységek együtt-nem-működése

Nemzetközi Kormányzati Műveletek

151. Változtatások a diplomáciai és egyéb képviseletekben

152. Diplomáciai események késleltetése és lemondása

153. Diplomáciai elismerés visszatartása

154. Diplomáciai viszonyok szigorítása

155. Nemzetközi szervezetekből való kivonulás

156. Nemzetközi szervezetekben való tagság megtagadása

157. Nemzetközi szervezetekből való kiutasítás

III./III. Az Erőszakmentes Intervenció Módszerei

Pszichológiai intervenció

158. A természet erőinek való ön-kitettség (Self-exposure to the elements)

159. A böjtölés

a) Morális nyomás elleni böjtölés (Fast of moral pressure)

b) Éhségsztrájk

c) Szatjagraha böjt (Satyagrahic fast)

160. Fordított tárgyalás (Reverse trial)

161. Erőszakmentes zaklatás

Fizikai intervenció

162. Beülés

163. Beállás

164. Behajtás

165. Belépés

166. Beszórás (Mill-in)

167. Beimádkozás (Pray-in)

168. Erőszakmentes rajtaütések

169. Erőszakmentes légi rajtaütések

170. Erőszakmentes invázió

171. Erőszakmentes behatolás

172. Erőszakmentes elzárás

173. Erőszakmentes megszállás

Társadalmi beavatkozás

174. Új társadalmi minták bevezetése

175. Létesítmények túlterhelése

176. Betelepülés (Stall-in)

177. Beszólás (Speak-in)

178. Gerilla színház

179. Alternatív társadalmi intézmények

180. Alternatív kommunikációs rendszerek

Gazdasági beavatkozás

181. Fordított sztrájk (Reverse strike)

182. Ülősztrájk

183. Erőszakmentes földfoglalás

184. Blokádok nyílt megtagadása

185. Politikai indíttatású hamisítás

186. Kizárólagos beszerzések

187. Vagyontárgyak lefoglalása

188. Dömping

189. Szelektív pénzügyi támogatás

190. Alternatív piacok

191. Alternatív közlekedési rendszerek

192. Alternatív gazdasági intézmények

Politikai intervenció

193. Adminisztratív rendszerek túlterhelése

194. Titkosszolgálati ügynökök személyazonosságának felfedése

195. Bebörtönzésre irányuló törekvés

196. „Semleges” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség

197. Együttműködés nélküli hatásgyakorlás (Work-on without collaboration)

198. Kettős szuverenitás és párhuzamos kormányzás

Sharp, Gene. The Politics of Nonviolent Action (3 Volumes), Boston: Porter Sargent, 1973. Provided courtesy of the Albert Einstein Institution,

OSZD MEG másokkal is!

összeesküvés politika új világrend illuminátusok szabadkőművesek háttérhatalom


Megtekintések száma: 307596

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet