Genezis - az emberi DNS-be van kódolva a mindenség keletkezésének titka

2016. augusztus 3., szerda
Más fajok azonban egy kozmikus rezervátumban rejtették el az információt, és így fajunkat is. Visszafejthető lenne, hogy mi volt az ősrobbanás előtt? És az is, hogy ki, vagy mi felelős érte?

Az emberiség eredete régóta kérdéses, és számtalan tudóst, vallási szakérőt foglalkoztat.

Bár a tudomány és a vallás egy ideig távolodott egymástól, be kell látni, hogy ahogyan a tudomány fejlődik, nem taszítja el Istent, éppen ellenkezőleg: a tudomány egyre közelebb hozza a teremtőt hozzánk.

Intelligens tervezettség

Egyre kevesebben hisznek az evolúcióban. Nem azért, mert az evolúció olyan hihetetlen, hanem akadnak benne olyan lyukak, melyek azt sejtetik, nem fedi le a világunk és az élővilág kifejlődését teljesen. Márpedig ha nem fedi le, talán nem is valós...

evolucio

Ezért is kezdett el terjedni az intelligens tervezettség, mely azt mondja, hogy a Föld túl fiatal ahhoz, és a rajta kialakult élővilág is túl bonyolult, hogy természetes kiválasztódás, és szelekció során jöjjön létre.

Más szavakkal: mindent intelligensen megterveztek, és nem csak úgy kialakult.

Az intelligens tervezés a teleológiai istenérv modern változata azzal a módosítással, hogy nem tesz kijelentéseket a tervező természetéről vagy kilétéről, így meghagyva a kiskaput a fantáziának.

Kozmikus teremtő

A világot tehát feltehetőleg egy kozmikus teremtő, egy magasabb síkon létező lény, vagy erő teremtette. Az ősrobbanás sem csak úgy jött létre, hogy megtörtént a bumm.

A Nagy Bummot valaminek ki kellett váltania, máskülönben az soha nem következett volna be.

osrobbanas-galaxiksok-kialakulasa

Ráadásul a teremtő erő nem is egy univerzumot teremtett. Elméletileg végtelen sok univerzum létezhet, így elkerülhetetlen, hogy néhányban megfelelőek legyenek a feltételek az élet kialakulásához.

A mi univerzumunk természetesen ezen kevesek közé tartozik, hiszen itt vagyunk.

az-univerzum-teremtoje-2

A világot teremtő rejtélyes erő nyitott kérdés. nem tudni, hogy ki, vagy mi lehet, sem azt, hogy mekkora intelligenciával és erővel rendelkezik, de minden bizonnyal bármelyik pillanatban véget vethetne a világ folyásának.

Megtervezett organizmusok

Az intelligens tervezés támogatói szerint a természetes kiválasztódás nem hozhatott létre egyszerűsíthetetlen komplexitású rendszert, mivel maga a funkció, amin a kiválasztódás végrehajtódhatna, csak akkor jelenik meg, mikor már valamennyi alkatrész a helyén van.

[caption id="attachment_11803" align="aligncenter" width="740"]intelligens-tervezes-bakterium Az intelligens tervezésre utalhat az is, hogy minden biológiai előnyt vagy szervezetet le lehet írni a mechanika nyelvén is.[/caption]

Ezek az alkatrészek azonban egyesével nem alakulhattak ki az evolúció törvényszerűségei miatt. És így születik meg a titokzatos paradoxon.

Hogy érthetőbben fogalmazzunk: Az E. coli baktériumok ostora, a véralvadás, cilia és az adaptív immunrendszer. Ezek mind mind nem jöhettek volna létre lépésenként, tehát egyszerűsíthetetlen komplexitásúak.

A baktériumok ostora nem jöhetett létre, csakis egyben, egy időben, ugyanis ha csak egy lépcső jött volna létre, mondjuk egy ostorkezdemény, akkor az evolúciós szempontból nem lett volna előny, ezért paradox módon létre sem jöhetett volna...

Genetikai kódba rejtett információ

Sokak szerint minden élőlény, minden genetikai kód, minden DNS foszlány egyetlen közös ősre, egy genezis kódra vezethető vissza, melyből minden élőlény későbbi genetikai állománya kinyerhető.

Ez egyfajta olyan ősi genetikai kód, melyből az univerzum összes élőlényének genetikai variánsa eredeztethető.

Sokak szerint ez az ős kód rejti a világegyetem tényleges keletkezésének információit. Hogy ki, és miért, és hogyan alkotta a világunkat, és mi a célunk benne.

embrio-dns

Az ősi genetikai kódot azonban szinte lehetetlen lenne összerakni.

Szükség lenne a világegyetemben fellelhető összes élőlény genetikai kódjára, és ebből a hihetetlenül nagy adatmennyiségből kellene évmilliárdokra visszamenőleg visszafejteni mindent, míg végül eljutnánk a genezishez.

osi-dns-univerzum

Azonban egyes elméletek szerint az ősi Föld idején az emberbe rejtettek egy apró szegmenst ebből a genezis kódeból, emiatt tudott kifejlődni, megtanulni eszközöket használni, beszélni, és elterjedni a bolygón, majd bonyolult társadalmakat kiépíteni.

Elméletben már ma is lehetséges lenne visszafejteni a genetikai állományokat. A kutatóknak 2016 elején sikerült dinoszauruszlábat növeszteni egy csirke embrión, tehát az evolúciós folyamatok visszafordíthatóak. De álljon meg a menet...

Ha az evolúció visszajátszható, nem jelentené automatikusan azt, hogy az evolúció egy létező dolog? Dehogynem! A helyzet nem csak fekete vagy csak fehér.

Az evolúció mint olyan, egy bizonyos mértékig és lépcsőfokig működik, hiszen az intelligens tervezés során beépítésre kerültek a megfelelő automatizmusok.

genezis

Az organizmusok tehát evolúció útján fejlődhetnek és fejlődnek is, ez vitathatatlan, azonban hogy mi az evolúció mozgatórugója és mechanizmusa, az kérdéses, és köze lehet az intelligens tervezéshez.

Az is lehet, hogy az intelligens tervezés során bekerültek olyan pontok az evolúciós időskálára, melyeken a fajoknak mindenképp végig kell menniük, de hogy hogyan jutnak el addig, az már a véletlenszerűségre van bízva.

Mi védjünk az információt, ők védenek minket

Talán a bennünk - pontosabban genetikai kódunkban - elrejtett információ az, ami miatt egyedül vagyunk a világegyetemben. Erre az információra minden létező fejlett civilizáció igényt szeretne tartani, meg akarja kaparintani magának.

A Földet, és így az emberiséget szándékosan dugták el egy homogén, viszonylag üres, és rejtett csillagközi rezervátumba.

osrobbanas

Vagyis könnyen lehet, hogy oka van annak, hogy nem találkoztunk még idegen civilizációkkal. Azért nem, mert ők így akarták. Mert az a faj, mely véd minket, és így a bennünk rejlő információt is, szándékosan elrejtette az emberiséget a csillagok ködében.

Hogy mi lehet az információ pontosan tartalma, és miért ennyire jelentős? Ezt már fentebb is pedzegettük. Valószínű, hogy

olyan információk vannak elrejtve a genetikai kódunkba, melyek elvezethetnek a világ keletkezésének pillanatába, és magyarázattal szolgálhatnak arra, hogy honnan származunk.

Kiválasztott faj lehetünk, mondhatni védett civilizáció, akiket megjelöltek azzal, hogy a teremtés pillanatáról hordozzanak információt.

Az ősrobbanási előtti "idők"

Az ősrobbanás előtti idők már kimondva is eleve bizarrul hangzik, hiszen ez jószerével felfoghatatlan. Az idő és egyéb hasonló hétköznapi fogalmak az univerzum keletkezése környékén nagyon furcsán viselkedtek, aggyal fel nem fogható módon.

Mivel az emberiség, és gondolkodásunk hozzá van szokva, hogy minden előtt van valami, és azelőtt is van valami, ezért teljességgel felfoghatatlan, hogy valami előtt nincs semmi.

a-nagy-bumm

A bennünk lévő információ - mivel mi is az ősrobbanás után keletkező anyagokból állunk - elvezethet az ősrobbanás előtti időkbe, és képet kaphatunk arról, mi volt egy olyan "világban" ahol nem volt sem tér, sem pedig idő.

Ez persze elképzelhetetlen, észérvekkel fel nem fogható. Az emberi agy, és a tudatunk jelenleg még nincs felkészülve arra, hogy az emberiség eredetéről szóló évmilliárdos kérdést megértse.

genezis


Megtekintések száma: 41985

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet