Idegenek a Földön: világszerte érzékelhető a földönkívüliek jelenléte bolygónkon: mi a végső igazság a titkos ufó akták mögött?

2018. július 10., kedd
Kik ők? Hogyan juthatnak el hozzánk? Miért vannak itt? Miért nem fedik fel magukat? Miért nincsenek kézzelfogható bizonyítékok? Miért titkolóznak a világ vezető hatalmai?

Az elmúlt évszázad során, világszerte emberek milliói láttak azonosítatlan repülő tárgyakat, sőt egyre többen azt állították, hogy idegen lények rabolták el őket és egy lebegő ufó fedélzetére hurcolva, rémisztő és szokatlan dolgokat műveltek velük.

A legtöbb esetben azonban az emlékek hiányosak, az események pedig kézzelfoghatatlanok voltak és csak elmebajos kitalációnak tűntek.

Bizonyos nagy port felvert esetek mégis felkeltették néhány komoly kutató figyelmét, akik behatóbban kezdték vizsgálni az elrablásos eseteket és regressziós hipnózis segítségével próbálták feltárni a hiányzó emlékeket.

Döbbenetes, ugyanakkor aggasztó dogokra derült fény, amelyek az ufó és elrablásjelenség közel 30 éve folyó kutatása során váltak nyilvánvalóvá. Természetesen az alábbi összefoglalóban nincs lehetőség az összegyűlt adatok és bizonyítékok részletes ismertetésére. Akit bővebben is érdekel a téma, az oldal alján megtalálja a PDF formátumban is letölthető fontosabb angol nyelvű irodalmat.

Idegen lények érkeztek bolygónkra. Titokban jöttek, hogy végül átvegyék az irányítást bolygónk felett. Úgy tűnik hamarosan elérik a céljukat és nem hagynak választást számunkra.

Mint a kutatásokból kiderült, ezek az idegenek egy technikailag magasan fejlett, több különböző földönkívüli fajt integráló telepatikus-hierarchikus társadalomban élnek.

A kommunikáció alapja a telepátia, vagyis ezen lények egy bizonyos távolságon belül, közvetlenül gondolatcsere útján képesek kommunikálni. Mivel ismerik egymás gondolatait, ez nagyon behatárolja az önálló személyiség vagy egyéniség kialakulásának lehetőségét, hacsaknem lehetetlenné teszi számukra.

Hasonlóan öltöznek, viselkednek és gondolkodnak, vagyis egyfajta társadalmi egység érvényesül, ahol a hierarchia meghatározó és az egyén alárendelődik, hogy bizonyos szükségleteket elégítsen ki a lázadás lehetősége nélkül.

Egy ilyen társadalomban, az önálló egyéniség kialakulásának hiányában az érzelmek kifejezése szinte lehetetlen, vagyis az olyan fogalmak, mint a zene, a tánc vagy a költészet valószínűleg ismeretlenek maradtak, vagy a feledés homályába vesztek. Egyedül a logika, a funkcionalitás és az igazodás marad a társadalmi mag által meghatározott rendhez.

Több meghatározó faj alkotja ezt a civilizációt. Egyrészt a kicsi és magasabb szürke idegenek. Jellemzőjük a nagy fej, a mandula alakú nagy sötét szemek, a vékony test, az aránytalanul hosszú karok és ujjak. Másrészt vannak rovarszerű, inkább imádkozósáskához hasonlító lények, illetve hüllőszerű idegenek.

Néhány faj hozzánk hasonlóan emberszerű, de tőlünk eltérő biológiai jellemzőkkel rendelkeznek. Úgy tűnik, ezen lények némelyike a bőrén keresztül veszi fel a létfenntartáshoz szükséges anyagokat.

Ugyan a szürke idegeneknek láthatóan van szája és kis nyílások az orrlyukak számára, de ezeknek nincs semmilyen biológiai funkciójuk. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy egy uralkodó faj egyes földönkívüli fajokat biológiailag is integrált, egyfajta hibridizáció segítségével.

De hogyan lehetséges, hogy az egymástól mérhetetlen távolságra lévő naprendszerekből származó különböző értelmes fajok, az eltérő környezet és fejlődési folyamat ellenére biológiailag mégis hasonlóak legyenek, ami a hibridizáció egyik alapfeltétele? Az elsőre irreálisnak tűnő kérdésre a válasz az úgynevezett pánspermia elméletben rejlik.

E szerint az élet nem a Földön keletkezett, hanem a világűrben az üstökösök belsejében, s csíráit az égi vándorok szórták szét szerte a galaxisban, megtermékenyítve az arra alkalmas bolygókat.

A közelmúlt üstökösszondáinak eredményeire alapozva a cardiffi egyetem asztrobiológiai központjának kutatói újabb, a pánspermia elméletet alátámasztó érveket vázoltak.

A Stardust űrszonda 2004-ben a Wild 2-üstököst látogatta meg, míg a Deep Impact szonda 2005-ben a Tempel 1-üstökösbe csapódott. Előbbi szénhidrogén molekulák egész sorát találta az üstökösben, míg a Deep Impact lövedékének irányított becsapódása rávilágított, hogy az üstökös belsejében szerves molekulák és por keveréke található. Ez azért érdekes, mert a porrészecskék katalizátorként működhetnek, s felszínükön az egyszerűbb szerves molekulákból bonyolultabb struktúrák jöhetnek létre. Az üstökösök belsejében a radioaktív bomlások során felszabaduló hő hatására a víz évmilliókon keresztül is folyékony formában maradhat, ideális közegként szolgálva a kialakuló élet korai fázisaiban. Vagyis az üstökösökben minden, így a por, a szerves molekulák és a víz is rendelkezésre áll az élet kialakulásához, s a kedvező feltételek hosszú időn át fennmaradhatnak. Emellett az üstökösök óriási száma miatt a lehetséges "inkubátorok" száma is nagyon nagy, ami szintén valószínűsíteni látszik a pánspermia elméletet.

Annak ellenére, hogy a hüllőkhöz hasonló lények szerepéről keveset tudunk, világos, hogy a rovarszerű idegenek a társadalmi hierarchia csúcsán állnak, vagyis egyfajta hatóságként ők felügyelnek mindent és a legfontosabb döntéseket is ők hozzák.

Utánuk következnek a magas szürke idegenek, immár kevesebb önállósággal és korlátozott döntési lehetőséggel, végül a kis szürkék, akik szolgákként végzik a rájuk bízott feladatokat.

Egy ilyen integráló, telepatikus-hierarchikus civilizáció, más önállóan gondolkodó és szabadon cselekvő, tehát egyéniséggel rendelkező fajokat akár ellenségnek is tekinthet és igyekszik azokat saját társadalmi rendjébe olvasztani. Ezenkívül előnye, hogy a különböző fajokat integrálva, viszonylag könnyen benépesítheti a galaxis egy részét és egyúttal nagyon hatékonnyá is válik.

A földönkívüliek nyilván felderítették a galaxisunk bizonyos részét és más értelmes fajok, illetve lakható bolygók után kutatva akadhattak a földre is. Az eltelt évszázadok folyamán, földalatti létesítményeket építettek az Egyesült Államok több pontján és a világ más részein is, amelyekben űrhajóik állomásoznak.

Ilyen létesítményeket találunk például New York államban Pine Bush, vagy Coloradoban Boulder városának környékén.

Azokon a helyeken ahol bázisaik találhatók, a környéken mindig sok űrhajó látható. Általában éjszaka repülnek a helyi mezők és utak felett, felkapcsolt fényekkel, legtöbbször a fák koronájának magasságában, néha elképesztő manőverekkel.

Sokszor hosszú percekig is hangtalanul köröznek egy-egy terület vagy mező felett, sőt le is szállnak mindig ugyanazon a ponton. Ilyenkor minden esetben valamilyen idegen tevékenység folyik az adott területen.

A helyi lakosok és farmerek gyakran látnak az égen szokatlan fényeket és nemegyszer halálra rémülnek a közelben elhaladó hatalmas hajóktól. Azonban a nyilvánosság előtt nem szívesen beszélnek a történtekről, mert attól tartanak bolondnak nézik és kinevetik őket.

Az űrhajók többségében háromszög, négyszög, rombusz, henger és bumeráng alakúak. Egyedi tulajdonságuk, hogy láthatatlanná vagy áttetszővé tudnak válni. Ekkor csak azok a részek jól kivehetők, melyeket a jármű fényei közvetlenül megvilágítanak, de a hajó többi része még közelről sem látható. Ha az űrhajó lekapcsolja fényeit, egyszerűen eltűnik a megfigyelő szeme elől.

A láthatatlanság megmagyarázza, hogy néhány ritka kivételtől eltekintve, miért nincsenek meggyőző fényképes bizonyítékok az ufókról.

Vajon mit bizonyítanak az égen repkedő szokatlan fények, ha maguk járművek láthatatlanok maradnak. Másrészről az űrhajók sok esetben szándékosan utánozzák a repülőgépek navigációs fényeit. Ugyan ki figyel fel egy elhúzó repülőgép fényeire, hacsak az hirtelen meg nem áll a levegőben vagy valami olyat nem csinál, ami jelenlegi fejlettségi szintünkön elképzelhetetlen.

1983. március 24-én este a Putnam völgy (New York állam) felett átrepülő nagy háromszögletű ufó fényképe, ultraibolya fény kisugárzással. Mintha felhők között haladna a jármű, melyeket valahogyan megvilágít, de a jelenség hátterében az erős ultraibolya sugárzás által megvilágított levegőmolekulák állnak. A háromszögletű jármű elején nagy fényforrás látszik. Igen érdekes, hogy fényes plazmaszerű csomók is megfigyelhetők a képen az űrhajó körül.[/caption]

Amikor az űrhajók le és felszállnak, egyszerűen áthatolnak a létesítményeket borító talán több tíz méteres földrétegen, mintha legalábbis anyagtalanok lennének. Pedig kétségtelenül fémből épültek és élőlényeket szállítanak a belsejükben.

A földönkívüliek az idők folyamán behatóan tanulmányozták a földi élőlényeket, az emberi társadalmat, valamint a biológiai felépítésünket és úgy találták, hogy könnyen integrálhatnak minket saját társadalmukba. Válaszuk nem maradt el. Kidolgoztak egy nagyon hatékony tervet, ami azt célozta, hogy integrációs céljukat minél hamarabb megvalósíthassák.

Emberek milliói váltak akaratukon kívül egy titkos genetikai és tenyésztőprogram részesévé, melynek során az idegenek emberszerű hibrideket tenyésztettek ki, akik a jövőben életben maradhatnak a bolygónkon és telepatikus képességük segítségével könnyen uralhatnak majd bennünket.

Ez a program több részre oszlik: 1. Az elrablás program. 2. A tenyésztő és keresztezés program. 3. Az integrációs program.

Az elrablás program során a földönkívüliek az elmúlt évszázadban a világon eddig több millió embert raboltak el akaratuk ellenére. Kidolgoztak egy módszert, amivel hatékonyan és észrevétlenül kiemelhetik az embereket környezetükből és tudatilag uralmuk alatt tarthatják őket az elrablásuk alatt.

Az idegenek a fejlett technológia segítségével képesek arra, hogy tárgyakon, például házak falán vagy ablakán keresztüllebegve, bárkit bármikor elraboljanak és a közelben láthatatlanul lebegő ufó fedélzetére hurcoljanak.

Az eltérítés menete általában a következő: A kiválasztott személyt a lakásából, az autójából, vagy akár az utcáról is elrabolhatják. Először megbénítva és tudatilag ellenőrzés alatt tartva, a közelben lebegő űrhajóba viszik. Eközben találkozik a furcsa idegenekkel, akik telepatikus úton kommunikálnak vele és igyekeznek megnyugtatni, hogy nem lesz semmi baja.

Majd különböző vizsgálatoknak és egyéb beavatkozásoknak vetik alá, vagy más szokatlan dolgokra kényszerítik. Ezután visszahelyezik oda ahonnan elrabolták és tudatát manipulálva törlik emlékezetéből a sokkoló élményt, általában más, hamis emlékképekkel helyettesítve azt. Az eltérítések hossza általában egy-két óra, de előfordulhat akár több napig tartó is.

Az idegenek teljes hatalmat tudnak gyakorolni az eltérített emberek teste és elméje felett pusztán azáltal, hogy az emberek szemeibe bámulnak.

Képesek arra, hogy a szemkontaktus során, a látóidegen keresztül közvetlenül behatoljanak az agyba és ott különböző hatásokat létrehozva, emlékeket keressenek és módosítsanak, gondolatokat közvetítsenek vagy bizonyos testi funkciókat korlátozzanak, illetve aktiváljanak.

A kiválasztott személyeket életük során, már egészen kisgyermekkortól kezdve rendszeresen eltérítik. A földönkívüliek nemcsak az eltérített embereket, de azok utódait is rendszeresen elrabolják, így generációkon keresztül robbanásszerű növekedést elérve az eltérítettek számában, mely mára elérheti a többmilliós nagyságrendet is.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az idegenek hatalmas erőfeszítéseket tesznek integrációs programjuk sikere érdekében. Ehhez többezer űrhajó folyamatos, megállás nélküli, összehengolt munkájára van szükség.

A földönkívüliek már kisgyermekkorban különböző célokat szolgáló implantátumokat ültetnek az eltérítettekbe, leggyakrabban az orron át vagy a bőrön keresztül. Több testrészen is megfigyeltek beültetésekre utaló hegeket, mint például a lábon, a karon vagy a nyakon. Az implantátumok valószínűleg többfunkciós eszközök, melyek az idegpályákhoz kapcsolódva segítenek azonosítani és lokalizálni az egyes embereket elrablásuk során, de komoly szerepük van a telepatikus kommunikáció megvalósításában, a lehetséges biológiai hatásaikról nem is szólva.

A kutatások alapján egyértelmű, hogy az eltérítések döntő többsége teljesen normális, hétköznapi embereket érint. Ezeken az embereken legtöbbször nem észlelhető komoly pszichés megbetegedésre utaló jel, elmezavar, esetleg hallucinogén szerek hatása, ami megmagyarázhatná a jelenséget. Továbbá az elrablásos esetek zavarbaejtő hasonlósága szintén kizárja ezek fennállásának lehetőségét. Természetesen a beszámolók kisebb része pszichés eredetű betegség vagy elmezavar következménye, esetleg csalók vagy feltűnésre vágyó emberek kitalációja, azonban ezek az esetek viszonylag könnyen kiszűrhetők lettek.

A tenyésztő és keresztezés program során a földönkívüliek petesejtet és spermát gyűjtenek az eltérített emberektől, majd saját genetikai anyagukat hozzáadva, a laboratóriumi körülmények között megtermékenyített idegen-ember hibrid embriókat az eltérített nők méhébe, vagy egyfajta mesterséges terhességi egységet alkalmazva, a méhen kívülre ültetik. Itt egy rövid ideig fejlődni hagyják, majd a még fejletlen magzatot körülbelül három hónap múlva kiemelik és mesterséges körülmények között nevelik tovább. Ezzel elérik, hogy az emberek szellemileg és testileg is hassanak a hibridekre fejlődésük érdekében.

Az idegenek emberi genetikai anyaggal finomították tovább az egyes hibrid generációkat, ezáltal elérve, hogy a hibridek nemzedékeken keresztül egyre inkább emberivé váljanak, mindazonáltal kulcsfontosságú idegen jellemzőket tartsanak meg.

Ugyanakkor az eltérített emberek utódait genetikailag szintén módosították, hogy generációk során idegen jellemzőket szerezzenek és a jövőben befolyásolhassák tudatukat és irányíthassák viselkedésüket.

Néhány alkalommal az idegenek azt mondták az eltérített nőknek, hogy normális emberi magzatukat megváltoztatták.

A hibrid nemzedékek fejlődése alapvetően három szakaszra osztható. A korai szakasz hibridek a szürke idegenekhez nagyon hasonlóak. A bőrükön keresztül veszik fel a táplálékot és kizárólag telepatikusan képesek kommunikálni. A középső szakasz hibridek már emberibb vonásokkal rendelkeznek. Vegyesen a bőrükön és szájon át is tudnak táplálkozni, azonban még telepatikusan kommunikálnak. A kései szakasz hibridek teljesen emberiek, de néha a miénktől kissé eltérő szemekkel rendelkeznek. Hozzánk hasonlóan szájon keresztül táplálkoznak, emberekkel tudnak szaporodni és telepatikusan, illetve emberi beszéddel egyaránt képesek kommunikálni. A korai és középső szakasz hibrideknél az eltérítettek még gyakran megfigyeltek genetikailag sérült, testi hibás vagy torz egyedeket, valószínűleg a hibridizációs program nemkívánatos mellékhatásaként.

Az idegenek által végzett állatcsonkítások is a hibridizációs programmal hozhatók összefüggésbe, ugyanis például a szarvasmarhák vére potenciálisan helyettesítheti az emberi vért.

Fentebb látható az eltérítettek beszámolói alapján készült rajzok az ufók fedélzetén látott különféle idegen lényekről.

Az integrációs program részeként, a hibrid generációk megfelelő érzelmi fejlődése érdekében a földönkívüliek gyakran megkövetelik az eltérített nőktől, hogy az űrhajók fedélzetén kézbe vegyék és gondoskodjanak a hibrid babákról, vagy hibrid gyerekekkel játsszanak, hogy azok a legfontosabb emberi tulajdonságokat és érzelmeket elsajátíthassák. A hibridek már kisbaba korban is nagyon okosak és mind szellemi, mind testi fejlődésük láthatóan gyorsabb a miénknél.

Képesek telepatikusan kommunikálni, vagyis gondolatcsere útján könnyen tanulhatnak az eltérített emberekkel való kommunikáció során.

Emellett a hibridek hasonlóan az idegenekhez, az embereket testileg és tudatilag is képesek befolyásolni, illetve irányítani, telepatikus képességükön keresztül. Az integrációs program

Ahogy az egyes hibrid generációk egyre inkább emberivé váltak, az idegenek különböző feladatokat adnak nekik. A korai és középső szakasz hibridek, akik tulajdonságaikban inkább idegenek, részt vesznek az elrablásokban, vigyáznak a hibrid babákra és gyerekekre, tanulnak az emberektől, illetve más fontos feladatokat végeznek az űrhajók fedélzetén.

A kései hibridek már rendelkeznek a legfontosabb emberi tulajdonságokkal és érzelmekkel, szexuális kapcsolatba bonyolódhatnak az eltérítettekkel és képesek arra, hogy rövidebb-hosszabb ideig észrevétlen elvegyüljenek az emberi társadalomban, immár az integrációs program fontos részeként.

A hibridek beilleszkedését az emberi társadalomba láthatóan elősegítik földi emberek is, akik már kora gyermekkoruk óta a földönkívüliek befolyása alatt állnak, vagyis megkülönböztethetetlenek az emberektől, de céljaikban mégis idegenek. Hogy mindez miért történik, az közvetlen kapcsolatban áll az idegenek végső céljával.

Ahogy az integrációs program a végső fázisba jut, az eltérítettek jelen generációi már az idegen manipuláció terhével élnek, és attól tartanak, hogy a jövőben befolyásolhatják tudatukat és irányíthatják viselkedésüket. A földönkívüliek arra is felkészítették az eltérítetteket, hogy bizonyos jövőbeli feladatokat támogassanak. Különféle technikai eszközök kezelését kellett elsajátítaniuk, illetve pánikba esett, rémült embereket kellett megnyugtatniuk vagy irányítaniuk különböző helyzetekben.

Az idegenek megmagyarázták, hogy titkos tudást rejtettek el elméjükben és amikor eljön az idő, tudni fogják mit kell tenniük.

Minden jel arra utal, hogy amikor a földönkívüliek nyíltan is megjelennek az emberiség előtt, világváltozások lesznek. Az eltérítetteknek több esetben elmondták, hogy genetikai programjuk hamarosan véget ér és integrációs céljukat meg fogják valósítani. Eszerint egy emberiséget érintő változás következik, ami nehéz és elkerülhetetlen lesz.

Az emberiség és a világ kormányai megpróbálnak majd fellépni az idegenek ellen, óriási veszteségeket szevedve az értelmetlen küzdelemben. Akik életben maradnak, egy új, az idegenek uralta világban lesznek kénytelenek élni.

Az emberek különbözőek lesznek, egy cél és egy rendszer lesz. Nemzeti kormányokra nem lesz szükség. A hibrideket azért hozták létre, hogy életben maradjanak a társadalmunkban és irányítsanak az új helyzetben. Az eltérítettek feladata lesz, hogy az átmenet alatt megkönnyítsék a beilleszkedést számunkra. Végül a hibridek és maguk az idegenek, telepatikus képességükkel könnyen uralhatnak majd bennünket.

Hogy ez az emberiség számára igencsak megrázó esemény pontosan mikor következik be, arról nincsenek érdemi információk. Annyi azonban bizonyos, hogy az idegenek hajói képesek kikapcsolni bolygónk teljes elektromos, védelmi és kommunikációs hálózatát. Több mint 120 aktív, vagy nyugalmazott amerikai és brit katona tanúvallomása utal az azonosítatlan légijárművek jelenlétére a nukleáris silók közelében. Az egykori katonák szerint azonosítatlan repülő tárgyak hatására több ízben is üzemzavar lépett fel az interkontinentális rakétáknál.

Az amerikai légierő (U.S. Air Force) hat nyugalmazott tisztje 2010. szeptember 27-én a washingtoni National Press Clubban szólalt fel e témában egy nemzetközi sajtótájékoztató keretén belül, aholis szerették volna rábírni a kormányzatot, hogy alátámassza az általuk elmondottakat.

Azonban az ufók megjelenésével és a rakéták meghibásodásával kapcsolatban azóta sem hangzott el semmiféle hivatalos magyarázat.

Vagyis az idegenek üzenete világos: Itt lesznek velünk. Más lehetőséget nem ajánlanak. A rovarszerű lények teljes irányításban lesznek, akiket követnek a szürke idegenek, a hibridek, végül az emberek. Egy ilyen tőlünk merőben idegen, telepatikusan ellenőrzött, hierarchikus társadalomba kényszerítve félő, hogy hamar el fogjuk veszíteni az egyéniségüket, a kultúránkat és ami a legfontosabb a szabadság érzését. Ugyanakkor nem úgy tűnik, hogy ez valamiféle kegyetlen elnyomás lesz, de mindenképpen egy sokkal ellenőrzöttebb társadalomban leszünk kénytelenek élni.

Ennek a programnak egyik kritikus eleme, hogy az idegenek titokban tudják tartani ittlétüket, tevékenységüket és céljukat. A titoktartás kedvez az idegeneknek, mert összezavarja az embereket, elrejti a tényeket és spekulációk végtelen lehetőségét indítja el. A világon eddig több millió ember látott ufókat. Több százezren állították, hogy idegen lények rabolták el őket. Azonban az események rejtélyessége és kézzel foghatatlan volta miatt, az emberek döntő többsége szkeptikus maradt a jelenség megítélését illetően.

A földönkívüliek minden eltérített generációt felkészítenek a világváltozások idejére, ami azt jelenti, hogy jelenlegi világunknak maximum néhány éve maradt. A változás pedig nem más, mint invázió. A technikai fölény akkora, hogy az ellenállás teljesen értelmetlen. Aki ellenáll, meghal.

Amikor az invázió elkezdőik, az idegenek hajói először bolygónk elektromos hálózatát, valamint védelmi és kommunikációs rendszereit hatástalanítják.

Kitör az általános pánik, a föld kormányi pedig ráébrednek a helyzet súlyára. Mozgósítják a világ haderőit és légvédelmét. A hadsereg vezetése hamarosan teljesen tanácstalanná válik, mert a láthatatlanságba burkolózó hajókat képtelen felderíteni és megsemmisíteni. A következő lépésben az idegenek a földi tüzérséget, és a légvédelmet bénítják meg. Ezután minden mozgó földi haderőt, hogy a járműveik biztonságban leszállhassanak.

Végül, mivel számottevő hadsereg nem marad, az emberiség egy része az űrhajókkal érkező hibridek ellen veszi fel a harcot. Ekkor lépnek színre a földönkívüliek automata "drone" hajói, amelyek letörnek minden ellenállást és folyamatos járőrözést tartanak bolygónkon. Az eltérített emberek egy részét arra fogják használni, hogy kémkedjenek az idegeneknek és segítségükkel felszámolják a megmaradt ellenállókat is. Eközben az életben maradtakat az eltérítettek segítségével hatalmas központi helyekre fogják terelni, ahol mindenki a telepátia megvalósításához és az azonosításhoz szükséges implantátumot kap. Ettől kedzve a hibridek irányítják majd bolygónkat.

A világ vezető hatalmai, főként az Egyesült Államok bizonyos kormányzati tényezői, egyértelműen tudnak a bolygónkon folyó ufótevékenységről, azonban ezt megpróbálják eltitkolni a széles nyilvánosság elől.

Ennek legfőbb oka, hogy képtelenek ellenőrzésük alá vonni a helyzetet és elismerni, hogy a földönkívüliek potenciális fenyegetést jelenthetnek az emberiségre nézve, mivel technikai fejlettségük folytán azt tehetnek velünk, amit csak akarnak.

Valójában az Egyesült Államok hadserege és más kormányzati szervek már évtizedek óta kapcsolatban állnak ezekkel a lényekkel.

Mivel az idegenek több földalatti bázissal is rendelkeznek az USA területén, így saját biztonságuk érdekében idővel kénytelenek voltak megegyezni az amerikai kormány egyes tényezőivel.

Ez a megállapodás magában foglalja, hogy amennyiben a kormány illetve a hadsereg nem avatkozik az idegen tevékenységbe és távol tartja a kíváncsiskodókat, a földönkívüliek sem jelentenek fenyegetést az Egyesült Államok biztonságára nézve. Hogy ezt az idegenek valójában milyen módszerekkel, esetleg fenyegetéssel érték el, arról nem áll rendelkezésre pontos információ.

Ugyanakkor teljességgel megalapozatlanok azon állítások, miszerint az idegenek titokban együttműködnek az amerikai hadsereggel és ufótechnológiájukat átadták volna nekik.

Ha ez a szuper technológia valóban a hadsereg birtokában lenne, kizárt, hogy az elmúlt idők háborúi során ne vetették volna be az ellenség megsemmisítésére illetve megfélemlítésére, netán a világhatalom fenntartása érdekében. Nembeszélve arról, miért költenének dollármilliárdokat elavult űrrakétákra, amikor csészealjakkal is repkedhetnek.

Forrás: http://idegenek.weebly.com/

Felhasznált irodalom:

David M Jacobs; Secret life: Firsthand Accounts of UFO Abductions [letöltés] David M Jacobs; The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda [letöltés] Ellen Crystall; Silent invasion: The Shocking Discoveries of a UFO Researcher [letöltés] Hynek-Imbrogno-Pratt; Night Siege: The Hudson Valley UFO Sightings

ufó ufók idegen földönkívüliek idegenek összeesküvés titkos bázisok


Megtekintések száma: 19367

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet