Kék sugár hadművelet - A világkormány előkészítése

2015. december 29., kedd
A Kék sugár hadművelet egy titkos, NASA által vezetett akció fedőneve, mely során eddig be nem vetett technológián alapuló eszközök segítségével előidéznek egy mesterséges Második eljövetelt, hogy ezzel később előkészítsék a Világkormány létrejöttét.

A Philadelphia kísérlet egyenes ágú folytatásaként is szokták emlegetni, mert a használt technológiának van némi köze ahhoz a technológiához, amit annak idején használtak az Eldridge fedélzetén, mellyel képesek voltak a hajót eltüntetni, majd kilökni a hipertérbe. A terv az, hogy elektronikusan vezérelt hullámmintákat hozzanak majd létre, melyet a Föld minden pontjáról látni lehet majd.

Ezekkel a mesterséges mintákkal el fogják érni azt,m hogy az emberek azt higgyék, Isten szól hozzájuk, és hamarosan bekövetkezik a Második eljövetel.

A  tervet több lépésben készítették elő, más más fázisok léteznek a kiszivárgott információk szerint.

Második eljövetel

A Második eljövetel nem mást jelent, mint Jézus visszatérését a Földre, egy keresztény és muszlim meghatározás arra a próféciára, amelyet az evangélium szerint Jézus ígért meg.

Ennek az eseménynek többek között az is a szerepe, hogy betöltse az első messiási küldetés hézagait, a feltámadást, az ítélet napjának bekövetkeztét, Isten országa megalapítását, majd a messianisztikus kort, így téve világossá mindenki számára a Bibliában leírtakat.

masodik-eljovetel

A különböző keresztény felekezetekben sokféle nézet alakult ki az eljövetel természetéről, időpontjáról, lefolyásáról. Az újszövetségi 'Parousia'  szó valójában nem eljövetelt, hanem jelenlétet jelent. Mégis a Parausia kifejezéssel arra utalnak, hogy Jézus ítélkezni tér vissza – amely egy elég gyakran emlegetett doktrína a második eljövetel kapcsán.

Jézus az evangéliumokban leírt életét és tevékenységét az "első eljövetele"-ként jellemzik. Ezért a következő alkalom, amikor Jézus majd ismét a Földre száll, már a második lesz.

Ekkor történik meg a halottak feltámadása, a végítélet és Isten királyságának felállítása. A jelenlegi világrendszer véget ér.

A keresztények nagy része úgy gondolja, hogy Jézus második eljövetele az utolsó eljövetele is egyben: első és utolsó, a kezdet és a vég, Alfa és Omega. Mások nem jelölik számmal; úgy gondolják, hogy egy folyamat része.

Mikor következik be

Jézus kijelenti, hogy senki sem tudja, hogy mikor jön el "azaz idő, azaz óra" (Márk 13:32-35). Majd amikor Júdás elárulja, kijelenti, hogy „eljött az óra; ímé az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik” (Márk 14:41).

Konkrétumot tehát senki sem tud, de számtalan kutatás folyt már a témában, és mindenki egy kicsit másképp vélekedik.

Jézus kijelentései az apokalipszisről: „De azokban a napokban, … a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik” (Márk 13:24); „… és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek” (Márk 13:25). „És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel” (Márk 13:26). A beteljesedés Jézuson: „Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig” (Márk 15:33); „És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada” (Márk 15:38) vagy „És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada” (Máté 27:51-52); „Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!” (Márk 15:39)

Jézus a következő kijelentését tette: „Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek” (Mát 24,34.); „Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek” (Márk 13,30.); „Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek” (Luk 21,32.) – amelyet sokan úgy értenek, hogy Jézus idejében élő nemzedék meg fogja tapasztalni a második eljövetelt.

jezus-masodik-eljovetele

Vannak, akik azt mondják, hogy ezt nem szabad szó szerint venni, mert jelölhet egy korszakot, amely végén fog bekövetkezni az eljövetele; vagy jelenthet egy fajt, egy életviteli stílust képviselő személyek csoportját, amelyen ezek a dolgok beteljesülnek majd.

Egy érdekes elmélet szerint vannak elváltozott testű személyek, akik itt maradhattak a Földön, nem fog rajtuk az idő és továbbra is élnek - János apostol -, így az ő nemzedékük még valóban nem múlt el teljesen.

Az első fázis

Az első valamennyi archeológiai tudás lerombolása. Különböző mesterségesen keltett rezgések fognak végigsöpörni a Földön, melyek szokatlan, eddig fel nem tárt részleteket fognak feltárni. A rengéseket több szupertitkos szerkezettel fogják végrehajtani, de ezek közül talán a leghíresebb az időjárás befolyásolása céljából készített H.A.A.R.P. És hogy mi támasztja alá, hogy már el is kezdték végrehajtani az első szakaszt?

2008-ban rekordszámú földrengés volt a bolygón. Évről évre egyre több a rengés, vagy a rengések átlaga.

Pusztító cunamik söpörnek végig a partvonalakon, hurrikánok döntenek romba vidékeket, ezáltal feltárva korábban meg nem talált régészeti leleteket, melyek majd át fogják írni történelmünket.

A tervek szerint ezek egy része már elő is került, és kezdik megváltoztatni az emberek gondolkodásmódját, a világról alkotott képüket. Gondoljunk csak az Antiküthérai szerkezetre, vagy más, sem korban sem időben nem odaillő tárgyakat, mint például az ősi idegen űrhajósokat ábrázoló kőfaragások, rajzok.

olmek-urhajo

Ezekkel a régészeti felfedezésekkel azt szeretnék elérni, hogy az emberek hite teljesen meginogjon. Úgy tűnik, hogy a siker kapujában vannak, hiszen már maga a Katolikus egyház is felvetette korábban, hogy ha léteznek idegenek, azok is Isten teremtményei.

Az egyház azért tett ilyen kijelentést, mert kénytelenek alkalmazkodni a  megváltozott viszonyokhoz, és napjaink egyre nyomasztóbb felfedezéséhez: nem vagyunk egyedül a világegyetemben.

osi-idegenek-2

Az embereknek el fog veszni a hite napjaink vallásaiban, mert a korábbi, általuk hajtogatott dogmákat sorra cáfolják meg. Ezzel szeretnének a New Age jellegű vallási mozgalmaknak utat nyitni, ami az Új Világkormány előszobája.

New Age, avagy Új Kor

A New Age (magyarul: Új Kor vagy Új Korszak) egy az 1970-es években, az Egyesült Államokbeli Kalifornia államban létrejött utópisztikus mozgalom. A New Age egyfajta láthatatlan vallás, amit a nem intézményesült transzcendens világnézet, a vallás, a filozófia, az asztrológia és a tudomány sajátos összekeverése jellemez.

A New Age továbbá utal arra is, hogy nézeteik szerint a Föld a Halak korszakából a Vízöntő korába lépett, ami így egy új világ, egy új kor kezdete.

A New Age mozgalom szimbólumai között gyakran láthatunk, Föld, Hold és világűr ábrázolásokat is, ezzel is utalva az Univerzummal való kapcsolatra Mivel a New Agenek nincsenek leszabályozott dogma rendszere, nincs egyházrendszere, sem olyan vezetése, amely előírná a mozgalom hívőinek hitrendszerét, így akár két hívő hitvilága között is nagy eltérés lehet.

Gigantikus űrhologramok, Isten szava

kek-sugar-projekt-hologramA második lépésben egy az egész Földről látható űrműsort rendeznek a NASA titkos vezetésével. Háromdimenziós optikai hologramok, hangok, összetett képek lézeres kivetítése fog lezajlani az atmoszféra felső rétegeiben.

Minden rendszer egyszerre, és összehangoltan fog működni, hogy a hatás teljes legyen.

Ezzel azt szeretnék majd elérni, hogy a bolygó lakossága azt higgye, hogy Isten szól hozzájuk, és ő üzen az égből.

Nem alaptalan elmélet, hiszen a Jelenések könyvében is le van írva, hogy égi jelek fogják kísérni a második eljövetelt.

Globális elmekontroll

A harmadik lépés során egy telepatikus-elektronikus oda-vissza csatolásos kommunikáció megvalósítása. Mit is jelent ez pontosan? Nagyon alacsony  rezgésű, és alacsony rezgésű hullámokkal kezdik majd bombázni a Földön élőket.

Egyfajta globális elmekontrollt hoznak létre, természetesen ezt is a H.A.A.R.P. segítségével. Dr. Daniel Winter fizikus szerint: „A HAARP nagyfrekvenciás energiakibocsátása csatolódhat a Föld bolygó által keltett extrém nagy hullámhosszúságú sugárzásokkal. Ez utóbbiakat maga a Föld bolygó kelti, az egész bolygóra kiterjedő hálózatot alkot, és egyértelműen meghatározza a bioszféra lényeinek viselkedését és életműködését. A HAARP geomágneses hatásai beavatkoznak a Föld lüktetésébe.

hologramok-a-sztratoszferaban

Más szóval komplett tudatalatti üzenetek tudnak majd úgy bejutni a fejekbe, hogy arról az emberek nem is fognak tudni. Elültetnek bennük egy érzést, egy gondolatot, egy kollektív tudatot.

Ezután pedig a messiás meg fog jelenni több országban egy időben.

Minden országban az adott legnagyobb vallást fogja éltetni és hirdetni. A muszlimok Mohamedet, a keresztények pedig Krisztust fogják látni, míg mások Buddhát.

Ily módon fogják elérni szép lassan, hogy az emberek tovább gondolkodjanak, és az összes vallás istene egyetlen istenné olvadjon.

Azonban Jézus sem marad meg, mint egyetlen istenkép. Őt is beolvasztják majd egy új világvallás vezetőjének a személyébe.

A végső lépés

A megtévesztés céljából létrehozott elektronikus eredetű, és teljesen mesterséges akció tehátr egy olyan globális természetfeletti jelenséget fog létrehozni, mely azt az illúziót fogja kelteni, holgy egy földönkívüli invázió közeleg.

idegen-invazio

A keresztények el fogják hinni, hogy közeleg az elragadtatás, és csak az égből érkező Földönkívüliek menthetik meg a bolygó lakosságát attól a sátáni erőtől, mely úgy beleivódik elektronikus modern világunkba, mint valami rákfene.

vilagvege-varos

Különböző elektromos dolgokhoz köthető természetfeletti jelenségek fognak végigsöpörni a bolygón. Nem tisztázott hogy pontosan milyen módon, de ez a rejtélyes sátáni erő a koaxiális kábeleken, elektronikus hálózatokon, telefonokon keresztül fog terjedni és megmutatkozni.

Lehet hogy egyfajta számítógépes vírus lesz, mely képes lesz materializálódni.

A hologramnok már el vannak helyezve a műholdjaink nagy részén, mert a NASA és a titkos árnykormányok már évtizedek óta készülődnek. Természetesen minden a legnagyobb titokban zajlik.

Rengeteg pénzt költöttek rá hogy műholdak sztázait helyezzék fel a sztratoszférába. Ezeknek a műholdaknak jó része teljesen titkos, hivatalosan nem is léteznek. gyakran ezeket az objektumokat nézik az égen idegen űrhajóknak, ufóknak.

fekete-lovag-13ezer-eves-muhold

Nagy valószínűséggel a sokszor észlelt rejtélyes Fekete lovag is egy ilyen kulcsfontosságú szerkezet lehet. De hogy hogyan is vetítik ki a hologramokat az égre? A chemtrailek, vagyis a vegyi csíkok nem véletlenül vannak az égen.

Ezekkel a szerekkel készítik ugyanis fel a légkört arra, hogy majd egy óriási képernyőként tudjon funkcionálni ha eljön az idő.

Az ENSZ korábban azt mondta, hogy 2009 az Asztronómia éve lesz. Így szerették volna felkészíteni a világot a Világkormány eljövetelére. Még egy űrvalutát is készítettek, melyet Kvázi Univerzális Intergalatikus Címletként emlegettek. A fizetőeszköznek nincsenek éles szélei, GPS alapú, és képes esemény figyelésre, valamint folyamatos adósság monitorozásra. Egyszóval totális kontrollal rendelkezik megfigyelés szempontjából felettünk.

Az Új Világkormány

Az események láncolata egyetlen célt szolgál. A több ezer műhold, a H.A.A.R.P. és más hasonló szerkezetek, a hologram vetítők, és a NASA technológiája mind-mind ugyanannak a "magasztos" célnak az árnyékában lettek előkészítve, hogy az emberek az események hatására önként vessék alá magukat egy Új Világkormány hatalmának.

uj-vilagrend-uralma

A Föld népei egyesülni fognak, eltörlik a különböző nyelveket, fizetőeszközöket, és egyetlen globális vallás lesz egyeduralkodó a bolygón.

Totális kontroll alá kerül a lakosság. 7 milliárd ember életét fogja alig néhány tucat gazdag és tehetős család irányítani, monitorozva mindent, és mindenkit. Nem lesz többé soha egyetlen szabad gondolata sem az embereknek, mert mindenről tudni fognak, a nekik nem tetsző elemeket pedig egyszerűen eltávolítják a Föld színéről.

katasztrófa idegen nasa idegenek összeesküvés vallás titkos programok titkos missziók világkormány idegen invázió második eljövetel


Megtekintések száma: 39679

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet