Lehet, hogy sötét energia nélkül tágul az univerzum?

2017. február 14., kedd
Egy új, magyarok által végzett kutatás azt veti fel, hogy az univerzum talán sötét energia jelenléte nélkül képes tágulni.

Mint ismeretes, az univerzumunk folyamatosan tágul. Arról megoszlanak még ma is a vélemények, hogy ez a tágulás egyenletes, vagy sem, de abban sokan egyetértenek, hon a sötét energia és a sötét anyag is közrejátszik ebben a tágulásban.

Lehet azonban, hogy megdőlhet minden, amit eddig hittünk az univerzum és a sötét energia kapcsolatában.

Egy magyarok által végzett kutatás ugyanis felveti annak a lehetőségét, hogy az univerzum tágulásának talán nem is elsősorban a sötét energia az oka, és valójában ez az energia talán nem is létezik.

Az ELTE kutatói több neves folyóiratban is beszámoltak felfedezésükről, pontosabban tézisükről, mely komoly matematikai és csillagászati számításokon alapul.

A tudomány jelenlegi állása szerint a tágulás fő bizonyítéka a megfigyeléseken alapuló Hubble-törvény, mely kimondja, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb a látszólagos távolodási sebessége, azaz színképvonalai annál inkább a vörös felé tolódnak el.

A galaxisok egymástól való távolodásáért nem a galaxisok saját mozgása, hanem az Univerzum tágulása felelős.

A kozmikus háttérsugárzás tanulmányozása során jutottak arra a tudósok, hogy léteznie kell a rengeteg fajta anyagtípus között egy úgynevezett sötét anyagnak, ami csak gravitációs kölcsönhatási folyamatokban vesz részt.

Ez azt jelenti, hogy csak gravitációt fejt ki, de nincs semmilyen fényhatása. A galaxisok és egyes elemek közötti távolságot a gravitáció határozza meg.

Az Einstein-egyenlet szerint a tér megmondja az anyagnak, hogyan mozogjon, az anyag pedig meghatározza, hogy a tér hogyan görbüljön.

A sötét anyag az univerzumot egyenletesen tölthette ki a korai stádiumban, azonban a gravitáció hatására elkezdett csomósodni, és ezekből jöttek létre a csillagok, bolygók.

A 2000-es évek elején szupernóvák fényességének észlelései alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az Univerzum egyre gyorsuló ütemben tágul, mely a homogén és izotróp modell alapján csak úgy volt magyarázható, hogy bevezették a teret egyenletesen kitöltő, a gravitációval ellentétes hatású, taszító jellegű sötét energiát.

Most magyar kutatók cáfolják a sötét anyag, és a sötét energia létezését, ugyanis számításaik alapján nem indokolt ez az anyag, és a létezése.

Elmondásuk szerint ugyanis a táguló univerzum köszöni, de jól megvan sötét anyga nélkül is.

Semmi nem utal a sötét energia létezésére. A földi laboratóriumokban a titokzatos energiának eddig semmi nyomát nem találták, és a rá vonatkozó részecskefizikai elméletek is egymásnak ellentmondóak.

Az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékén dolgozó Rácz Gábor és Beck Róbert PhD hallgatók Dobos Lászlóval, Csabai Istvánnal és a valamikor szintén az ELTÉ-n végzett, jelenleg a University of Hawaii-on professzor Szapudi Istvánnal közösen alkottak egy számításokra alapuló hipotézist, mely felveti annak a lehetőségét, hogy talán nem létezik sötét energia, és nem az játszott szerepet az univerzum kialakulásában, valamint tágulásában.

Egy szimuláció segítségével rekonstruálták az Univerzum fejlődését, az anyag kezdeti csomósodását és a nagy léptékű struktúrák kialakulását.

Rájöttek, hogyha figyelembe vették a különböző sűrűségű térrészeket a világegyetemben, akkor az univerzum tágulását anélkül is rekonstruálni lehetet, hogy be kellett volna vezetni a sötét energiát.

A szimulációt hamarosan tovább fejlesztik és ezt a tabut alaposan megtörhetik, ugyanis ha igazuk van, alapjaiban formálhatja át a csillagászatot.

tudomány rejtély rejtélyek csillagászat űrkutatás sötét anyag sötét energia


Megtekintések száma: 57654

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet