Mikor élve elégsz - Az öngyulladás riasztó rejtélye

2016. augusztus 21., vasárnap




A spontán emberi öngyulladás mindig is nagy rejtély volt a tudomány számára, és ijesztő az átlagembernek, hiszen látszólag bárhol, bárkit utolérhetett a szörnyű végzet. De mi a magyarázat ezekre a titokzatos öngyulladásoknak? Testünkben rejlő biológiai megoldás, vagy egy létező paranormális jelenség látszik igazolódni?

A spontán emberi öngyulladás egy megmagyarázatlan állítólagos jelenség, amelynek során valakinek a teste bármilyen látható ok nélkül meggyullad.

Az öngyulladás eredményezhet pusztán hólyagos bőrt vagy égési sebeket, de szélsőséges esetben a teljes test hirtelen lángba borulását is.

Az utóbbi a leggyakrabban felismert esete a spontán öngyulladásnak. Rengeteg a találgatás és vita a jelenséggel kapcsolatban. Az első regisztrált eset 1731. április 4-ére tehető, Olaszországban, de igazából senki sem tudja, hogy az első nem feljegyzett eset mikor történt, és hogy a spontán öngyulladás esete egyidős-e az emberiséggel.

Hatalmas a vita a hatásmechanizmusát illetően, hisz a tudomány pártiak tudományos magyarázatot próbálnak találni rá, a paranormális jelenségekben hívők pedig természetfeletti magyarázatot.

Híres öngyulladásos esetek

1938. július. Mrs. Mary Carpenter egy hajókiránduláson töltötte szabadságát az angliai Norfolk Boards közelében, mikor váratlanul lángolni kezdett. A tűz egész testét elemésztette, csak egy kupac hamut hagyva a testéből.

A Mary Celeste hírhedt szellemhajó legénysége is teljesen nyomtalanul tűnt el, s bár a hajó később előkerült, nem találták meg a személyzetet, ezért sokakban felvetődött évtizedek múltán, hogy

talán egy csoportos öngyulladási folyamat ment végbe a hajón, és a legénység porrá égett.

mary-reeser-ongyulladasa

A 67 éves amerikai Mary Reeser elborzasztó maradványait 1951. július 2-án fedezték fel a lakásában, a floridai St. Petersburgban.

Reggel nyolc órakor benyitott hozzá a háziasszonya, s a 79 kilós asszonyból nem talált mást, csupán egy kupac hamut, néhány fogat és csontdarabkát, valamint a bal lábfejet érintetlenül, papucsostul.

A lakásban alig esett tűzkár, pedig az asszony a jelek szerint lángok martaléka lett. Az FBI elvetette a gyilkosság gondolatát, mivel gyújtogatásnak semmi nyomát nem lelték.

Rengeteg kérdés vetődött fel az ügy kapcsán, például az, hogy hogyan maradhatott épen az egyik lábfeje, ha pokoli tűz emésztette el teste többi részét?

ongyulladas

J. R. Reichert rendőrfelügyelő, aki az ügyért felelt akkoriban, magánemberként bevallotta: „Ha logikus magyarázatot keres az ember, ennek nem lett volna szabad megtörténnie, mégis megtörtént. Az esetet nem zártuk le, s talán soha nem is fogjuk.”

Helen Conway esete is kiemelkedő, hiszen mindössze 21 perc alatt égett porrá a teste - mialatt unokája kiszaladt a boltba. Az idős asszony maradványaira 1964. november 8-án talált rá Robert Meslin tűzoltó a nő pennsylvaniai otthonában: a nő két lába combtól lefelé teljesen ép maradt, de a törzse a karokkal és a karjaival együtt eltűnt.

Tudományos rejtély, vagy paranormális jelenség?

A spontán öngyulladás jelenségére nincs tudományos magyarázat. Sokan ezért nem is veszik komolyan tudományos berkekben, és próbálják elbagatellizálni a dolgot.

Mások úgy gondolják, talán paranormális dolgok állnak a háttérben, tehát ha sikerül tudományos kísérletek keretén belül igazolni, vagy reprodukálni az öngyulladást, akkor azzal bizonyítottá válik az, hogy léteznek számunkra megmagyarázhatatlan, paranormális jelenségek.

ongyulladas-2

Nagyon sok lehetséges magyarázat van arra, hogy mitől, és hogyan megy végbe az öngyulladás, de ezen teóriák egyike sincs bizonyítva jelenleg, noha egyik-másik elég sok momentumot megmagyaráz a jelenség kapcsán.

Természetfeletti vezeklés

Az egyik legelterjedtebb magyarázat a jelenség paranormális eredetére utal. Eszerint ismeretlen folyamatok mennek végbe a testen kívül - és belül - melyet a tudomány a mai állása szerint még nem ismer. Talán egy eddig felfedezetlen részecske, vagy valamiféle kémiai folyamat okolható a titokzatos öngyulladásokért.

Vallásos megközelítésből az a magyarázat, hogy ezek a tüzek a bűnösök, fanatikusok, vagy más, Isten elleni vétséget elkövető emberek megbüntetését szolgálják.

spontan-ongyulladas-2

Az égből lecsapó villám is egyike ezeknek a megtorlásoknak. A vétkeseket felemésztő híres „tűzoszlop” is felfogható ebből a szemszögből. A hirtelen fellobbanó tüzeket évszázadokon keresztül boszorkányok, vagy démonok művének tulajdonították.

Ez az elmélet ott sántít, hogy rengeteg olyan öngyulladási eset volt, ahol az alany bár nem volt feddhetetlen, alapvetően jó ember volt, aki a közösség hasznos és elismert tagja volt.

Fellobbanó alkohol?

kezdetben a XX. század elején még úgy gondolták egyes kutatók, hogy ezek az öngyulladások amiatt vannak, mert az alanyon nagy része masszív alkoholista volt. Ilyenkor, mikor rengeteg alkohol van a szervezetben, elég egy nyílt lángforrás, például ha dohányoznak, és egy apró hiba során az egész szervezet begyulladhat belülről.

Ebben az esetben az alkohol elégett az emberben, miközben az illető belülről hamuvá égett.

Az elmélet szép is lenne, és még talán bizonyos szinten valós is, de rengeteg olyan öngyulladásos esetet ismerünk, ahol az alanyok nem ittak alkoholt, sőt, több esetben gyerekek váltak hamuvá öngyulladások során.

Az emberi test által termelt energia a kulcsa mindennek?

Az öngyulladásos eseteket egy bizonyos John Heymer, egykori angol tűzoltó is kutatta, aki egy új meglátással rukkolt elő, mely szintén magyarázatként szolgálhat az öngyulladásokra.

csodalatos-emberi-test

John lehetségesnek tartotta, hogy

a testben egy eddig ismeretlen kémiai reakció jön létre, amely a szervezetben található vizet szétbontja oxigénre és hidrogénre. Ha a hidrogén lángra kap, gyorsan elemészti az oxigént és így egy láncreakciót hoz létre, ahogy sejtről sejtre továbbterjed.

Mindez pedig olyan gyorsan történik, hogy az égő test környezete nem sérül meg. Persze a sok kutatás után nem talált az elméletet igazoló tudományos leírásra, pedig számtalan orvossal beszélt a teóriáról. Elméletben ugyan lehetséges, de senkinek sem sikerült még bebizonyítania.

Földhözragadtabb elméletek

Mások úgy hiszik, hogy az öngyulladások tulajdonképpen nem is léteznek, csupán így akarnak gyilkosságokat elkenni. A teória szerint az áldozatok nem véletlen égnek el, és azzal a céllal, hogy az elkövető(k) eltüntessék maguk után a bizonyítékokat.

Azonban ez az elmélet bármennyire is jól hangzik, hibádzik azon a ponton, hogy

az égési sérülések és a maradványok nem azt mutatják, hogy egyszerű elégetésről lenne szó.

Hisz nem egy esetben a test többi része szó szerint porrá ég, míg más testrészek teljesen épen maradnak.

A psziché ereje az anyag felett

Egy új elmélet szerint az öngyulladásokat a kontrollálatlan pszichés különleges képességek váltják ki. Rengeteg leírás, hiteles feljegyzés van arról, hogy tibeti szerzetesek képesek a levegőben lebegni, vagy olyan erősen meditálni, hogy ezzel képesek saját testhőjüket szabályozni, vagy emelni.

Nem egy beszámoló kering olyan erősen koncentráló jógikról, szerzetesekről, akik a fagyos hóban ültek órákig, sőt, napokig, miközben nem fagytak halálra, és megolvadt alattuk a jég és a hó.

elme-ereje

Eszerint az elmélet szerint a pszichének ereje van az anyag felett. Vagyis elménk képes saját testünket is meggyújtani. Arról is gyakran hallani, hogy ezek a rejtélyes szerzetesek képesek köveket formálni a semmiből, vagyis ásványokat materializálnak a térből.

Ezzel az elmélettel szorosan összefügg a dimenziókkal, illetve azok összeütközésével, érintkezésével kapcsolatos elmélet is.

Párhuzamos dimenziók érintkezése

Nem csak a psziché hathat ki a testre, hanem a dimenziók közötti súrlódások. Ilyenkor valószínűleg két - vagy több - párhuzamos dimenzió érintkezik egymással, és ez szerencsétlen módon a testen belül következik be bizonyos esetben, tehát az adott térponton, ahol az "áldozat" tartózkodik.

Ilyenkor, amikor ez a térbeli metszéspont - vagy inkább gyújtópont - a szervezeten belülre kerül, egyfajta kvantumplazma begyújtja a szervezetet, vagy egyfajta maghasadást indít be.

Ez az elmélet arra is magyarázatot ad, hogy miért nem ég meg semmi az áldozat közelében. Azonban szinte lehetetlen lenne bizonyítani, ha valóban így van.

Idegenek

Egy vadabb teória szerint a spontán emberi öngyulladásokért az idegenek felelősek. Nem tudni miért, de bizonyos embereket bizonyos helyzetekben talán így rabolhatnak el.

De meghal az illető az égés során, mi hasznuk lenne ebből? - kérdeznék sokan.

ufo-erdo-felett

Nos, az idegenek - és a felsőbbrendű lények egy része - feltehetőleg már nem hisz a vallásokban, a tudományuk és technikai fejlettségük lévén,  ellenben tisztában vannak az energia örök érvényével, és annak megmaradásával.

Embereket alakítanak át energiává, hogy mi célból, azt nem tudni, de akadnak sokan olyanok, akik ezt a teóriát tartják magyarázatlan a rejtélyre.

Még mindig nincs egyértelmű magyarázat

Az egyik legígéretesebb elmélet a faggyú elmélet volt, vagyis a kanóc effektus. Ez az elmélet, és annak kidolgozása egy David Gee  nevű angol professzorhoz fűződik, akit nagyon érdekelt a spontán öngyulladások rejtélye.

David rengeteg öngyulladásos esetet tanulmányozott - legalábbis amik dokumentálva voltak - és arra a tézisre jutott, hogy

az emberen égő ruhák elpárologtatják a szervezetben lévő vizet, és az így visszamaradó faggyúhoz hasonló, zsíros anyag tovább táplálja tüzet, és a textília - mint egy gyertyában a kanóc - segítségével éghet el a test jelentős része.

Ezt az elméletet sikeresen tesztelték, az élő szövetet takaróba csavart disznó teste szolgáltatta. Ezek szerint véletlen keletkezett tűz, vagy gyilkosság során az elkövetőnek a nyomok eltüntetése céljából gyújtott tűz a test jelentős részét képes elégetni, mint a kísérlet is mutatta, a környezetben okozott nagyobb károkozás nélkül.

spontan-ongyulladas-3

Azonban a hamvasztások során megfigyelték, hogy a csontok elégéséhez jóval magasabb hőre van szükség, mint amilyet egy ilyen égés produkál.

Bár egyes kísérletek során lassú, és hosszú égés során képesek voltak a csontokat is megsemmisíteni, az elmélet éppen itt bukik meg: ugyanis

sok öngyulladásos eset a beszámolók, leírások szerint nagyon rövid idő alatt ment végbe, akár 15-20 perc alatt.

Ha a kanóc effektus sem magyarázza meg minden momentumát ezeknek az égéseknek, akkor mi lehet a megoldás?

A jövőben megoldódhat a rejtély

Abban reménykedhetünk, hogy a jövőben, valamikor az évek során talán véglegesen megoldódik a rejtély, és olyan tudományos vagy kísérleti bizonyítékokkal is előrukkolnak, mely megmagyarázza az égés rövidségét is.

Ha pedig valóban egy eddig ismeretlen paranormális jelenséggel van dolgunk, az az egyik legnagyobb felfedezés lehet, melyet az ember tett a témában.

paranormál rejtély rejtélyek megmagyarázhatatlan öngyulladás


Megtekintések száma: 40719





Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet