Nostradamus tényleg megjósolta a biopiacot, és a császármetszést?

2017. március 20., hétfő
Nostradamus jövendölései keresettebbek, mint valaha, és sorra válnak igazzá az évszázadok alatt.

Akármilyen nagy látnok volt is a Saloni Mágus, egy valamit ő sem látott előre: azt, hogy ekkora sztár lesz. Nostradamus jövendölései keresettebbek, mint valaha, személye pedik örök kíváncsiság tárgya.

Pedig Nostradamus alakját ugyanolyan sűrű homály fedi, mint a próféciáit. Nem mintha semmit sem tudnánk róla. Inkább arról van szó, hogy amit tudunk róla nem elégíti ki a kiváncsiságunkat amire pedig kiváncsiak volnánk az rejtély.

Hiszen viszályokat, háborúkat látott előre, és az azt okozó konfliktusokat, szerelmeket. Megjósolta a XXi. századi terrorizmust, sőt Diana hercegnő halálát is előre...

Ha ez igaz, az csak arra adhat bizonyítékot, hogy valóban nem létezik idő és tér, csak az emberi elme tartja önmagát rabságban ezekhez a fogalmakhoz ragaszkodva. vagyis Nostradamus egy időben zajló eseményekként látta a történelmet.

Aki megálmodta a világtörténelmet

1503-ban született a dél-francia-országi Saint-Rémyben, hogy előbb Avignonban, majd Mont-pellier-ben végezte tanulmányait. Orvosnak készült, és fiatal éveire ugyanúgy árnyékot vetett az országot tizedelő pestisjárvány, mint a fel-fellángoló vallásháború.

Sokat utazott, kora egyik leghíresebb orvostudósa volt, ám az 1538-as pestisjárványban elvesztette feleségét és két gyermekét.

Második feleségével Salon-de-Provence-ban telepedett le.

A negyvenes évek végén kezdte írni verses jóslatait: a próféciák első 1555-ös kiadásával egy csapásra országos hírnévre tesz szert és a királyi udvarral is kapcsolatba kerül. Az első kiadást elkapkodják, 1558-ban jelenik meg a jövendölések bővített kiadása, és 1566-ban, halála évében még további háromszáz próféciát küld lyoni kiadójának.

Lángnyelvek fényében

Azonban hogy miként ébredt látnoki képességének tudatára, arról keveset tudni, csak annyit, amennyit ő maga mond el két jósversében. Ezekben olyasmit ír, hogy éjnek idején háromlábú öntöttvaszsámolyra ült a dolgozószobájában lángnyelvet látott és annak fényében jelentek meg előtte látomásai amelyeket négysoros jósversekben örökített meg.

A látnok úgynevezett centúriákba, százas csoportokba rendezte jósverseit. Életében tíz centúriát adott közre, de halála után még kettőt jelentettek meg a neve alatt.

Unisex, biokertészet, léghajó, bicikli

Egyik négysorosában például az Öbölháborút jósolja meg...

Másik négysorosában (V.36.) nemcsak azt jövendöli meg, hogy - amiként Olaszországban már elő is fordult - hála egy sebészi beavatkozásnak, idősebb nők is szülhetnek gyereket, hanem azt is, hogy divatba jön az unisex, és mind nagyobb lesz a biokertészet népszerűsége...

Hogy hogyan? A zilált szófűzésű, homályos és zagyva négysorosok tele vannak rejtett célzásokkal, bonyolult jelképekkel és stílusalakzatokkal, csillagászati kifejezésekkel. Nostradamusnak azonban sikerül elhitetnie az olvasóval: itt megannyi értelmes nyelvi közlésről, véresen komoly "üzenetről" van szó...

Közeli jövő

Ez a magyarázata annak, hogy a jóslatokhoz elválaszthatatlanul hozzátartoznak a mindenkori megfejtések és magyarázatok. Márpedig a szöveg a legfaramucibb értelmezésre is feljogosít. És az életmű elemzői nem is hagyták ki soha ezt a lehetőséget, és vadabbnál vadabb, elképesztőbbnél elképesztőbb jóslatokat adtak a Saloni Mágus szájába. Az még hagyján, hogy a nagy látnok megjósolta a lovagi tornán megsebesülő II. Henrik 1559-ben bekövetkező halálát, Guise herceg meggyilkolását, a Valois-dinasztia kihalását.

Ezek hozzá közel álló események voltak. Az is hagyján, hogy megjósolta a francia forradalmat XVI. Lajos kivégzését Napóleon csillagának felvelését és hanyatlását az 1848as párizsi forradalmat, III. Napóleon színrelépését stb. De mit mondjunk azokról az értelmezésekről, amelyek szerint, megjósolta a biciklit meg az autót, a léghajót meg a gőzmozdonyt, a villanyáramot meg a telefont, a mozit meg a repülőgépet, a tankot meg a szputnyikot, sőt, a szuperfoszfátot is?!

Miért is ne, ha egyszer az AIDS-t, mi több, a számtógépvírusok elharapódzását is megjövendölte... És mintha nemcsak az eseményt látta volna, hanem annak minden apró részletét is. A ködös és távoli látomások ugyanis éles közelképekkel váltakoznak a jövendölésekben.

Ő nem csupán a II. világháború kitörését és Franciaország megszállását látta előre de azt is hogy Hitler majd végigsétál a ChampsÉlyséesn nemcsak a szovjetrendszert de azt is, hogy Sztálin különös postarablásnak lesz a társtettese, nemcsak az izraeli-arab konfliktust, de azt is, hogy egy barlangban majd megtalálják a holttengeri tekercseket...

A látnok eltűnik

1566. július 2-án nem halt meg de legendája szerint csak "megrendezte" a temetését valójában tágas föld alatti cellába költözött és ott, védve a külvilágtól, egy lámpás gyér fényénél fáradhatatlanul dolgozik. Azt beszélik, még a XX. század elején is akadtak olyanok Salon-de-Provence-ban, akik eskü alatt álltíották: a csöndes nyári éjszakákon tulajdon fülükkel hallották a látnok papirost szántó tollának halk, de világosan kivehető percegését..

Forrás: Tudnodkell.info

érdekes érdekesség jóslás próféciák


Megtekintések száma: 107939

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet