Ördögűzések, démonok nyomában, avagy a gonosz köztünk él?

2015. október 28., szerda
Ki hisz Istenben, az tulajdonképpen hisz a Gonoszban is. Érdekes tény viszont, hogy az egyházon belül sok pap nem fogadja el a démonok létezését. Félelemből talán? Az ördög legnagyobb hazugsága a saját létezésének tagadása. Miért? Mert így Isten valóját is megkérdőjelezi. Az ördögűzés, vagyis az exorcizmus démonok vagy rossz szellemek kiűzését jelenti, papi segítséggel, egy megszállt emberből.

Kiket szállhat meg egy démon?

Tulajdonképpen bárkit (akár állatokat is). Ám egy-egy rontás vagy átok is elősegítheti a gonosz munkáját. A mágia, jóslás, boszorkányság vagy szeánszok pedig egyenesen hívják a démonokat.

Milyen jelei lehetnek a démoni megszállásnak?

Egészségügyi problémák

Akár egy daganat hátterében is állhat valamilyen gonosz erő, ám a leggyakoribb jelek mégis a kínzó fejfájás vagy a gyomorfájás tünetei.

Kapcsolati problémák

A gonoszerő tönkreteszi a párkapcsolatunkat (legyen szó jegyességről, vagy házasságról), a családunkkal való viszonyunkat, de még a baráti kötelékeinket is. De leginkább a szerelmi életre van negatív hatással.

Munkahelyi problémák

Az áldozat nem talál állást, ha mégis, akkor valamilyen oknál fogva nem marad ott hosszútávon. Vagy adósságba esik, és hirtelen elszegényedik.

Depresszió

A megszállt ember semmiben nem leli örömét, mindenhez pesszimistán áll hozzá, és mély depresszióba süllyed.

Halál utáni vágy

Ez sajnos gyakran öngyilkosságra való hajlamot jelent. Kivéve, ha az áldozat az egyház védelmét kéri.

Mikor és hogyan hajthatnak végre exorcizmust, azaz ördögűzést?

[dropcap]A[/dropcap]z exorcizmusnak rendkívül szigorú szabályai vannak, és csak nagyon indokolt esetben végezhetik el ezt a szertartást. A kánonjog meghatározása szerint az ördögűzést csak felszentelt pap hajthatja végre, de ő is csak akkor, ha előzetesen püspöki engedélyt kapott a rituáléra.

Részlet az Ördögűző c. filmből - A film hitelesen dolgozta fel az ördögűzés témáját. Sokan nem tudják, de igaz történet alapján készült. Részlet az Ördögűző c. filmből - A film hitelesen dolgozta fel az ördögűzés témáját. Sokan nem tudják, de igaz történet alapján készült.

Mivel ez egy veszélyes spirituális beavatkozás, igen ritkán adják meg a felhatalmazást. Az ördögűzés csak abban az egy esetben nem veszélyes, ha az adott személyt valójában nem szállta meg az ördög. 

Mielőtt bárkin is exorcizmust végeznének, előtte alaposan megvizsgálják a betegnek vélt személyt, hogy nem pszichológiai vagy pszichiátriai problémák húzódnak-e meg a háttérben. Ha az orvosi szakvélemény nem talál klinikai jellegű problémát a páciensnél (vagyis ismeretlen betegség sem kínozza), abban az esetben indulhat csak meg az egyházi folyamat.

Természetesen a vatikáni engedély mellett a család és a megszállt beteg írásos hozzájárulására is szükség van. A szertartás alatt kritériumnak számít az orvosi jelenlét is, valamint a résztvevők pontos tájékoztatása magáról a szertartásról, illetve annak kockázatáról. Maga a rituálé nem olyan látványos, mint a filmekben. Imával, gyónással, böjttel próbálják kiűzni a gonosz lelket. 

Az, hogy az ördögűzés mennyire lesz végül sikeres, nagyban befolyásolja az a tény is, hogy mekkora az egyház támogatása, illetve a rítust megtartó hite. Egyébként a keresztelés (majd az elsőáldozás és a bérmálás) egyfajta óvóintézkedést is jelent a démoni megszállás elől, a katolikus hit szerint.

A Warren házaspár és a Smurl család esete

[dropcap]E[/dropcap]d és Lorraine Warren 1952 óta foglalkoztak paranormális jelenségekkel, azok felkutatásával, valamint az áldozatául esett családoknak a segítésével, a gonosz erők elüldözésével. A házaspár pályafutása alatt több mint 4000 ügyben vett részt.

warren-hazaspar Fontos tulajdonságuk, hogy semmit sem akartak a hitre építeni, vagyis belemagyarázni egy-egy esetbe rejtélyes, szemmel nem látható, a realisztikustól távol eső dologba.

Minden kutatásukat tudományos szempontból vizsgáltak, szakemberek segítségét kérték, és logikus következtetésekkel dolgoztak. A saját tulajdonukban álló Okkult Múzeumban rengeteg tárgyi bizonyíték található, amely a természetfeletti teremtmények létezését igazolja. Számtalan szellemjárást lefilmeztek, ahol tisztán kirajzolódnak a szabad szemmel nem látható kísértetek.

A Smurl család

Smurl család 1974-ben számolt be démoni zaklatásról a házukban. Állításuk szerint furcsa, megmagyarázhatatlan hangokat hallottak, és irtózatos bűzt éreztek az otthonukban.

Azt mondták, a kísértet nem egyszer fizikálisan is bántalmazta őket. A kutyájukat a falhoz vágta, az egyik lányukat lelökte a lépcsőn, a családfőt pedig többször is zaklatta szexuálisan. 1986-ban kérték fel a Warren házaspárt az ügy kivizsgálására, akik alá is támasztották Smurlék igazát. Többszöri paranormális jelenséget tapasztaltak a családnál.

smurl-csalad

Tükrök és bútorok törtek össze, amikor Warrenék imával, és egyházi zenével próbálkoztak elűzni a gonoszt. Ed elbeszélése szerint a hőmérséklet nagyon hidegre csökkent a házban, és egy alkalommal, mikor felírták a tükörre, hogy „Takarodj innen", a kísértet fekete masszaként öltött alakot, ezzel is alátámasztva azt, hogy a démon hatalmas erővel rendelkezett. Warrenéknek hangfelvételt is sikerült készíteniük a különös zajokról, mégis rengetegen megcáfolták az ügy részleteit.

Gabriel Amorth atya beszámolói

Gabriel Amorth atya a Szent Pál társaság papja, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia tagja, alapítója az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének, melynek 2000-ig az elnöke is volt. Több mint 20 éve nevezte ki Ugo Poletti bíboros a Vatikán hivatalos ördögűzőjévé. Munkája során legalább 70.000 exorcizmust hajtott végre.

Gabriel Amorth a démonűzés során Istent, illetve Máriát hívja segítségül az imáin keresztül. Az atya az egyik ilyen szertartás során megkérdezte a gonosz lélektől, hogy miért rosszabb nekik a Szeplőtelen Szűztől vereséget szenvedni, mint magától Krisztustól?

gabriel-amorth-atya

A válasz az volt, hogy azért mert Krisztussal ellentétben Mária csak ember. Egy másik alkalommal az érdekelte, miért félnek II. János Páltól. A gonosz lelkek azt felelték, hogy valamilyen tervüket a pápa miatt nem tudták megvalósítani, illetve hogy túl sok fiatalt nyert meg Jézusnak.

De lássuk, mit is tapasztalt még az ördögűzések során Amorth atya:


„Egyszer azt kérdezték tőlem: Isten gyűlöli a démonokat? Nem! Isten szereti az ő teremtményeit. Isten a démonokat is szereti, mint saját teremtményeit. A démonok gyűlölik Istent.


Az alanyok sokszor el kezdenek dühöngeni, ütni-zúzni, ilyenkor szükség van néhány erős emberre, aki megragadja és behurcolja, leülteti őket. A nagyobb démonűzéseket egy templomban szoktam végezni, ahol van egy ágy, ahova lefektetjük a betegeket, majd szorosan fogjuk a testüket.


Az ördögűzés így zajlik. Belépünk, először mindig keresztet kell vetni. Megcsókoltatom a keresztet. Néhány esetben odaadom az alany kezébe, néha pedig nem, mert attól félek, hogy elhajítják. Aztán a stólám egyik szalagját az alany vállára helyezem. Leülök én is. Mindig van a szék mellett egy-két ember: mellette egy, előtte egy, néha a háta mögött is áll valaki, akik lefogják az alanyt, amennyiben szükség van rá. Készenlétben tartunk zsebkendőket, mert esetenként köpködnek az alanyok, sokszor érdekes dolgokat köpnek ki. Akkor a fejükre teszem a kezemet. Elkezdem az ördögűző imádságokat skandálni.


Ekkor párbeszédet kezdek a démonnal, amennyiben látom, hogy megjelenik - ez ritkán történik meg, mert leggyakrabban csak apró jelek árulkodnak a démon jelenlétéről, és ilyenkor nem lehet párbeszédet folytatni vele. Az alanyok gyakran transzba esnek, hadonásznak, vagy a földre vetik magukat, ilyenkor tudok a démonhoz szólni.


El kezdem vallatni a démont. Tilos bármilyen kérdést kíváncsiságból feltenni. Csak a démonűzés szempontjából fontos kérdéseket szabad feltenni. Hogy hívnak - ez fontos, mert a démonnak fel kell fednie magát. A démon mindent megtesz azért, hogy rejtve maradjon. Néha betegségeket szimulál, erre van egy példa az evangéliumban is: egy fiatalember esetében a démon epilepsziát szimulált. Össze-vissza dobálta magát, mint egy epilepsziás, közben pedig démoni megszállásról volt szó.

Az igazi démoni megszállással kapcsolatos esetek ritkák. A démonok által történő fertőzések, vagy zavarok sokkal gyakoribbak. Sajnos nagyon gyakoriak. Gyűlöletből, bosszúból, érdekből. Nagyon sok példát tudnék hozni, annyira gyakran történik, számomra mindennapos. Például: egy fiatalember tíz éve együtt jár egy lánnyal. Ekkor rájön, hogy mégsem az ő zsánere és szakítanak. Néha előfordulhat, hogy nem is a lány, hanem a lány anyja, sértett, hogy a fiú elhagyja a lányát, elmegy egy jóshoz vagy varázslóhoz, és rontást küld a fiúra."

Anneliese Michel

[dropcap]A[/dropcap] világ első hivatalos és nyilvános ördögűzési esete a hetvenes években, Németországban zajlott, amikor egy fiatal lányt, Anneliese Michaelt a dokumentumok szerint megszállta a sátán. Az ügy nagy vihart kavart, főleg azért, mert Anneliese sajnos nem élte túl a pszichiátriai kezelés után következő ördögűzést, és szülei mellett két papot, Renz atyát és Ernst Alt atyát is bűnösnek találtak a halálában.

Anneliese életének első 16 éve úgy telt, mint bármelyik másik vallásos, német lányé. Az 1952-ben született leányzó jó magaviseletű volt, sokat mosolygott, és talán még többet imádkozott. Gyakran aludt a csupasz padlón, így vezekelve bűneiért (amik valószínűleg nem is nagyon lehettek neki). 16 évesen viszont látomások kezdték gyötörni, és gyakran fogta el furcsa remegés. Azt mesélte, olyankor úgy érezte, mintha valaki a teljes súlyával ránehezedne a mellkasára, és emiatt egy szó, vagy egy hang sem tudná elhagyni a torkát.

anneliese-michel-ordoguzese

A lány gimnáziumi tanulmányai miatt kollégiumban lakott egy ideig, de az egyik éjszaka során olyan erős rohama volt, hogy beszállították a pszichiátriára. "Azt éreztem, hogy valami, nem tudom, hogy micsoda... bejött a szobámba, megragadott, lerántott az ágyamról a padlóra... szörnyű volt" - mesélte a kórházban az ekkor már nehezen mozgó lány.

Később imádkozás közben ördögi képek sejlettek fel előtte. Hangokat hallott, amik azt mondták neki, hogy el van átkozva, és a pokolban fog elégni. Az orvosok is összezavarodtak, amikor Anneliese arról beszélt, hogy a hangok utasításokat adnak neki. 1973-ra annyira romlott az állapota, és olyan mély depresszióba süllyedt, hogy az öngyilkosság gondolata kezdte foglalkoztatni. Ekkorra már mindennapos dolognak számított nála, hogy széttépte a ruháit, pókokat és szenet evett, valamint felnyalta saját vizeletét a padlóról.

anneliese-michel

Később imádkozás közben ördögi képek sejlettek fel előtte. Hangokat hallott, amik azt mondták neki, hogy el van átkozva, és a pokolban fog elégni. Az orvosok is összezavarodtak, amikor Anneliese arról beszélt, hogy a hangok utasításokat adnak neki. 1973-ra annyira romlott az állapota, és olyan mély depresszióba süllyedt, hogy az öngyilkosság gondolata kezdte foglalkoztatni. Ekkorra már mindennapos dolognak számított nála, hogy széttépte a ruháit, pókokat és szenet evett, valamint felnyalta saját vizeletét a padlóról.

Miután a katolikus egyház engedélyezte, 1976-ban, 10 hónapon át zajlott az ördögűzés Anneliese-nél. Összesen 67-szer próbálták belőle kiűzni a gonoszt, heti 1-2 alkalommal. Egy-egy "szeánsz" négyórásra is elhúzódott. 

Ezen alkalmak során megfigyelték, hogy a lánynak csaknem emberfeletti ereje van: néha három férfi kellett, hogy lefogják. De egy idő után ez sem volt elég, ekkor már láncokat használtak. 

Több nyelven és több hangszínen is beszélt az egyes alkalmak során. Egyszer héberül a következőket mondta: "mi vagyunk, akik bennetek lakozunk. Én vagyok az, aki Káin testében lakoztam". A katolikus egyház elborzadt az ördögűzésekről megtudott részleteken, és elkezdték felvenni ezeket.

Ebben a videóban is jól hallatszik, milyen ijesztő a lány hangja.

Anneliese testét állítólag elátkozott lelkek és hat démon vette birtokba: Lucifer, Iskarióti Júdás, Néró, Káin, Hitler, és egy 16. századi francia pap, Fleischmann. Állapota nem javult, továbbra is irtózott a Jézust ábrázoló képektől, olyannyira, hogy ezeket ha csak tudta, össze is törte, és a lakásban található rózsafüzéreket is széttépte. Arról, hogy maga az ördögűzés hogyan történt, keveset tudunk. 

Az emberek, akik a házban vagy annak közelében tartózkodtak, azt mesélték, hogy sikítozást és összetörő üvegek hangját lehetett hallani. Nem tudjuk, eközben Anneliese-nek milyen kínokat kellett kiállnia, de a halála után a boncolás szerint nem ezek, hanem kiszáradás és alultápláltság okozták a vesztét.

anneliese-michel-sirja

Az utolsó ördögűzésre 1976. június 30-án került sor, amikor édesanyjának elsuttogta utolsó szavait: "Anya, félek". Még azon az éjszakán elhunyt.

Kiket szállhat meg a gonosz? Folyamatosan feni ránk a fogát, vagy vannak kiválasztottak, akiknek el kell szenvedniük a kegyetlen sorsot? Nem tudni biztosan. Egy azonban biztos. A gonosz lesben áll, az ördög pedig soha nem alszik...

ördögűzés smurl család anneliese michel


Megtekintések száma: 18834

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet