Kategória: tengeri szörny

Egy bar­langi ha­jó­ki­rán­du­lá­son tűnt fel a fur­csa lény, me­lyet egy tu­rista vé­let­le­nül örö­kí­tett meg gé­pé­vel. A szak­em­be­rek ele­mez­ték a ké­pe­ket, de nem tud­ták azo­no­sí­tani. Így rej­tély, hogy pon­to­san mi­lyen állat lapul a görög….