Tutanhamon gyilkos átkának titka

2016. június 17., péntek
A Tutanhamon sírjának feltárásában résztevevő 26 személy a feltárást követő években rejtélyes módon elhalálozott. Mi okozhatta a halálukat, és vajon tényleg köze van az állítólagos átokhoz? Egy ősi, elemi erőt engedtek szabadjára, vagy egy gyilkos mikróba szabadult el? És mi a helyzet a sírkamrában talált radioaktív amulettel és egyéb tárgyakkal? Az egyiptomiak ismerhették az atomok bomlásának folyamatát?

A fáraó átka

A fáraó átka egy közismert legenda, amely Tutanhamon sírjának felfedezéséhez kapcsolódik, de csak jóval az esemény után terjedt el, mivel a fáraó átka igen lassan dolgozott. 1922 novemberében Howard Carter régész és Lord Carnarvon fedezte fel a sírt.

Tutanhamon sírjának bejáratán szerintük a következő felirat állt:

„A halál szárnya meglegyinti azt, aki megzavarja a fáraó álmát.” A hír szerint a régészek nem törődtek a felirattal, és feltörték a pecséteket.

A dolgok - bár sokan nem hittek az átokban, köztük maguk a felfedezők sem - ezután kezdtek érdekes fordulatot venni. Lord Carnarvont ugyanis nemsokkal később 1923 áprilisában megcsípte egy légy. Akkora vérmérgezést kapott, hogy napokkal később április 5-én bele is halt a betegségbe.

tutanhamon-sirja-2

Igen ám, de egyes helyi források cáfolták a légy által okozott halált, és azt beszélték, hogy skorpió marás okozta a végzetét a férfinek. A skorpiók szent állatok voltak akkoriban a környéken.

Érdekes momentum, hogy Carnarvon kórházba szállítás közben folyamatosan Tutanhamin nevét motyogta.

Aztán hirtelen felkiáltott: „Vége, hallom a hívást, készülök!” Abban pillanatban kialudtak a lámpák és Londonban élő kutyája fájdalmasan felvonyított, majd kimúlt. A nővér elment visszakapcsolni az áramot, mire visszaért, Lord Carnarvon már meghalt.

Ekkormkezdtek el ténylegesen átokról beszélni, mert úgy gondolták, hogy a történtek nem pusztán a véletlen művei.

Pár héttel ezután Audrey Herbert ezredes, Lord Carnarvon öccse halt meg, majd az őt ápoló nővér következett.

Howard Carter kanárija sem úszta meg, ugyanis kobra marta meg, de a kígyó rejtélyes módon eltűnt, soha nem találták meg. Meghalt Richard Bethell is, aki Carter személyi titkára volt, ezután Bethell apja is meghalt. Majd Jafleur professzor halt meg, aki a sírból előkerült tárgyakat vizsgálta.

tutanhamon-szarkofagja

Olyan emberek is meghaltak, akik alig töltöttek egy-két másodpercet a sírban. Ilyen volt Arthur Cruttenden Mace is, ő rejtélyes körülmények között hunyt el nemsokkal ezután. Voltak a felfedezéshez kapcsolódó személyek között olyanok, akik depressziósak lettek és felakasztották magukat. A professzorok (Douglas Reed és Douglas Derry) is meghaltak.

Lord Carnarvon felesége sokáig túlélt, és a végén már ő is kezdett hinni az átokban, és rettegett, hogy egy nap majd őt is utóléri. Félelme nem volt alaptalan, mert így is lett.

Állítólag még a sírokhoz kiküldött őrök közül is meghalt az egyik, aki Lord Carnarvon feleségének sírjához lett kirendelve, miután a rendőrség gyanakodni kezdett a sok rejtélyes halálesetre, és sírrablástól tartottak.

A fáraó átka összesen 26 emberrel végezhetett ily módon. Persze a közvetlen kapcsolatot nagyon nehéz bizonyítani, de figyelemre méltó az a tény - vagy érdekes véletlen - hogy az összes, a sír kinyitásánál jelenlévő személy meghalt az elkövetkező évben, időszakban.

Gyilkos mikróbák, raidoaktív sugarak

Azonnal megindultak a találgatások és heves viták folytak arról, hogy lehetséges-e a történet, és a megtapasztalt események az átokról.

A tudósok egy jó része nem hitt benne, puszta mesének tartották. A tény, és a nevekhez kapcsolat halálozási adatok azonban túl meggyőzőek voltak, éppen ezért a tudomány a legendás átok nyomába eredt, hátha sikerül kideríteni az igazságot.

A tudósok még tudományos elméleteket is felállítottak, hogy mi okozhatta ezeket az elhalálozásokat.

Az egyik ilyen elmélet szerint a sírból, felszálló ókori por tartalmazhatott olyan mikroorganizmusokat, melyek megmérgezték a jelenlévőket, és később ez okozhatta betegeskedésüket, majd korai halálukat.

A porból már utólag nem tudtak mintát venni a kutatók, hisz ha valóban volt ott valamiféle gyilkos mikróba, akkor minden bizonnyal szétszéledt a világban. Hogy miért nem ölt meg több embert? Talán szerencsés módon ténylegesen csak a közvetlen kapcsolatot létesítő személyek szervezetét támadta meg, egyfajta átokként.

gyilkos-mikrobak

Létezett egy másik nagyon érdekes elmélet az átokra vonatkozóan. Paul Kammerer beszámolt egy bécsi fizikaprofesszorról, aki egyik radioaktivitásról szóló előadásán részletekbe menően beszélt Pierre Curie munkásságáról.

Ugyanabban az időben Pierre Curie végzetes közlekedési balesetet szenvedett. Ezt eddig véletlennek is tarthatnánk. Az azonban már elgondolkodtató, hogy hasonló esemény ismétlődött meg, amikor ugyanaz a bécsi professzor Ludwig Boltzmann, az osztrák fizikus gázelméletéről tartott előadást. Pontosan ugyanakkor Boltzmann öngyilkos lett. Az események puszta véletlen egybeesése így már sokkal kevésbé tűnik valószínűnek.

tutanhamon-sirjanak-erintetlen-zarja Tutanhamon sírjának érintetlen ajtaja

Vajon létezik valamiféle pszichikai vagy parapszichológiai kapcsolat az azonos érzésű, érdeklődésű emberek között?

Netán a fáraók átka sem más, mint azonosan érző, azonos irányban kutató személyek azonos gondolatmenetének következménye?

Mások úgy gondolták, hogy radioaktív sugarak a felelősek a rejtélyes halálesetekért. Hogy hogyan lehetséges ez?

Nos, a fáraó jobb keze a bal csípőjén feküdt, a bal a jobb bordáin úgy, hogy a karjai keresztezték egymást. Kéz- és lábujjait ruhával tekerték körül, azután arany hüvelyeket húztak rájuk. A fejét vízszintesen és ferdén futó vászonszalagok borították, amelyek alól egy Ozirisz atefkoronája emlékeztető párnakoszorú bukkant elő.

Valószínűleg az lehetett a feladata, hogy védje Tutanhamon arcát a ráhelyezett aranymaszktól.

tutanhamon-diademja Tutanhamon diadémje[/caption]

Ezen a pránázaton találtak egy nagyon furcsa amulettet. Egy stilizált fejgyámot ábrázolt.

Azonban az amulett nem ezért volt érdekes, hanem mert anyaga vasból készült és ez volt az egyetlen vastárgy az egész sírban,

másfelől a neki tulajdonított szimbolikus jelentés. A Halottak Könyvének 166. fejezetében ez áll: "Ébredj fel alélt álmodból! Győzedelmeskedni fogsz mindazon, ami ellened tétetik. Ptah legyőzte az ellenségeidet. Most ott fekszenek és nem léteznek többé."

Az elátkozott diadém

Talán a diadémból eredő radioaktív sugárzás? Ezen magyarázat által kétségkívül érthetővé válnék, hogy miért éppen Tutanhamon kihantolása során haltak meg olyan sokan: ő volt ugyanis az egyetlen fáraó, akit a diadémjával együtt találtak meg.

Sok feltételezés látott napvilágot arról, hogy az ókori egyiptomiak már ismerték az atomok bomlásának törvényeit. A bölcsek és a papok ismerték az urániumot. Lehetséges, hogy radioaktív sugarakkal védték a szentélyeiket.

Való igaz, hogy manapság is bányásznak Közép-Egyiptomban urántartalmú kőzetet. Akkor tehát a fáraók átka egy halálos sugarakból álló életveszélyes védőgyűrű?

farao-atka

Nem lehetetlen, és mivel cáfolni ezt az elméletet sem tudják a mai napit, így a kérdés nyitott. Mi lehetett a fára átka? ősi erő, mely a sír felnyitásának pillanatában elszabadult? Vagy valamiféle eddig ismeretlen biológiai tevékenység, vagy egy fel nme fedezett gyilkos mikróba?

A kérdés továbbra is nyitott...

tutanhamon piramis átka fáraó


Megtekintések száma: 28189

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet