UFO-k az első világháborúban: titkos akták és jelentések a földönkívüliekről...

2019. július 7., vasárnap
Sokak számára az 1947 júliusában történt roswelli UFO-katasztrófa jelenti az első olyan esetet, amely a földön kívüli intelligens lények létezését bizonyítja. Kevesen tudják, hogy már korábban is jegyeztek fel olyan eseteket, amelyek űrbéli látogatók megjelenését igazolják.

Kovács Emil magyar medievisztikus kutatásai alapján vált világossá, hogy a középkori oklevelek is számos utalást tartalmaznak az idegenek földi megjelenésére. Néhány száz évet előbbre lépve az időben, az első világháborúban készült feljegyzéseket vizsgálva további nyomokra lelhetünk.

Ágfalvy Árpád ezredes, hadtörténész kutatási területe az első világháború, így munkájával kapcsolatban gyakran olvas korabeli vezérkari feljegyzéseket, melyek több esetben is azonosítatlan repülő tárgyak, más néven UFO-k megjelenéséről számolnak be. Ágfalvy úr felkérésünkre vállalta, hogy eredményeiről röviden beszámol

Ágfalvy úr, mióta foglalkozik Ön az első világháború történetével?

Ágfalvy Árpád (ÁÁ): - 1967-ben szereztem történész diplomát, a diplomamunkám témája az 1915-ös gorlicei offenzíva vizsgálata volt. Azóta számos publikációm jelent meg a témával kapcsolatban.

LF: - A vezérkari források általában milyen témákkal foglalkoznak?

ÁÁ: - Többnyire a saját és az ellenséges csapatok elhelyezkedésével, a támadások eredményességével és hasonló témákkal. A nem szakember olvasó számára ezek a források igen unalmasak lehetnek, a hadtörténész számára viszont komoly információforrásként szolgálnak. Bizonyos esetekben különös, józan ésszel megmagyarázhatatlan események leírását találhatjuk bennük - jelen beszélgetésünk központi témája is ezekhez kapcsolódik.

LF: - Konkrétan a nem földi eredetű járművek, vagy ahogyan manapság hívjuk őket, az UFO-k megjelenésére gondol?

ÁÁ: - Igen. A feljegyzéseket vezető vezérkari tisztek gyakran minden különösebb meglepetés nélkül, szárazon közlik a tényeket az UFO-megfigyelésekkel kapcsolatban.

LF: - Kik végeztek ilyen megfigyeléseket?

ÁÁ: - Elsősorban a pilóták. 1914 után a hadirepülésben óriási fejlődés következett be, és úgy tűnik, hogy az idegenek kiemelt érdeklődést tanúsítanak haditechnikánk, ezen belül is repülő szerkezeteink iránt. Már az első léggömbös megfigyelők körül is megjelentek nem földi eredetű repülő szerkezetek. A vadászpilóták számos további megmagyarázhatatlan jelenséggel találkoztak, bár néha az ellenség fejlett haditechnikai eszközeit sejtették a közelükben megjelenő repülő objektumokban. Megjegyezném, hogy az idegenek szokásai azóta sem változtak: gyakran feltűnnek a modern sugárhajtású vadászgépek, sőt, űrhajóink mellett is.

LF: - A hadvezetés hogyan fogadta az UFO-król szóló jelentéseket?

ÁÁ: - Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése először hitetlenkedve fogadta a jelzéseket. Miután több helyről is érkeztek hasonló jelentések, kezdték komolyan venni a problémát. Maga Conrad von Hötzendorf tábornagy foglalkozott a problémával - ő rendelkezett egy új osztály felállításáról a hírszerzésen belül, amely a titokzatos égi jelenségekkel részletes vizsgálatával foglalkozott. Ez az egység a jelenségekről szóló összes irat másolatát megkapta, és ezeket rendszerezte, az egyes esetek kivizsgálására pedig megfelelő szakembereket küldtek a frontra. A szakemberek által készített összefoglalókat a legnagyobb titoktartással kezelték. Az osztály első vezetője egyébként Rémy Jenő professzor volt, akiben a magyar történelem első tudományos UFO-kutatóját tisztelhetjük.

LF: - A későbbiekben mi lett az osztály sorsa?

ÁÁ: - Látja, ez egy különös történet. Ez az osztály ugyanis azóta sem szűnt meg, esetleg a neve változott! A kutató-katonákat átvette a Magyar Királyi Honvédség, 1945 után a Magyar Néphadsereg, a rendszerváltás óta pedig a Magyar Honvédség keretei között folytatják munkájukat. A rendszerváltás előtti hadsereg létszáma mára a töredékére csökkent, de a katonai hírszerzés UFO-kutató osztályát nem fenyegeti a leépítés.

LF: - Ez különös. Lehet valami bővebbet is tudni az osztály működéséről?

ÁÁ: - Sajnos nem. Ez az egység a lehető legszigorúbb titoktartás mellett működik. Még az 1914-ben készült anyagok is zároltak, és nem hozzáférhetők a kutatók számára. Nézze, én magas rangú tiszt vagyok, jó kapcsolatokkal, és még így sem tekinthetem meg ezeket az anyagokat. Az egyetlen szóba jövő forrásanyagot a megmaradt vezérkari jelentések szolgáltatják, és néhány, magángyűjteményben található megsárgult fotó.

LF: - Fotók is készültek a korabeli UFO-jelenségekről?

ÁÁ: - Igen! Ajánlom figyelmükbe a Labancz Ernő százados gyűjteményéből származó, Albatros D III vadászrepülőt ábrázoló fotót. Ezen a képen jól kivehető a háttérben egy, a repülőgépet távolról figyelemmel kísérő UFO. (...)

OSZD MEG másokkal is!

Forrás: Lidrécfény

ufó ufók földönkívüliek bizarr


Megtekintések száma: 44509

Szólj hozzá Te is a cikkhez

Ez is érdekelhet